Avlyse og blokkere timer

For å avlyse en enkelt time, høyreklikk på timen, og klikk på Handlingsikonet. Velg om du skal avbestille på vegne av deg som ansatt, eller på vegne av pasienten (se hvordan).

Du kan også registrere pasienten som ikke møtt til timen. Når du avlyser timen på vegne av pasient eller registrerer at pasienten ikke møtte til time, kan du opprette regningskort direkte. Benytter du HELFO-takster, regner vi automatisk ut hva pasienten må betale (se hvordan).

Er det flere timer du skal avlyse, hold inne Ctrl eller Shift og klikk på de timene du ønsker å avlyse. Høyreklikk og velg Avlys (se hvordan).

Ønsker du å avlyse alle dagens timer, klikk på pilen ved siden av ukedagen og velg Avlys dagens timer (se hvordan).

Avbestillingsliste

Klikk på Timebokmodulen, og gå til Avbestillinger fra undermenyen. Her finner du en oversikt over alle avbestillinger som er gjort (se hvor).

Klikk på Forstørrelsesglasset for å søke blant avbestillingene, og for eksempel finne kun de avbestillingene som er gjort i din egen timebok.

Har du økonomimodul fra oss kan du opprette regningskort på de pasientene som skal betale for timen ved å klikke på Nytt regningskort. Timen vil automatisk bli markert som håndtert, men vil alltid finnes igjen i listen eller på pasientkortet (se hvordan).

Skal du ikke opprette regning for en avbestilt time kan du enkelt bare merke den som håndtert ved å huke av i boksen under kolonnen Håndtert (se hvordan). Ved å merke avbestillingene som håndtert er det lettere for dere å holde styr på hvilke avbestillinger dere har fakturert, og dermed behandlet/håndtert.

Blokkere dager, timer og sette opp møter

Har du behov for å blokkere timer eller en hel dag for timer, kan du gjøre det ved å bruke hendelser.

Dobbeltklikk i et hvitt område på den aktuelle dagen, og opprett hendelse (se hvordan):

  1. Skriv inn hva hendelsen gjelder

  2. Velg om den skal gjelde hele dagen, eller en egendefinert periode.

Den valgte perioden fjerner ledige timer, mens bookede timer må avlyses som forklart tidligere. Ønsker du at hendelsen ikke skal fjerne timer, kan du huke av for Parallell hendelse. Er dette en hendelse som gjelder flere på klinikken, kan du opprette en kopi i flere timebøker (se hvordan).