Telefontimer
Timeboken i PatientSky kan tilpasses til å sette opp telefontimer med pasientene.
Timetypen som skal brukes må endres eller opprettes
  Gå til timetyper og Legg til timetype
   Skal du endre en eksisterende timetypen klikker du på den det gjelder i listen
  Navn på timetypen anbefaler vi at heter "Telefontime" (navnet vises for pasientene når timen er online)
  Velg også tid (varighet) på timen
  Kontaktflate settes til "Telefontime"
  Inkluder tilleggsinformasjon om hvordan pasientene skal forholde seg til at det er en telefontime. Denne informasjonen vises når de booker timen (se hvordan).
  Det er også mulig å sende ut en automatisk dialog til pasientene når timen bookes (enten av dere på klinikken eller pasienten selv). Det må finnes en dialogmal for å kunne bruke denne funksjonen (se hvordan)
  Velg om det skal aktiveres pasientvarsler for timen
  Og om timen skal kunne bookes online av pasientene
Les mer om opprettelse av timetyper her.

Tips

Visningsinnstillinger i timeboken

Aktiver visning av pasientens tlf.nr i timeboken. Dette gjør det enklere å finne og bruke telefonnummeret når du skal ringe pasienten.

Har du telefonisystem fra PatientSky?

Sørg for at snarvei til telefon er aktivert i visningsinnstillingene i timeboken. Da kan du klikke på telefonikonet for å ringe pasienten.
Last modified 6mo ago
Export as PDF
Copy link
Contents
Tips