Avlyse time

Avlyse alle timer på en dag

Dersom du har behov for å avlyse alle timene som er satt opp på den aktuelle dagen, klikker på du pilen oppe ved den aktuelle datoen. Velg Avlys dagens timer, skriv så inn en eventuell intern kommentar (vises ikke til pasienten). Dersom klinikken har aktivert pasientvarsling, vil pasienten automatisk varsles.

Mutliselect timer for avbestilling

Du kan også holde inne Alt-knappen eller cmd (Mac) på tastaturet og velge flere timer for å avlyse disse samtidig. Høyreklikk og velg om du ønsker å avlyse de oppsatte timene - de tomme timelukene blir da stående og kan eventuelt bestilles igjen av andre pasienter dersom de er online. Eller velg Avlys og slett valgte timer, dersom du ønsker at timene og timelukene skal fjernes fra dagen.

Avbestille en time

Dersom det er behov for å avbestille en time som allerede er satt opp, høyreklikker du på konsultasjonen og klikker på Handlinger. Da kan du velge om timen er avbestilt av personale eller avbestilt av pasient. Dette vil vises i oversikten over timene på pasientkortet til pasienten, samt i listen over avbestilte timer.

Dersom det er gått mindre enn 5 minutter etter du satt opp konsultasjonen, kan du klikke på Slett nede i venstre hjørne. Pasienten mottar da ingen varsel og timen blir slettet.

Se hvordan du håndterer avbestillinger i avbestillingslisten her: