Flytte timer

Flytte oppsatte timer

I noen tilfeller vil det være nødvendig å flytte allerede oppsatte timer. Dette kan gjøres på ulike måter.

Klikk på den oppsatte timen, og dra den til et annet sted i timeboken, enten inn i en annen timeluke eller et tomt sted i timeboken. Pasienten varsles automatisk om endring av time, dersom det er aktivert varslinger.

Du kan også høyreklikke på timen og velge Klipp nederst i venstre hjørne. Timen blir da klippet ut. Du kan nå bla til en annen dag eller uke, alt etter hvilket oversiktsbilde du er i. Høyreklikk på en tom timeluke eller et tomt sted i timeboken. Du har nå muligheten til å velge Lim inn.

Pasienten varsles automatisk via push, e-post eller SMS. Avhengig av innstillingene til pasienten.