Listevisning og utskrift

Ved å klikke på handlingsikonet øverst til høyre i timeboken, har du mulighet til å velge listevisning for timeboken og ta utskrift av den.

Listevisning

Dersom du ønsker å ha en listevisning over alle timene i en timebok kan du enkelt klikke på handlingsikonet øverst til høyre.

Du kan ha listevisning i både ukesoversikten og dagsoversikten.

Listevisning fungerer som en samling av alle timene per dag i en liste. Det vil si at dersom du har noen timer tidlig på dagen, og noen sent, så vil gapet mellom timene forsvinne. Måten dette fungerer på er at tiden forsvinner fra timebokoversikten.

Dette har også noen andre effekter:

  • Drag og drop fungerer ikke lengre

  • Du kan ikke dra i en time for å gjøre den lengre eller kortere

  • Dersom du oppretter en ny time utenfor timetypene vil det alltid foreslås tiden etter den siste timen som er satt opp denne dagen. Dersom ingenting er satt opp vil tiden settes til 08.00.

Listevisning passer for deg som ønsker å se alle timene i dag i en liste, og nødvendigvis ikke arbeider på en tett timeplan.

Utskrift av timeboken

Ved å trykke på handlingsikonet, har du også mulighet til å ta utskrift av timeboken, dersom du har behov for det.