Online booking
Lær hvordan du setter opp online booking.
Dere kan tilby pasienter å bestille timer online, via PatientSky-appen eller pasientportalen.

Konfigurasjon av timetyper

For å tilgjengeliggjøre ledige timer i appen og pasientportalen må du sjekke:
  At timeboken din er tilgjengelig online (se hvor).
  At timetypen er tilgjengelig online (se hvor).
  Legge til timene som er tilgjengelig online i ukemalen din (se hvor).
  At arbeidsplanen er oppdatert når det er gjort endringer (se hvor).

Online synlighet

For å forhindre at pasienter bestiller veldig spredt utover dagen, kan du velge at det kun skal vises første ledige time når pasientene bestiller (se hvordan). Du kan også benytte smartluker. Les mer om online synlighet for smartluker her.

Restriksjoner for bestilling

Restriksjoner for online bestilling og avbestilling du kan velge mellom er (se hvordan):
  Maks selvbestilte timer som pasientene kan bestille selv.
  Antall tilgjengelig dager pasientene kan se og bestille timer fremover i tid.
  Tidsfrist for bestilling (i timer) for å hindre at pasienter bestiller timer kort tid før timen starter.
  Tidsfrist for avbestilling (i timer) for å hindre pasientene fra å kansellere timen kort tid før den starter.

Informasjon til pasienten

Under Synlige opplysninger ved timebestilling og i app, kan du legge til viktig tilleggsinformasjon om timen. Pasientene vil se denne informasjonen når de bestiller timen enten via pasientportalen eller appen (se hvordan).
  Normal pris for timen kan vises for pasienten før de bestiller.
  Besøksadresse kan brukes hvis timen er på en annen lokasjon enn klinikken.
  Tilleggsinformasjon kan brukes for å legge til informasjon om timen som pasientene bør være oppmerksomme på før de bestiller timen. Denne informasjonen vises i appen og pasientportalen før de bestiller timen.
  Automatisk dialog kan brukes for å sende en e-dialog til pasienten når de bestiller time. Til dette brukes maler som du oppretter selv.

Pasient bestiller time

Pasienten bestiller time enten via
Dersom timetypen er satt til å sende ut varsler, mottar pasienten en varsel på epost eller SMS med bekreftelse på at timen er bestilt.
I timeboken blir pasienten automatisk satt opp på den timen de har bestilt. Timer som er bestilt av pasientene selv er markert med stiplet linje og tooltip i timeboken (se hvordan).

Online timebestilling uten innlogging

Dere har også mulighet til å tilby online timebestilling direkte fra deres egen hjemmeside. Da trenger ikke pasientene å logge seg inn med BankID for å bestille timer, og dere kan enkelt spore bevegelsesmønsteret for timebestillingen.
Online timebestilling uten innlogging for pasienten

Slik setter du opp online timebestilling uten innlogging

  1.
  Finn din tracking-ID i Google Analytics.
  2.
  Bruk din tracking-ID i vårt sporingscript.
  3.
  Sett inn sporingscript i PatientSky.
  4.
  Bruk online bestillingslenken.

Finn din tracking-ID i Google Analytics

Gå til Google Analytics og klikk på Administrasjon. Velg Sporingsinformasjon og klikk på Sporingskode. Vanligvis ser koden slik ut: UA-12345678-9

Bruk din tracking-ID i vårt sporingscript

Bruk følgende kode, og bytt så ut YOUR_TRACKER_CODE med tracking-id du fant i tidligere steg.
1
var tag = document.createElement("script");
2
tag.src = "https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=XXXXXXXXXX";
3
document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(tag);
4
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
5
function gtag() {
6
dataLayer.push(arguments);
7
}
8
9
gtag("js", new Date());
10
11
gtag("event", "booking_init");
12
13
gtag("config", "YOUR_TRACKER_CODE");
14
15
document.addEventListener("click", function (e) {
16
e.path.forEach(function (pI) {
17
if (pI.className && pI.className.indexOf("ant-select-dropdown-menu-item") != -1) {
18
gtag(
19
"event",
20
pI.firstChild.className,
21
{
22
value: pI.firstChild.title,
23
}
24
);
25
}
26
27
if (pI.className && pI.className.indexOf("booking-form-date") != -1) {
28
gtag("event", "booking-form-date");
29
}
30
31
if (pI.className && pI.className.indexOf("ant-btn") != -1) {
32
gtag("event", "button", { value: pI.innerText });
33
}
34
});
35
});
Copied!

Sett inn sporingscript i PatientSky

Gå til Konfigurasjonsmodulen, Timebok, Innstillinger og fanen Ekstern bookingside.
Kopier sporingscriptet med din tracking-id og lim inn i det første feltet (Sporingsscript for brukerbesøk på bestillingssiden).

Generer bestillingslenke

For å tilby online timebestilling direkte fra hjemmesiden, må du generere en bestillingslenke. Du kan velge timebok og/eller timetype som skal være forhåndsvalgt når man trykker på lenken. Du kan også la disse feltene stå åpne hvis alle timebøker og timetyper skal være tilgjengelige.
Det kan være nyttig med forhåndsvalgt timebok/timetype hvis bestillingslenken skal brukes til å tilby en spesifikk tjeneste.
Eksempel: Dersom dere tilbyr influensavaksine og har en egen timetype eller timebok for dette, kan en av disse forhåndsvelges (se hvordan).

Legg til bestillingslenken på hjemmesiden

Du kan forhåndsvise siden ved å klikke Klikk for å åpne lenken. Når du er klar til å legge til linken på hjemmesiden din, kopier lenken eller den innebygde koden for å legge til siden som en iFrame (se hvor).

Verifiser at trackingen virker

  1.
  Åpne lenken for bestillingsflowet vi satte opp tidligere.
  2.
  Høyreklikk og velg Inspiser.
  3.
  Klikk på fanen Network og velg All.
  4.
  Finner du en kode lignende gtm.js så virker sporingen.

Ofte stilte spørsmål

Kan pasienter med D-nummer bestille time via online booking uten innlogging? Ja, pasienten kan velge D-nummer fra nedtrekksmenyen i løsningen (se hvor).
Last modified 1d ago