Oversikt over avbestillinger

Avbestilte konsultasjoner

Ved å klikke på Timebok og Avbestillinger i sub-menyen finner du en oversikt over alle avbestilte konsultasjoner. Dette innebærer både avbestilte konsultasjoner fra pasientens side, og fra klinikkens side. I oversiktsbildet finner du alle avbestilte konsultasjoner fra dere inngikk avtalen med PasientSky.

Tips: Dersom du ikke finner de avbestilte timene du leter etter, klikk på forstørrelsesglasset oppe til høyre, og velg det tidsintervallet du ønsker å se i feltet: Filtrering av differanse.

Kolonnene på siden inneholder ulik informasjon. Her går vi gjennom de ulike:

 • Håndtert: Her kan du sette den avbestilte timen som håndtert. Dette om du for eksempel har sendt faktura til pasienten, eller på andre måter håndtert avbestillingen. Dersom du har opprettet et regningskort tilknyttet den avbestilte timen vil status håndtert automatisk bli satt.

 • Avbestilt: Viser tidspunktet pasienten avbestilte konsultasjonen på.

 • Konsultasjon: Viser tidspunktet for den opprinnelige konsultasjonen pasienten var satt opp på.

 • Avbestilt av: Viser informasjon om hvem som avbestilte timen og eventuelle notater tilknyttet avbestillingen.

 • Pasient: Her ser du informasjon om pasienten som har avbestilt.

 • Handlinger: Viser handlinger som kan utføres, f.eks: opprette regningskort

Søk i avbestilte konsultasjoner

Ved å klikke på forstørrelsesglasset til høyre i bildet, åpner du og lukker søkefunksjonaliteten.

 • Søk i konsultasjonsnotater: Her kan du søke i kommentarer for avbestilte timer, både fra pasientens og klinikkens side i fritekst.

 • Timebok: Her kan du filtrere på ulike Timebøker og se avbestilte timer per behandler.

 • Pasient: Søk etter spesifikk pasient via navn eller fødselsnummer. Du kan også benytte aktiv pasient fra søkefeltet ved å klikke: Bruk aktiv pasient.

 • Filtrering av differanse: Angi hvilke avbestillinger du ønsker å se i oversiktsbildet. Velger du feks <24 timer vil timer som er avbestilt innenfor 24 timer vises i listen.

 • Vis håndtert: Vis en oversikt over de håndterte avbestilte konsultasjonene i selve avbestillingslisten.

Fakturere for avbestilling

Ved å klikke på Nytt regningskort åpnes et regningskort på den aktuelle pasienten, tilknyttet den avbestilte timen.

Legg inn resterende informasjon og opprett regningskortet. Den avbestilte timen vil automatisk få status Håndtert og du vil enkelt kunne gå til regningskortet direkte fra listen.