Varsling til pasient

Varsler

Dersom klinikken din har valgt å aktivere varsler for timetyper og en pasient blir satt opp på en time, vil det automatisk sendes ut et varsel til pasienten 5 minutter etter timen er satt opp. Varselet er avhengig av hvilke innstillinger pasienten har på sin brukerprofil.

E-post varsling til pasient
  • E-post sendes ut dersom pasienten har registrert e-postadresse. E-posten inneholder informasjon om bekreftelse på time samt hvor og når timen skal være. Den linker også til nedlasting til PasientSky-appen.

  • Dersom pasienten har PasientSky-appen og har tillatt push-varsler , vil pasienten få en push-melding med bekreftelse på timen, i tillegg til e-post.

  • Dersom pasienten kun har registrert mobilnummer, vil pasienten få en SMS.

  • Dersom klinikken har aktivert” Sjekk inn” vil pasient motta varsel om å sjekke inn på timen sin, 15 min før konsultasjonen starter. Dette mottas via pushmelding på appen vår.

Pasienten mottar også et varsel med påminnelse om time, 48 timer før konsultasjonen starter.

NB: Husk at varsler er en betalt tjeneste PasientSky tilbyr. Hvert varsel koster 0,95,- eks. mva.

Feilmelding på varslinger

Dersom en pasient ikke har tilstrekkelige opplysninger registrert vil dette indikeres med en feilmelding. Varsling vil da ikke være mulig å sende til pasienten før opplysninger legges inn/endres. Du kan gå direkte til pasientkortet via linken og endre/legge til opplysninger.