Bestilling uten å logge inn

Lær hvordan du kan aktivere bestilling fra pasienter uten innlogging.

Du kan velge å aktivere bestilling fra pasienter online, uten at de må logge inn i app eller pasientportal. Dette kan være nyttig dersom du ønsker å eksponere timene dine ut for så mange pasienter som mulig.

Sett opp eksternt bestillingsflow

Steg 1: Gå til Timebok-modulen, åpne sub-menyen og gå til Innstillinger

Steg 2: Ta stilling til om du skal tracke brukersøk og gjennomførte bestillinger i Google Analytics.

  • Lær hvordan du kan sette opp Google Analytics her:

Steg 3: Generer bestillingslenker: Det neste du trenger er en link til ditt bestillingsflow. Her kan du generere lenker til forskjellige timetyper du har på klinikken. Velg ønsket timetype, og klikk på "Klikk for å åpne lenken". Du kan så gjøre lenken tilgjengelig på klinikkens nettside for å tilrettelegge for at pasienter kan bestille timetypen uten å måtte logge inn.

Du vil finne alle timetyper og ukemaler for alle de ulike behandlerne på klinikken. Velg den du ønsker. Velger du en timetype vil alle timene av denne timetypen være forhåndsvalgt mot pasienten i bestillingsprosessen. Velger du en ukemal vil alle timetypene i denne ukemalen være forhåndsvalgt mot pasienten i bestillingsprosessen.

Når du har valgt innstillinger, vil du få opp en liten blå lenke nederst på siden klikk på denne for å åpne bestillingssiden.

Klikk for å åpne lenken og den åpnes i nytt vindu.

Steg 4: Åpne lenken ved å klikke på knappen. En ny side vil åpnes, her kan du kopiere URL´en og legge denne til på nettsiden deres.

Slik skal bestillingsflowet se ut.

Du er nå klar til å ta i bruk eksternt bestillingsflow, hvor pasienten ikke trenger å logge inn for å bestille timer.

Hva betyr de ulike punktene, og hvordan ser det ut for pasienter?

  • Timetype: Her vil alle de timetypene som er tilgjengelig online være mulig å velge mellom.

  • Behandler: Her kan du velge mellom de behandlerne på klinikken som har en online timebok.

  • Dato: Her kan du velge dato for når timen ønskes. Du ser hvor stor tilgjengelighet det er på de ulike dagene ved farge grønn (mange tilgjengelige) og rød (få tilgjengelige). Dersom timen er hvit kan dagen ikke velges. Dette kan være fordi behandleren/timetypen ikke har noen ledige timer denne dagen, eller fordi klinikken er stengt.

  • Tilgjengelige timer: Viser tidspunkt for når på dagen det er ledig time. Velg det tidspunktet du ønsker.

Dersom det er tilleggsinformasjon vil dette komme opp i den blå boksen. Dette kan være info, pris, adresse eller lignende.

Slik ser det ut for pasienten når de skal bestille.
  • Kommentar: Her kan pasienten skrive inn en kommentar som behandleren vil se.

  • Fullt fødselsnummer: Skriv inn det fulle fødselsnummeret her

  • E-post: Din e-post adresse

  • Telefon: Ditt telefonnummer

Når alt er fylt inn trykker pasienten på Neste. Du får nå opp en side med all informasjon og må bekrefte dette for at bestillingen skal sendes.

Bekreft ønsket konsultasjon

Klikk på Godkjenn og gjennomfør for å sende bestillingen. Klikk på Rediger booking dersom du ønsker å gjøre endringer.