Bestilling uten å logge inn

Du kan velge å aktivere bestilling fra pasienter online, uten at de må logge inn i app eller pasientportal. Dette kan være nyttig dersom du ønsker å eksponere timene dine ut for så mange pasienter som mulig.

Start med å gå til Timebok modulen

Åpne sub-menyen og gå til Innstillinger

 • Sporingslenke for brukersøk på bestillingssiden: Her kan du angi sporingslenken for besøkende som har vært på nettsiden deres, men ikke gjennomført en timebestilling. Dette er ikke påkrevd, men kan være nyttig for å holde oversikt ved bruk av sporingsverktøy.

 • Sporingslenke for gjennomførte bestillinger: Lim inn sporingslenken for besøkende som har gjennomført en timebestilling på nettsiden deres. Dette er ikke påkrevd, men kan være nyttig for å holde oversikt ved bruk av sporingsverktøy.

 • Generer bestillingslenker: Her kan du generere lenker til forskjellige timetyper du har på klinikken. Velg ønsket timetype, og klikk på "Klikk for å åpne lenken". Du kan så gjøre lenken tilgjengelig på klinikkens nettside for å tilrettelegge for at pasienter kan bestille timetypen uten å måtte logge inn. Du vil finne alle timetyper og ukemaler for alle de ulike behandlerne på klinikken. Velg den du ønsker. Velger du en timetype vil alle timene av denne timetypen være forhåndsvalgt mot pasienten i bestillingsprosessen. Velger du en ukemal vil alle timetypene i denne ukemalen være forhåndsvalgt mot pasienten i bestillingsprosessen.

Når du har valgt innstillinger, vil du få opp en liten blå lenke nederst på siden klikk på denne for å åpne bestillingssiden.

En ny side vil åpnes, her kan du kopiere URL´en og legge denne til på nettsiden deres.

 • Timetype: Her vil alle de timetypene som er tilgjengelig online være mulig å velge mellom.

 • Behandler: Her kan du velge mellom de behandlerne på klinikken som har en online timebok.

 • Dato: Her kan du velge dato for når timen ønskes. Du ser hvor stor tilgjengelighet det er på de ulike dagene ved farge grønn (mange tilgjengelige) og rød (få tilgjengelige). Dersom timen er hvit kan dagen ikke velges. Dette kan være fordi behandleren/timetypen ikke har noen ledige timer denne dagen, eller fordi klinikken er stengt.

 • Tilgjengelige timer: Viser tidspunkt for når på dagen det er ledig time. Velg det tidspunktet du ønsker.

Når dette er valgt kan du fylle ut resten av feltene.

Dersom det er tilleggsinformasjon vil dette komme opp i den blå boksen. Dette kan være info, pris, adresse eller lignende.

 • Kommentar: Her kan pasienten skrive inn en kommentar som behandleren vil se.

 • Fullt fødselsnummer: Skriv inn det fulle fødselsnummeret her

 • E-post: Din e-post adresse

 • Telefon: Ditt telefonnummer

Når alt er fylt inn trykker du på Neste. Du får nå opp en side med all informasjon og må bekrefte dette for at bestillingen skal sendes.

Klikk på Godkjenn og gjennomfør for å sende bestillingen. Klikk på Rediger booking dersom du ønsker å gjøre endringer.