Regler for restriksjoner

Når det gjelder restriksjoner for bestilling og avbestilling er det en rekke regler man bør være oppmerksom på.

Tilgjengelig online

Både for selve timeboken og for timetypen har du mulighet til å aktivere online bestilling. Dersom timeboken er satt til å IKKE være tilgjengelig online, vil ikke en online timetype være tilgjengelig for bestilling selv om den blir brukt i denne timeboken.

Tillatt antall bestillinger

Du har mulighet til å sette opp restriksjoner for Tillatt antall bestillinger både i innstillingene for hele klinikken, i timeboken og på timetypen. Der kravet for antall bestillinger er STRENGEST, altså færrest antall bestillinger, vil være den restriksjonen som er gjeldende.

Antall tilgjengelig dager

Restriksjoner for Antall tilgjengelig dager er tilgjengelig i både innstillingene for hele klinikken, i timeboken og på timetypen. Her vil alltid kravet som står på timetypen være det som er gjeldende. Dersom tilpasset innstillinger for online begrensninger ikke er aktivert, vil det kravet som står på timeboken være gjeldende.

Tidsfrist for bestilling

Restriksjoner for Tidsfrist for bestilling er tilgjengelig i både innstillingene for hele klinikken, i timeboken og på timetypen. Her vil alltid kravet som står på timetypen være det som er gjeldende. Dersom tilpasset innstillinger for online begrensninger ikke er aktivert, vil det kravet som står på timeboken være gjeldende.

Tidsfrist for avbestilling

Når det gjelder tillatelse og tidsfrist for avbestilling vil kravet som står på timetypen alltid være gjeldene. Dersom tilpasset innstillinger for avbestilling ikke er aktivert, vil det kravet som står på timeboken være gjeldende.