Opprett timetyper

Timetyper

Under Timetyper kan du administrere hvilke timetyper som skal være tilgjengelig på klinikken. Alle brukere kan legge til egne timetyper, og de vil være tilgjengelig for alle brukerne på klinikken.

Dersom du skal tilby online booking, settes dette på timetypen. Se mer om online booking i videoen nedenfor.

I oversiktsbildet kan du velge de visningsinnstillingene som er viktig for deg. Dette gjør du ved å klikke til venstre.

Legg til en timetype

For å opprette en ny timetype klikker du på “Legg til timetype” til venstre i bildet.

Ut i fra hvilken type klinikk du arbeider på vil bildet ditt avvike noe.

Dersom du har rolle som en behandler og tilbyr f.eks gruppetimer og andre avanserte innstillinger vi du nå få opp dette vinduet:

Dersom du arbeider på et fastlegekontor og ikke benytter deg av gruppetimer eller andre avanserte innstillinger, vil du få opp dette vinduet:

Generelt

 • Eier (kun synlig med avansert tilgang): Her kan du angi en eier av den aktuelle timetypen. Dette betyr at kun eieren og klinikkadministrator kan endre på denne timetypen.

 • Navn: Her setter du inn navnet på den aktuelle timetypen.

 • Farge: Velg hvilken farge timetypen skal ha. Dette vises i selve timeboken. Vi ser ofte følgende inndeling, men dette velger dere helt selv.

 • Aktiver pasientvarsler: Her velger du om du ønsker å aktivere varsler for denne timetypen. Et varsel sendes ut til pasienten når timen er satt opp og 48 timer før konsultasjonen starter. Merk at varsler koster 0,90 kr ekskl. mva. per varsling. Aktiverer du varsler på en timetype, vil klinikken altså motta en månedlig faktura etterskuddsvis.

 • Kan bestilles online: Her velger du om denne timetypen skal være online og tilgjengelig for bestilling av pasienter. Merk at dersom du gjør timen tilgjengelig online, vil den vises for pasienter i appen og PasientPortalen.

 • Bruk som standard: Her velger du om timetypen skal være standardvalg når du oppretter en ny timeluke i timeboken.

 • Bruk som parallell time: Dersom du huker av her vil timen kunne benyttes som parallell time. Det vil si at timen kan ligge ved siden av andre timeluker. Ofte brukt i forbindelse med veiledet egentrening (a10).

 • Ikon: Velg hvilket ikon timetypen skal ha. Ikonet vises i oversiktsbildet i timeboken dersom det velges i Grid.

 • Timetype: Velg hvilken timetype dette skal være. Du kan velge mellom: vanlig time (fysisk konsultasjon, som vises til pasienten) eller administrativ time (time som ikke vises til pasienten i app og på nett. Feks: planlagte telefonsamtaler til pasienten). Dersom du har avanserte innstillinger kan du også velge Gruppetime her.

 • Min: Skriv inn ønsket varighet på timetypen, for eksempel lengden på konsultasjonen.

 • Deltakere (kun synlig ved avanserte innstillinger og valgt Gruppetime): Sett inn antall deltakere som kan delta på gruppetimen

Praktiske opplysninger

 • Normal pris (Kun synlig med avanserte innstillinger): Legg til informasjon om pris som vil være synlig for pasienten ved online bestilling.

 • Besøksadresse (Kun synlig med avanserte innstillinger): Legg til informasjon om annen adresse enn klinikken. Dette vil være synlig for pasienten ved online bestilling.

 • Kontaktflate: Velg hvordan kontakten på timetypen skal foregå. Er det en videotime? Fysisk oppmøte? eller telefontime. Du kan angi flere valg her.

 • Automatisk dialog: Her kan du angi om du ønsker å bruke en mal fra Post, som automatisk sendes ut til pasienten når de bestiller denne timetypen.

Lær hvordan du kan knytte takster mot en timetype

Se hvordan du autoamtisk kan sette opp takster på Timetypen.

Online begrensinger

 • Tilpasset innstilling: Huker du av her får du opp følgende valg.

Online begrensing og avbestilling

 • Maks selvbestilte timer: Her kan du angi hvor mange timer pasienten selv kan bestille av denne timetypen.

 • Antall tilgjengelige dager: Hvor mange dager frem i tid ønsker du at denne timetypen skal være synlig for pasienter?

Avbestilling

 • Huker du av her får du opp valget om å sette en tidsfrist for når denne timetypen kan avbestilles (i timer). Setter du 1 time her vil pasientene ikke få tilgang til å avbestille timen 1 time før konsultasjonen starter.

Redigere og endre timetyper

Du kan enkelt redigere timetyper. For å redigere en timetype, kan du enkelt klikke deg inn på den aktuelle fra listen.

Du kan også endre timetyper direkte i timeboken.

Dersom du har behov for å endre timetypene på en hel dag, kan du nå enkelt gjøre dette ved å klikke på pilen oppe ved den aktuelle dagens dato. Velg "endre dagens timetyper".

Du kan også holde inne ctrl-knappen (Windows) eller cmd (Mac) og velge flere timetyper på en dag. På denne måten kan du slette og endre de valgte timetypene.