Timeforespørseler

Timeforespørsler er en tjeneste vi lanserte før Timeboken. Mange brukte denne løsningen tidligere, men stadig flere går over til Timebok, siden dette medfører mindre administrasjon for både pasient og klinikk. Kontakt oss om dette er aktuelt for dere. En timeforespørsel er en forespørsel pasienten sender til klinikken, og klinikken responderer. Klinikken bruker timeboken i journalsystemet og setter opp selve konsultasjonen der.

Forespørsler

Her finner du en oversikt over de innsendte pasientforespørslene som ikke er behandlet. For å se innkommende forespørsler klikker du på Forespørsler. Du vil nå se en liste over alle innsendte forespørsler fra pasienter.

Innstillinger i oversiktsbildet

Du bestemmer selv hvordan du ønsker å sette opp ditt oversiktsbilde. Dette konfigureres ved å klikke på /var/folders/8v/zxg71mg958zcsx3bqz0vyh_w0000gn/T/ui-24px-glyph-1_settings-gear-65.png. Her vil du få opp en liste med valg.

 • Pasient: Viser navnet på pasienten det gjelder.

 • Fødselsdato: Viser fødselsnummeret til pasienten det gjelder.

 • Pasientbemerkning: Viser eventuelle kommentarer pasienten har skrevet ved innsending av forespørselen.

 • Ønsket dato: Viser datoen pasienten har ønsket seg time.

 • Ønsket tidspunkt: Viser tidspunktet pasienten har ønsket seg time.

 • Fastlege: Viser hvilken fastlege pasienten er tilknyttet.

 • Ønsket behandler: Viser hvilken behandler pasienten har ønsket seg.

Søkefeltet

I søkefeltet kan du søke etter de ulike innstillingene du har valgt i visningsinnstillingene, for eksempel: opprettelsesdatoen for forespørselen du prøver å finne, navnet på pasienten eller fødselsdatoen til pasienten. Alt avhengig av hva du har valgt i visningsinnstillingene.

Behandle en forespørsel

For å behandle en forespørsel klikker selve linjen for forespørselen du ønsker å behandle.

I bildet øverst til venstre kan du se informasjon om pasienten – navn, kjønn, alder, fødselsnummer og fastlege. Her kan du også bruke snarveier for å kopiere fødselsnummer, starte dialog med pasienten (timeforespørselen vil da bli vedlagt som vedlegg i dialogen), og annet, avhengig av hvilke moduler din klinikk har aktivert.

 • Ønsket dato: Ønsket dato pasienten har forespurt

 • Ønsket tidspunkt: Ønsket tidsintervall pasienten har forespurt

 • Ønsket behandler: Ønsket lege pasienten har forespurt

 • Fastlege: Fastlegen til pasienten

Når du skal besvare pasienten, gjøres dette til høyre i bildet. Her kan du velge mellom å Akseptere og Avslå en forespørsel.

Aksepter forespørsel

Dersom du ønsker å godta en forespørsel, velger du Aksepter forespørsel. Velg en Behandler fra nedtrekkslisten. Her finnes alle aktive leger på klinikken. En pasient kan få time hos en annen lege enn sin fastlege.

Velg dato og tidspunkt for timen du ønsker å tilby pasienten. Du velger dato ved å klikke i Kalender-feltet. En liten kalender åpner seg, og du kan enkelt velge den datoen du ønsker. Velg tidspunkt ved å klikke i feltet og deretter skrive inn tidspunktet du ønsker å tilby.

Dersom du ønsker å skrive en beskjed til pasienten, kan du gjøre dette ved å benytte Bemerkning til pasient.

Klikk på Send for å sende forespørselen til pasienten. Pasienten mottar meldingen i PasientPortalen og i appen, eller på SMS, avhengig av hva pasienten har angitt av kontaktinformasjon i sin brukerprofil. Les mer om varsler i Kapittel 5 – Post.

Avslå en forespørsel

Dersom du ønsker å avslå en forespørsel, velger du Avslå forespørsel.

Du vil nå kunne skrive en beskjed til pasienten med informasjon om hvorfor forespørselen blir avslått. Pasienten mottar meldingen i PasientPortalen, appen eller på SMS, avhengig av hva pasienten har angitt av kontaktinformasjon i sin brukerprofil. Les mer om varsler i Kapittel 5 –Post.

Håndterte forespørsler

Her finner du en oversikt over alle de håndterte forespørslene til klinikken.

Innstillinger i oversiktsbildet

../../Desktop/Skjermbilde%202017-03-31%20kl.%2013.48.38.png I innstillingene finnes ytterligere konfigurasjoner man kan velge å sortere etter. Her gjennomgås de som ikke ble gjennomgått tidligere:

 • Telefon: Viser telefonnummeret til pasienten.

 • Håndtert av: Viser hvem som har håndtert forespørselen.

 • Konsultasjon tidspunkt: Tidspunktet for når konsultasjonen skal gjennomføres eller har blitt gjennomført.

 • Behandler: Viser hvilken behandler som gjennomførte eller skal gjennomføre konsultasjonen.

 • Svaret gitt: Viser svaret som ble sendt til pasienten.

 • Klinikk kommentar: Viser om det ble angitt noen kommentar på forespørselen dersom den ble avbestilt av personell.

Status på forespørsler

Her finner du en oversikt over de ulike statusene en forespørsel kan ha.

Forespørselen er akseptert

Forespørselen er avslått

Forespørselen ble først akseptert, deretter avbestilt av personell på klinikken.

Forespørselen ble først akseptert, deretter avbestilt av pasienten selv.

Avlyse en akseptert konsultasjon

For å avlyse en akseptert konsultasjon finner du den aktuelle forespørselen i Håndterte forespørsler. Den har nå status Akseptert.

For å avlyse klikker du på X under Handlinger til høyre i bildet. Du vil nå få opp en melding som ber deg om å bekrefte at du ønsker å avlyse konsultasjonen.

Du kan også klikke på selve linjen på den aktuelle forespørselen og velge Avlys inne på selve forespørselen. Her kan du også starte en dialog med pasienten, og forespørselen vil legges ved som vedlegg.

Visningsinnstillinger

Under Visningsinnstillinger kan du konfigurere hva som skal vises til pasienten når de sender inn en forespørsel. Dette kan være enkeltansatte, stillinger, grupper eller funksjoner på klinikken. Dersom du velger en enhet, vil alle medlemmene i enheten bli vist, med mindre man velger å ekskludere dem.

Hvem eller hva skal vises til pasienten?

Klikk på Legg til for å få opp de tilgjengelige valgene.

Dette vil være alle grupper, funksjoner, stillingstype og enkeltbrukere på klinikken.

Du kan velge så mange filtreringer du selv ønsker her.

I oversiktsbildet her ser du de oppsatte medlemskriteriene, i neste kolonne Ansatte i kriteriene vises de spesifikke ansatte som treffes av de valgte kriteriene.

I filtreringen velger du de kriteriene du ønsker. De ansatte som treffes av kriteriene ser du til høyre i bildet.

Ekskluder fra visning

Klikk i feltet og trykk på Pil ned på tastaturet for å få opp de tilgjengelige valgene.

Du vil nå få opp alle medlemmene i de filtreringene du har valgt i feltet over. Medlemmer du angir her, vil ikke vises for pasienten når de sender inn forespørsler via Appen eller PasientPortalen.