Video

Klinikker har mulighet til å aktivere videoanrop for internt bruk, samt videokonsultasjon mot pasienter. Modulen aktiveres av PasientSky og hver behandler kan selv velge om de ønsker å tilby dette til sine pasienter. Videomodulen er fullt integrert i Timebok, og benyttes til pasienter på samme måte som vanlige konsultasjoner.

Dersom klinikken har video-modulen aktivert, indikeres dette med et video-ikon oppe ved søkefeltet.

Du vil være avlogget som standard når du logger inn i PasientSky.

For å logge på, klikk på ikonet.

Innstillinger for video

Under innstillinger kan du velge de innstillingene som er best for deg når du bruker video. For å komme til innstilingene klikk på de tre prikkene når du holder musepekeren over video-ikonet. Velg så innstillinger.

Her finner du en oversikt over hva ditt webkamera filmer, og du kan bytte mellom aktive webkamera-enheter. Klikk på feltet under Kamera for å se listen over tilgjengelige videoenheter. Bytt så enkelt mellom de enhetene du ønsker å benytte.

Forhåndsvisning viser en oversikt over hva kamera ditt filmer akkurat nå.

Dersom du endrer innstillinger her, klikk Lagre for å spare innstillingene.

Lydinnstillinger

Under lydinnstillinger kan du sette innstillinger for lyden.

 • Mikrofon: Her velger du hvilken enhet du ønsker skal benyttes som mikrofon. Noen datamaskiner har egne innebygde mikrofoner, mens andre ønsker å benytte sitt Jabra headsett.

 • Høyttaler: Velg hvor du ønsker at lyden fra pasienten skal høres. Noen velger de innebygde høyttalerne i datamaskinen, men vi anbefaler å benytte Jabra headsettet fra oss.

 • Hvor vil du høre ringetonen? Velg hvor du ønsker at det skal ringe når noen ringer deg via video. Dette er vanligvis i de innebygde høyttalerne i datamaskinen.

 • Stemmevolum: Her velger du volumet på din stemme.

 • Ringevolum: Her velger du volumet på ringetonen når det ringer hos deg

 • Velg ringetone: Her velger du hvilken ringetone videoanrop skal ha. Velg fra listen og klikk på Play-knappen for å høre ringetonen.

Videokonsultasjon

En videokonsultasjon er en konsultasjon gjennom video for både behandler og pasient. Konsultasjonen gjennomføres for pasienten via appen eller pasientportalen. For behandler gjennomføres konsultasjonen innlogget i PasientSky klinikkportal, med tilgang til webkamera. Videokonsultasjon må benyttes i kombinasjon med vår Timebok. Videomodulen må være aktivert for at du kan sette opp videokonsultasjoner. Ta kontakt med PasientSkys kundesenter om du ønsker å aktivere dette for din klinikk.

Opprett timetyper med videokonsultasjon

For å opprette timetyper med videokonsultasjon går du til Timebok-modulen. Videre klikker du på Timetyper.

Her kan du opprette en ny timetype ved å klikke på Legg til timetype til høyre i bildet.

 • Navn: Her setter du inn navnet på den aktuelle timetypen f.eks.: Videokonsultasjon

 • Farge: Velg hvilken farge timetypen skal ha. Dette vises i selve timeboken. Vi ser ofte følgende inndeling, men dette velger dere helt selv.

Online-timer = Grønn Offline-timer = Blå Akutt-timer = Rød Videokonsultasjon = Rosa

 • Ikon: Velg hvilket ikon timetypen skal ha. Ikonet vises i oversiktsbildet i timeboken dersom det velges i Grid.

 • Min: Skriv inn ønsket varighet på timetypen, for eksempel lengden på konsultasjonen. For videokonsultasjoner anbefaler vi ca 10 min.

 • Valgt som standard: Her velger du om timetypen skal være standardvalg når du oppretter en ny timeluke i timeboken.

 • Konsultasjonstype: Skal timetypen kunne bestilles som fysisk konsultasjon, videokonsultasjon eller begge deler.

 • Skal timetypen kunne bestilles online: Her velger du om denne timetypen skal være online og tilgjengelig for bestilling av pasienter. Merk at dersom du gjør timen tilgjengelig online, vil den vises for pasienter i appen og PasientPortalen.

 • Aktiver pasientvarsler: Her velger du om du ønsker å aktivere varsler for denne timetypen. Et varsel sendes ut til pasienten når timen er satt opp og 48 timer før konsultasjonen starter. Merk at varsler koster 0,90 kr ekskl. mva. per varsling. Aktiverer du varsler på en timetype, vil klinikken altså motta en månedlig faktura etterskuddsvis.

Klikk på Opprett type, og timetypen legges til i listen.

Aktiver videokonsultasjon i ukemalen

Videre må vi redigere i ukemalen for å legge til videokonsultasjoner. Klikk på Ukemaler. Velg din ukemal for å redigere eller opprett en ny. Klikk og dra videokonsultasjon-timetypen som du opprettet tidligere, på det tidspunktet du ønsker å tilby videokonsultasjon. Vi anbefaler å starte dagen med videokonsultasjoner.

Husk å klikke Lagre eller Oppdater ukemal

Gå til Arbeidsplanen og legg til ukemalen i de ukene du ønsker å tilby videokonsultasjon.

For å se din oppdaterte arbeidsplan klikk på Timebok. Videokonsultasjoner indikeres med et videokamera-ikon, fysiske konsultasjoner indikeres med et ikon for person, timer som kan bestilles både som video- og fysisk konsultasjon indikeres med begge ikonene.

Sette en pasient opp på videokonsultasjon

For å sette en pasient opp på videokonsultasjon dobbeltklikker du på en ledig time med video-ikon.

 • Pasient: Velg hvilken pasient som ønsker videokonsultasjonen

 • Type: Timetypen som timeluken allerede inneholder er forhåndsvalgt, men du kan endre denne ved å klikke pil ned og velge en annen timetype.

 • Konsultasjonstype: Dersom dette feltet er grått kan du ikke endre konsultasjonstypen. Dette er avhengig av innstillingene på timetypen. Dersom både fysisk- og videokonsultasjon er valgt, kan du endre dette ved å klikke på feltet.

 • Start: Når starter konsultasjonen

 • Slutt: Når slutter konsultasjonen

Klikk Lagre time. Pasienten er nå satt opp på en videokonsultasjon og mottar varsel dersom dette er aktivert av klinikken og på timetypen.

Gjennomføre en videokonsultasjon

Når det er tid for å gjennomføre en videokonsultasjon vil du se om pasienten har entret videorommet ved at timeluken blinker i blått. Merk at en videokonsultasjon må startes fra pasientens side. Dette vil si at pasienten må være innlogget i videorommet for at du som behandler skal kunne entre videorommet.

Det finnes tre ulike måter å starte en videokonsultasjon på.

 • Klikk på video-ikonet oppe i høyre hjørnet av timeluken, dersom pasienten er ankommet videorommet og timeluken blinker i blått.

 • Høyreklikk på timeluken og velg Start Videokonsultasjon

 • Klikk på video-ikonet i Widgeten – Timer i dag

Nå åpner videorommet seg.

Pasientens navn viser nede i høyre hjørne og du ser status om du er tilkoblet eller ikke. På venstre siden kan du endre innstillinger ved å klikke på de tre prikkene. Her kan du blant annet stille inn lydenhet, mikrofon og videokamera. Du kan også minimere videorommet ved å klikke på timeglass-ikonet til venstre, eller dobbeltklikke i videovinduet. Da har du mulighet til å jobbe med andre ting samtidig som du er i en videosamtale. Dette kan være nyttig om du f.eks. skal sende pasienten en melding, sette opp en ny time eller annet.

 • Mikrofon-ikon: Her kan du skru av og på mikrofonen.

 • Video-ikon: Her kan du skru av og på kamera

 • Rødt telefon-ikon: Her kan du avslutte videosamtalen

Interne videoanrop

Helsepersonell kan benytte interne videoanrop for å nå hverandre.

Hold musepekeren over video-ikonet ved søkefeltet.

Skriv inn navnet på den du ønsker å snakke med via video, eller trykk pil ned på tastaturet for å få opp de tilgjengelige brukerne.

 • Rødt video-ikon indikerer at brukeren er offline

 • Grønt video-ikon indikerer av brukeren er online

 • Orange video-ikon indikerer at brukeren er opptatt i annen samtale

Klikk på navnet til den du ønsker å snakke med og videorommet åpner seg. Dersom motparten godtar videoanropet vil du se og høre personen i videorommet.

Brukere som mottar videoanrop vil se disse på samme måte som telefoni. Det vil åpne seg en forespørsel om å godta eller avvise anropet oppe ved søkefeltet. Klikk på avvis eller godta anropet etter hva du ønsker.

Dersom det er du som ringer opp en annen bruker, er du i venterom til den andre brukeren avviser eller godtar anropet.

I videovinduet har du mulighet til å skru av og på mikrofonen, skru av og på kamera samt avslutte anropet. I tillegg har du tilgang på innstillinger ved å klikke på de tre prikkene nede til venstre. Du kan også minimere vinduet for å jobbe med andre ting i PasientSky samtidig som du har videosamtale. Dette kan være nyttig dersom du må sjekke ting i samtalen, eller sende meldinger.