Links

Videokonsultasjon

På PatientSky-plattformen har du mulighet til å foreta videokonsultasjon med dine pasienter. Med PasientSky er sikkerheten ivaretatt med at både behandler og pasient skal være logget inn, og selvsagt er alle konsultasjoner kryptert mellom brukerene og vi som plattform har ikke tilgang på innholdet.

Kom i gang

Ta kontakt med PatientSky for å aktivere videomodulen til din klinikk.
 1. 1.
  Du kan enten bruke en bærbar PC med innebygget kamera og mikrofon, eller du kan benytte et eksternt webkamera som kobles til din PC med USB (da må du også ha mulighet for lyd. Eksempelvis et headset med mikrofon).
 2. 2.
  Du må godkjenne i nettleseren at kamera og lyd brukes (se hvordan).
 3. 3.
  Når video-modulen er aktivert, indikeres dette med et video-ikon
  oppe ved søkefeltet. Hvis ikonet er rødt
  , klikk for å logge på (se hvordan).
Ønsker du å endre innstillingene for video-modulen gjøres dette ved å klikke på video-ikonet
og de tre prikkene
(se hvor). Velg Innstillinger:
 • Her vil du kunne forhåndsvise hva kamera viser, og bytte mellom aktive webkamera-enheter.
 • I tillegg har du mulighet til å sette innstillinger for lyd, slik som hvor du vil høre samtalelyden, ringetonen, og volum.

Konfigurasjon

Forutsetninger for videokonsultasjon

 • For å ta i bruk videokonsultasjon, må du først ha en timebok. Har du ikke dette, se hvordan du oppretter en her. Vi anbefaler å gjøre timeboken tilgjengelig online slik at pasientene kan booke timer på nett.
 • Du må ha opprettet timetyper. Du kan enten endre en eksisterende timetype til videokonsultasjon eller du kan opprette en helt ny. Les hvordan her.
 • Du må ha en ukemal. Timetypene må legges inn i en ukemal for at de skal vises for pasientene på nett. Les hvordan.
 • Du må legge ukemalen i en arbeidsplan, for at den skal være synlig i timeboken din. Se hvordan.
 • Du må ha lagt til pasienter på klinikken, hvis du selv ønsker å sette opp pasientene på time. Alternativt åpner du opp for at pasientene kan booke timene selv og da trenger du ikke legge dem til først. Se hvordan du legger til pasienter her.
Legg til video på timetype
For å kunne ha en videokonsultasjon, må du ha en timetype som understøtter dette. Dette gjør du ved å legge til video på timetypen:
 1. 1.
  Gå til timeboken og timetyper.
 2. 2.
  Finn timetypen du har opprettet for video eller en annen timetype du vil endre. Legg til videokonsultasjon underkontaktflate (se hvordan).
Dette gjør at du kan endre timetypen underveis i timeboken etter hva behovet er, og at pasientene kan finne timen som en videokonsultasjon i appen og pasientportalen, hvis du har gjort timeboken din tilgjengelig online.

Sett en pasient på videokonsultasjon

Dette gjøres på samme måte som ved vanlige timer:
 1. 1.
  Søk etter pasienten i søkefeltet
 2. 2.
  Dobbelklikk på en ledig videokonsultasjon i timeboken
 3. 3.
  Endre timetypen til en annen i menyen timetype ved behov Eller endre kontaktflate under Annet (se hvor).
Pasienten er nå satt opp på timen, og kan se den i appen eller i Pasientportalen.
Har du aktivert pasientvarslinger vil pasienten få en varsling via SMS, e-post eller push-varsling om at de har fått en ny time.
Har du ikke planlagt timeboken din med videokonsultasjoner kan du endre timetype etterhvert som du ser behov. Klikk på timen og endre timetype, eller endre alle timetypene en dag ved å klikke på den lille pilen ved dagoversikten (se hvordan).

Gjennomføre en videokonsultasjon

Videokonsultasjonen må starte fra pasientens side. 15 minutter før timen starter kan pasienten starte videokonsultasjonen. Skulle det oppstå forsinkelser kan pasienten starte videokonsultasjonen opp til 2 timer etter at timen har startet.
 • Timen blinker blått i timeboken når pasienten har startet videokonsultasjonen (se eksempel).
 • Klikk på video-ikonet
  på timen (se hvordan) eller høyreklikk på timen, og velg Start videokonsultasjon (se hvordan).

Når samtalen er startet kan du:

 • Endre volumet på pc’en, eller i innstillinger (se hvordan)
 • Minimere vinduet for å jobbe med andre ting samtidig, som å sette pasienten på ny time eller skrive i journalen.
 • Klikk på det røde telefon-ikonet
  nede i vinduet for å avslutte.

Interne videoanrop

Du kan også ringe til andre behandlere på klinikken med video om du ønsker det.
Klikk på video-ikonet
øverst i PatientSky, og søk etter kollegaen du ønsker å ha videosamtale med (se eksempel).
 • Grønt ikon: Online.
 • Rødt ikon: Offline.
 • Gult ikon: I en annen samtale.
Klikk på video-ikonet
som står ved siden av navnet til din kollega for å ringe (se eksempel). Du får da opp samme vindu som når du snakker med pasienter, og samtalen starter når din kollega godtar videoanropet.

Ofte stilte spørsmål

Videoforbindelsen til pasienten er dårlig. Hva kan jeg gjøre? Pasienten bør logge av sitt hjemmenettverk og heller benytte 4G når de bruker videokonsultasjon. Pasienten bør befinne seg et sted med stabil 4G-dekning. Videokonsultasjonen kan brytes hvis pasienten bytter mellom 4G, 3G og EDGE.

Jeg får ikke kontakt med kameraet eller mikrofonen, hva kan det skyldes?

Du må godkjenne at nettleseren (Google Chrome) bruker kamera og mikrofon. Dette vises som en liten varsling i nettleseren. Hvis du ikke ser denne kan du oppdatere nettsiden en gang (Ctrl + R eller den runde pilen oppe ved tilbake-knappen i nettleseren).
Se til at kamera har tilgang og kan brukes i din nettleser.
Windows
Mac
Trykk på startknappen og deretter Innstillinger > Personvern > Kamera. Aktiver Gi tilgang til kameraet på denne enheten.
Trykk på Apple-menyen og deretter Systemvalg > Sikkerhet og personvern > Personvern. Velg Kamera, og kryss av programmet som skal få tilgang til kamera.

Hvordan kan jeg gi viktig informasjon til pasienten i forbindelse med videokonsultasjoner?

Du har flere muligheter:
 • Du kan legge til Tilleggsinformasjon på timetypen, som pasientene vil kunne se i det de bestiller timen (se hvordan).
 • Opprette Automatiske dialoger som sendes til pasienten når timen er bestilt (se hvordan).

Hvordan kan jeg informere pasientene at jeg har endret timen fra fysisk oppmøte til videokonsultasjon?

For å informere pasientene om at timen er endret, kan du sende en e-dialog (se hvordan).
Husk at du kan opprette maler, dersom det er meldinger du sender ofte.

Hvorfor får ikke pasienten bestilt videokonsultasjon?

 • Er timeboken din online? Se hvor.
 • Er timetypen online? Se hvor.
 • Er timetypen lagt inn i din ukemal? Husk å oppdatere arbeidsplanen? Se hvor.
 • Hindrer restriksjoner for timeboken eller timetypen pasienten fra å kunne bestille nå? Se hvor.
 • Hvilke pasienter kan bestille i din timebok? Se hvor.

Hvorfor får ikke pasienten startet en videokonsultasjon?

Sjekk at du ikke har satt pasienten opp på feil timetype. Kanskje har du ikke endret kontaktflate under Annet på timen (se hvordan).

Hvorfor har jeg ikke video-ikonet på timen?

Dette må aktiveres i visningsinnstillingene i Timeboken. Klikk på tannhjulet for å åpne visningsinstillingene (se hvordan).

Hvorfor varsles ikke pasienten om timen?

Sørg for at du har aktivert varslinger for timetypen (se hvor).
Last modified 10mo ago