Videokonsultasjon
På PatientSky-plattformen har du mulighet til å foreta videokonsultasjon med dine pasienter. Med PasientSky er sikkerheten ivaretatt med at både behandler og pasient skal være logget inn, og selvsagt er alle konsultasjoner kryptert mellom brukerene og vi som plattform har ikke tilgang på innholdet.

Kom i gang

Ta kontakt med PatientSky for å akivere videomodulen til din klinikk.
1. Du kan enten bruke en bærbar PC med innebygget kamera og mikrofon, eller du kan benytte et eksternt webkamera som kobles til din PC med USB (da må du også ha mulighet for lyd. Eksempelvis et headset med mikrofon).
2. Du må godkjenne i nettleseren at kamera og lyd brukes (se hvordan).
3. Når video-modulen er aktivert, indikeres dette med et video-ikon oppe ved søkefeltet. Hvis ikonet er rødt, klikk for å logge på.
Ønsker du å endre innstillingene for video-modulen gjøres dette ved å klikke på video-ikonet og de tre prikkene. Velg Innstillinger:
  Her vil du kunne forhåndsvise hva kamera viser, og bytte mellom aktive webkamera-enheter.
  I tillegg har du mulighet til å sette innstillinger for lyd, slik som hvor du vil høre samtalelyden, ringetonen, og volum.

Konfigurasjon

Start med å opprette videokonsultasjon som en timetype. Dette kan gjøres på to måter:
  Opprett en egen timetype for videokonsultasjon (se hvordan)
  Tilgjengeliggjør en eksisterende timetype for både fysisk møte og videokonsultasjon. Dette gjøres under kontaktflate i oppsettet av timetypen (se hvordan)
Ønsker dere at pasientene selv skal kunne bestille videokonsultasjon via appen eller Pasientportalen må dere sjekke at:
  1.
  Timeboken er online (se hvor).
  2.
  Timetypen er tilgjengelig online (se hvor).
  3.
  Timetypen er lagt til i ukemalen din og at arbeidsplanen er oppdatert (se hvordan).
  4.
  Skal timetypen sende pasientvarslinger må dette aktiveres (se hvordan).

Sett en pasient på videokonsultasjon

Dette gjøres på samme måte som ved vanlige timer:
  Søk etter pasienten i søkefeltet
  Dobbelklikk på en ledig videokonsultasjon i timeboken
   Endre timetypen til en annen i menyen timetype ved behov
   Eller endre kontaktflate under Annet (se hvor)
  Pasienten er nå satt opp på timen, og kan se den i appen eller i Pasientportalen. Har du aktivert pasientvarslinger vil pasienten få en varsling via SMS, e-post eller push-varsling om at de har fått en ny time.
Har du ikke planlagt timeboken din med videokonsultasjoner kan du endre timetype etterhvert som du ser behov. Klikk på timen og endre timetype, eller endre alle timetypene en dag ved å klikke på den lille pilen ved dagoversikten (se hvordan) .

Gjennomføre en videokonsultasjon

Videokonsultasjonen må startes av pasienten. Pasienten logger seg inn enten i appen eller Pasientportalen og starter videokonsultasjonen.
Pasienten kan starte videokonsultasjonen 15 minutter før timen starter, og opp til 2 timer etter at timen har startet dersom det skule oppstå forsinkelser.
Du ser at pasienten har startet videokonsultasjonen ved at timen i timeboken blinker blått. Da kan du også starte videokonsultasjonen:
  Høyreklikk på timen, og Start videkonsultasjon (se hvordan).
Eller
  Klikk på video-ikonet på timen (se hvor). Endre visingsinnstillingene ved behov (se hvordan).
Eller
  Klikk på video-ikonet fra Timer i dag - widget (se hvordan).
I en aktiv samtale har du følgende muligheter:
  Du kan slå av og på kameraet og mikrofonen.
  Endre innstillinger, som for eksempel volum.
  Minimere vinduet for å jobbe med andre ting samtidig, som å skrive i journalen eller sette pasienten på en ny time.
Klikk på det røde telefon-ikonet nede til høyre i vinduet for å avslutte.

Veiledning til pasienter

Vi har opprettet en PDF som kan sendes til pasienter. Last ned PDFen og bruk den som vedlegg i e-dialoger.
Videokonsultasjon - veiledning for pasienter.pdf
124KB
PDF
Veiledning for pasienter
I PDFen får pasientene en link til videre veiledning. Se hvordan pasienten bestiller videokonsultasjon her og i videoen under:

Interne videoanrop

Du kan også ringe til andre behandlere på klinikken med video om du ønsker det.
  1.
  Klikk på video-ikonet øverst i PatientSky, og søk etter kollegaen du ønsker å ha videosamtale med.
  Grønt ikon: Online.
  Rødt ikon: Offline.
  Gult ikon: I en annen samtale.
2. Klikk på video-ikonet som står ved siden av navnet til din kollega for å ringe.
3. Du får da opp samme vindu som når du snakker med pasienter, og samtalen starter når din kollega godtar videoanropet.

Ofte stilte spørsmål

Videoforbindelsen til pasienten er dårlig. Hva kan jeg gjøre? Pasienten bør logge av sitt hjemmenettverk og heller benytte 4g når de bruker videokonsultasjon. Pasienten bør befinne seg et sted med stabil 4g-dekning. Videokonsultasjonen kan brytes eller du kan miste bilde hvis pasienten bytter mellom 4g, 3g og Edge.
Jeg får ikke kontakt med kameraet eller mikrofonen, hva kan det skyldes? Du må godkjenne at nettleseren (Google Chrome) bruker kamera og mikrofon. Dette vises som en liten varsling oppe til venstre i nettleseren. Hvis du ikke ser denne kan du oppdatere nettsiden en gang (ctrl+r eller den runde pilen oppe ved tilbake-knappen i nettleseren).
Hvordan kan jeg gi viktig informasjon til pasienten i forbindelse med videokonsultasjoner? Du har flere muligheter:
  Du kan legge til Tilleggsinformasjon på timetypen, som pasientene vil kunne se i det de bestiller timen (se hvordan).
  Opprette Automatiske dialoger som sendes til pasienten når timen er bestilt (se hvordan).
Hvordan kan jeg informere pasientene at jeg har endret timen fra fysisk oppmøte til videokonsultasjon? For å informere pasientene om at timen er endret, kan du sende en e-dialog (se hvordan).
Husk at du kan opprette maler, dersom det er meldinger du sender ofte.
Hvorfor får ikke pasienten bestilt videokonsultasjon?
  Er timeboken din online? Se hvor
  Er timetypen online? Se hvor
  Er timetypen lagt inn i din ukemal? Husk å oppdatere arbeidsplanen? Se hvor
  Hindrer restriksjoner for timeboken eller timetypen pasienten fra å kunne bestille nå? Se hvor
  Hvilke pasienter kan bestille i din timebok? Se hvor
Hvorfor får ikke pasienten startet en videokonsultasjon? Sjekk at du ikke har satt pasienten opp på feil timetype. Kanskje har du ikke endret kontaktflate under Annet på timen (se hvordan).
Hvorfor har jeg ikke video-ikonet på timen? Dette må aktiveres i visningsinnstillingene i Timeboken. Klikk på tannhjulet for å åpne visningsinstillingene (se hvordan).
Hvorfor varsles ikke pasienten om timen? Sørg for at du har aktivert varslinger for timetypen (se hvor).
Last modified 5mo ago