EG Pasientsky Brukermanual
Brukermanual
Search
K

Klinikkadministrator

Som klinikkadministrator har man flere tilganger og rettigheter og tilgang på flere funksjoner enn en standard bruker på klinikken.

Oversikt over klinikkadministrators tilganger

Følg linkene i oversikten for å lese brukermanual på de ulike funksjonene.

Konfigurasjon og innstillinger modulen

Klinikk

Tilgang til
Hva man kan gjøre
Ansatte
Legge til ansatte, Sette inn vikar og fravær, Legge til/fjerne ulike tilganger på ansatte.
Legge til/fjerne ulike tilganger.
Basis
Legge inn organisasjonsnummer, adresse og telefonnummer på klinikken.
Få en oversikt og styr på enheter, betalingsterminaler og integrasjoner.
Grupper
Opprette og redigere grupper.
Moduler
Få en oversikt over moduler og pasienttilganger som er aktivert på klinikken.
Synkroniser alle fastlegelister manuelt.
Legg til ansatte som skal motta meldinger innenfor tjenestetypen og HerID-en.
Justere klinikkens åpningstider, Legg til stengt dag.

Post

Tilgang til
Hva man kan gjøre
Aktivere, endre og slette de ulike kommunikasjonstypene.

Timebok

Tilgang til
Hva man kan gjøre
Konfigurere hvordan pasienter kan bestille timer online og sette opp ekstern bookingside.
Timetyper
Kun klinikkadministrator kan redigere innstillinger som er på timer eid av andre brukere på klinikken.

Økonomi

Tilgang til
Hva man kan gjøre
Kontoplan
Få oversikt over kontoplan.
Normaltariffen
Se og laste ned Normaltariffen.
Regnskap
Se og rediger alle regnskap på klinikken.
Terminal
Installere og fjerne nye terminaler.
Takster
Klinikkadministrator kan legge til egendefinerte takster .

Moduler

Klinikkmodulen

Tilgang til
Hva man kan gjøre
Filarkiv
Alle kan benytte filarkivet, men kun klinikkadministrator kan laste opp nye filer.
Ansatte ser sin egen trafikk, mens klinikkadministrator kan se for alle ansatte.
Se alle meldinger i meldingsloggen.

Telefoni

Tilgang til
Hva man kan gjøre
Stenge hovedkøen til klinikken.
Fellesinnstillinger → Anropsinnstillinger
Endre ukeplan for telefonen og administrere lydfiler.