Endre notat

For å endre et notat klikker du på de tre prikkene ved notatet du ønsker å endre.

Velg så Rediger.

Du får nå opp et nytt vindu:

Velg en Årsak til endring ved å klikke i feltet og velge fra nedtrekksmenyen. Skriv også inn en eventuell kommentar om det er ønskelig.

Dato og tidspunkt kan også redigeres ved å klikke i feltene.

Skriv så inn endringene du ønsker og klikk på Oppdater notat.

Etter notatet er endret vil dette fremkomme i den løpende journalen på denne måten:

Se historikk på endrede notater

For å se historikken på endrede notater klikker du på de tre prikkene ved det aktuelle endrede notatet.

Velg så Vis Historikken. Du vil nå få opp et bilde som viser fullstendig historikk over endringer.

Her kan du redigere den nåværende versjonen eller sammenlige notater fra endrede versjoner mot nåværende versjoner.

Sammenlige notater

For å sammenlige klikker du på Sammenlign notater. Du får da opp dette bildet: