Links

Endre journalnotater

Journalnotater kan redigeres, flyttes eller slettes.

Rettigheter

Tilgang til å redigere, flytte eller slette er gitt til følgende,
 1. 1.
  Pasientens fastlege eller forfatter av notatet
 2. 2.
  Vikaren til fastlege eller forfatter av notatet
Dette gjelder både migrerte notater og nye notater.

Redigere notat

 1. 1.
  For å endre et notat klikker du på Handlingsikonet
  ved notatet du ønsker å endre. Velg så Rediger.
 2. 2.
  Velg en Årsak til endring ved å klikke i feltet og velge fra nedtrekksmenyen. Skriv også inn en eventuell kommentar om det er ønskelig.
 3. 3.
  Dato og tidspunkt kan også redigeres ved å klikke i feltene.
Skriv så inn endringene du ønsker og klikk på Oppdater notat.
Endrede notater indikeres med et utropstegn og en boks bak notatet:

Se historikk på endrede notater

For å se historikken på endrede notater klikker du på Handlingsikonet
ved det aktuelle endrede notatet.
Velg så Vis historikken. Du vil nå få opp et bilde som viser fullstendig historikk over endringer.

Sammenligne notater

Du kan også redigere den nåværende versjonen eller sammenligne notater fra endrede versjoner mot nåværende versjoner. For å gjøre dette, trykk Handlingsikon
, så Vis historikken og trykk deretter Sammenlign notater (se hvordan).
Rød tekst er gammel versjon - Grønn tekst er ny versjon

Flytt notat

Dersom du skulle skrive journalnotat på feil pasient har du mulighet til å flytte journalnotatet.
 1. 1.
  Klikk på Handlingsikonet
  til høyre på det aktuelle notatet du ønsker å flytte. Velg Flytt.
 2. 2.
  Du får nå opp et Obs-varsel.
 3. 3.
  Her velger du hvilken pasient notatet skal flyttes til, årsak til endring og skriver inn eventuell kommentar.
 4. 4.
  Huk så av for å bekrefte flytting av journalnotat.
Bekreftelsesvindu for flytting av notat
Problemer, timer, filer, meldinger, etc. må flyttes separat eller opprettes på nytt.

Åpne journalutkast

Alt du skriver i journalen lagres i skyen hvert 2 sekund. Dersom strømmen skulle gå på din PC, internettilgangen skulle forsvinne eller andre uforutsette hendelser skulle oppstå, vil du finne dine journalutkast oppe til venstre ved pasientsøkefeltet.
For å finne utkastet du jobber med, Klikk på Uferdige oppgaver.
Du kan også klikke på Skjul utkast. For å åpne utkastet igjen kan klikker du på Behandlingsnotat.
For å slette et utkast, klikk på Fjern utkast.

Slette notat

For å slette et journalnotat fra den løpende journalen til en pasient,
 1. 1.
  Klikk på Handlingsikonet
  på det aktuelle notatet. Velg så Slett fra listen.
 2. 2.
  Du får da opp et OBS-varsel.
 3. 3.
  Her skriver du inn kommentar som begrunner hvorfor dette skal slettes og huker av for å bekrefte at du ønsker å slette. Klikk så Slett.
Notatet fjernes nå fra den løpende journalen til den aktuelle pasienten. Merk at du ikke kan angre denne handlingen.

Ofte stilte spørsmål

Kan jeg finne igjen slettede journalnotater? Det indikeres ikke i journalen at et journalnotat er slettet. Dersom det er behov for å oppdrive et slettet journalnotat for eksempel i forbindelse med et juridisk forhold, kan vår supportavdeling bistå med dette.