Endre journalnotat

For å endre et journalnotat klikker du på de tre prikkene ved notatet du ønsker å endre.

Velg så Rediger journalnotat.

Du får nå opp et nytt vindu:

Velg en Årsak til endring ved å klikke i feltet og velge fra nedtrekksmenyen. Skriv også inn en eventuell kommentar om det er ønskelig.

Dato og tidspunkt kan også redigeres ved å klikke i feltene.

Skriv så inn endringene du ønsker og klikk på Oppdater notat.

Etter notatet er endret vil dette fremkomme i den løpende journalen på denne måten:

Slik ser det ut når du redigerer:

Se historikk på endrede journalnotater

For å se historikken på endrede journalnotater klikker du på de tre prikkene ved det aktuelle endrede notatet.

Velg så Vis Historikken. Du vil nå få opp et bilde som viser fullstendig historikk over endringer.

Her kan du redigere den nåværende versjonen eller sammenlige journalnotater fra endrede versjoner mot nåværende versjoner.

Sammenlige journalnotater

For å sammenlige klikker du på Sammenlign journalnotater. Du får da opp dette bildet: