Endringslogg

Les mer om oppdateringer og endringer på PatientSky-plattformen.

Endringslogg 19.05.2020

Det gleder oss å dele nye oppdateringer av PatientSky med dere! Denne gangen berører endringene flere ulike deler av systemet og det er derfor ekstra lurt å sette seg godt inn i endringene. Endringsloggen er delt inn i kategorier slik at du enklere kan lese det som er relevant for deg.

Pasientkortet

Pasientkortet er nå mye mer fleksibelt hvor vi har lagt til en rekke tilpasningsmuligheter:

 • Velg hva som brukes ofte, og legg det i favoritt-område (se hvordan).

 • Velg rekkefølge (se hvordan)

 • Velg hvilke handlingsknapper som skal vises (se hvordan)

 • Skjule ubrukte funksjoner (se hvordan)

 • Bestem størrelsen på de ulike kolonnene (se hvordan)

 • I steder for faner, vil det nå være en listemeny med de ulike områdene

Ønsker du å lære mer om pasientkortet? Se mer her.

I likhet med pasientkortet er også følgende bli oppdatert:

 • Bedriftskort

 • Din brukerprofil (Vis profil)

 • Forsikringsavtaler (fra kundeoversikten)

 • Ventelister

Journalen

 • "Journalnotat" bytter navn til "Behandlingsnotat". Dette for å tydeliggjøre skillet mellom behandlingsnotater og administrative notater.

 • Du kan nå justere størrelsen på kolonnen til venstre i journalen - bestående av den anatomiske modellen og problemlisten, eller skjule den helt. Kolonnen kan justeres ulikt i de ulike fanene; lab, medisin, tidslinje og post (se hvordan).

 • Du har nå mulighet til å skjule den anatomiske modellen i kolonnen til venstre. I innstillingsikonet kan du huke av for om den skal vises eller skjules (se hvordan).

 • Søkefeltet har byttet plass og søkeord fremheves i gult for bedre oversikt (se hvordan). Søkeresultatene er nå ordnet i kronologisk rekkefølge.

 • Stavekontroll er nå innført i behandlingsnotater (se hvordan).

 • Vi har forbedret hastigheten på innlasting av journalen. Ved siden av søkefeltet i journalen vil du nå ha et loading-ikon der du kan se hvor mange prosent av journalen som er lastet inn (se hvordan).

 • Ny fane for biografisk informasjon om pasienten. Dette gir deg mulighet til å legge inn og se informasjon om sosial oppsummering, bosituasjon og ansettelser direkte i journalen (se hvor). Dette er den samme informasjonen som ligger på pasientkortet.

 • Sykepleiere, helsesesykepleiere og helsesekretærer har nå mulighet til å bruke objektive målinger i journalen. Skriv inn @ i feltet for kliniske funn i et behandlingsnotat for å få opp standardmålinger. Målingene vises samlet i tidslinjen (se hvordan).

 • Forbedret menylinje med de ulike underfanene i journalen: medisin, lab, tidslinje og post. Den tidligere Korrespondanse-fanen har byttet navn til "Post" og Laboratorie har byttet navn til "Lab" (se hvor).

 • Du kan nå skjule utkast til behandlingsnotat, slik at du får mer plass i journalen og lettere har tilgang på resten av informasjonen. Utkastet åpnes igjen ved å trykke på Behandlingsnotat (se hvordan).

 • I problemlisten indikeres det nå hvor mange av totalt antall problemstillinger som er aktive. For eksempel: dersom pasienten har 5 problemer og 2 er aktive, vil det indikeres med 2/5 (se hvor).

 • Knapp for nytt behandlingsnotat og handlingsknapp (for utskrift og overføring av journal) har byttet plass (se hvor).

 • Utskriftsikonet er flyttet til kolonnen på venstre side (se hvor).

 • Filtreringsfunksjonen er flyttet til venstre ved søkefeltet. Du har nå mulighet til å skjule notater du ikke har tilgang til. Du kan også filtrere ut hvilke type meldinger du ønsker å se under "type" og notater tagget med kategori eller problem under "kategori" (se hvordan).

 • Designet som indikerer at et behandlingsnotat er redigert er endret.

 • Info-ikonet i problemlisten fjernet. Nå kan du holde musepekeren over problemet for å få opp informasjon (se hvordan).

Lab

 • I lab-oversikten kan du nå klikke på en bestemt dato for å kun se prøver som ble tatt denne dagen. I tillegg vil tidligere resultater for aktuelle prøver være synlig slik at de kan sammenlignes (se hvordan).

 • Tredjepartsleverandører for lab vil nå vises i en nedtrekksmeny når du velger Ny rekvisisjon, i tillegg til intern lab (se hvor). Dersom du ikke bruker noen tredjepartsleverandører, vil du få opp intern lab direkte når du velger Ny rekvisisjon.

 • Fargeforandringer i laboversikten:

  • Grå bakgrunnsfarge for prøver som er migrert fra deres tidligere journalsystem

  • Blå bakgrunn for resultater som ikke er signert

  • Hvit bakgrunn for signerte resultater

  • Rød tekstfarge og stjernesymbol for resultater utenfor referanseverdi

  • Svart tekst for resultater innenfor referanseverdi

  • Understrek for å se resultatet med kommentar

Medisin

 • Når du skal fornye resepter, kan du nå velge mellom å kun fornye alle legemidler eller både legemidler og medisinsk utstyr. Ønsker du sistnevnte, velger du "forny alle". Se hvordan.

 • Symbolendringer:

  • Handlingssymbolet er endret til tre prikker:

  • Symbolet for at resept er nedlastet på apotek er endret:

  • Symbolet for låst resept er endret:

  • Symbolet for varsel angående avvik mellom ordinasjon og resept er noe endret:

 • Det er brukt sterkere farger som gir tydeligere markeringer og mer kontraster flere steder, spesielt for symbolene som vises for resepter/registrering. Gyldige resepter/registreringer er fremhevet spesielt med grønn bakgrunnsfarge (se eksempel).

 • I medisinoversikten for legemidler er visningen nå som standard sortert etter faste medisiner øverst, deretter Ved behov, Kur og ATC (se hvor).

 • I tillegg til refusjonshjemmel, vises nå også eventuell refusjonskode i papirutskrift av legemiddelliste (Legemidler i bruk).

 • Plassmangelen i medisinoversikten er forbedret. Du kan nå skjule migrert behandling for å få oversikt over hele pasientens medisinliste, inkludert eksterne resepter nederst (se hvordan).

Feilrettinger:

 • Rettet en feil i designet knyttet til varsel om duplikate pasienter i journalen

 • Feilretting knyttet til endring av dato i et journalnotat

 • Når man søker etter et problem i et behandlingsnotat, vil nå listen over diagnosekoder være alfabetisert.

 • Rettet feil der medisin - og lab-ikonet var synlig for brukere som ikke hadde disse modulene aktivert.

 • Kodeverk ICPC-2b vil nå komme opp som standard i nytt behandlingsnotat for alle roller dette er relevant for.

 • Rettet feil der sammenstilling med RF og knapp for Ny ordinasjon overlappet

 • Rettet feil der den nedre menylinjen overlappet lab-forklaringer

Endringslogg 07.05.2020

Helsepersonell kan nå bruke IHR

Det vil si at annet helsepersonell (helsesekretærer, sykepleiere, assistenter osv.) kan rekvirere lab-prøver via IHR på vegne av legene.

Vi har også oppdatert IHR med følgende:

 • Ny konfigurasjonsprosess.

 • Forbedret stabilitet.

Les mer om hvordan du bruker IHR her.

Nye forsikringstakster for dere som bruker Digicare

Forsikringstakster som understøtter behandling via video er nå tilgjengelig i PatientSky Clinic.

Sjekk om forsikringsselskapet dere bruker støtter dette, og legg inn aktuelle takster i forsikringsavtalene.

Les mer om forsikring her.

Endringslogg 23.04.2020

Takstoppdatering for fysioterapeuter

PatientSky Clinic er oppdatert med nye takster for videokonsultasjon gjeldende fra 21.04.2020:

 • B0a - tilsvarer A1a

 • B0c - tilsvarer A1c

 • B0d - tilsvarer A1d

 • B0f - tilsvarer A1f

Lovdata oppdateres med de gjeldende takstene forløpende.

Ny garantikode for leger

PatientSky Clinic er oppdatert med ny egenandelkode for allmenlegetjenester:

P: Fritak for egenandel ved oppsøkende helsehjelp

PatientSky-appen oppdateres kl 17:00

 • Diverse tilpasninger for videokonsultasjon

  • Inkludert forbedret zoom i samtale, som gjør at dere som behandlere ikke trenger å sitte langt unna skjermen.

 • Rettet diverse bugs

 • Oppdatert rammeverket til appen

Annet

 • Som følge av design-oppdateringen 21.04

  • Er menyen med de tre prikkene i søkefeltet fjernet for enklere navigering, og

  • Hvert ikon i søkefeltet er enklere å treffe med musepekeren.

 • Har du oppgaver både liggende i "uferdige oppgaver" og på arbeidslinjen vil disse nå ha samme status. Du trenger ikke oppdatere siden for at oppgaver på arbeidslinjen skal få samme status som de du har jobbet med i "uferdige oppgaver".

Endringslogg 21.04.2020

Nytt design

PatientSky oppdaterer utseende, og første del av dette store prosjektet har blitt lansert.

Hele plattformen skifter farge, ikoner og gjøres mer leservennlig. I første omgang medfører dette ingen store funksjonelle endringer, kun utseendemessige oppdateringer.

Her følger en kort oppsummering av de viktigste oppdateringene:

 • Viktige varsler, pågående handlinger og meldinger til signering er flyttet til menystolpen på venstre side (se hvor).

 • Pasientsøkefeltet er flyttet til venstre i bildet, og har blitt større (se hvor).

 • Ikonene i pasientsøkefeltet er lettere tilgjengelig og har blitt endret (hold musepeker over for å se hva de ulike ikonene betyr) (se hvordan).

 • Telefon- og videoikonet har blitt større og vises i blått når de er aktive (se hvor).

 • Kontekstvelgeren med profilinnstillinger, mulighet for å logge ut og melde seg inn og ut av grupper er flyttet over til venstre hjørne (se hvor).

 • Oversikten over snarveiene til høyre (widgets) kan nå justeres i bredden for å bedre tilpasses ulike skjermer og behov. Dette gir plass til flere widgets i samme fane, og man kan også justere lengden på hver widget (se hvordan).

 • Hvert modul har fått nytt ikon.

 • Oversikt over hurtigtaster er flyttet ned på menystolpen til venstre og fått nytt ikon (se hvor).

 • Pasientkortet har fått nye farger og kontraster (se hvordan)

  • Viktig informasjon fremheves, mens overskrifter tones ned

  • Økt fokus på leservennlighet på hele pasientkortet

SYSVAK

Integrasjon til SYSVAK er nå tilgjengelig i medisinmodulen.

Les om hvordan du bruker SYSVAK her.

Feilrettinger

 • Sykmeldinger skal ikke lenger forsvinne fra journal eller signeringsoversikten hvis man avbryter en signering med Buypass-kort.

 • Forbedring av integrasjonstjenesten på plattformen (Desktop Service). Dette gjør blant annet integrasjonen til Fürst Forum mer stabil.

Endringslogg 16.04.2020

Pasientens fulle journal kan nå overføres enten elektronisk via NHN, eller lastes ned som en PDF. Begge mulighetene har samme utgangspunkt i journalen til pasienten i PatientSky.

Lær mer om hvordan du overfører journalen elektronisk her

Endringslogg 08.04.2020

PatientSky er oppdatert med nye takster for leger i forbindelse med Covid-19, i henhold til endringer i lovteksten.

Endringene i takstforskriften trådte i kraft 6. april og vil gjelde frem til 1. september 2020, ifølge Lovdata.

Les mer om takstendringene hos Helsedirektoratet.

Endringslogg 24.03.2020

Oppdatering av takster for fysioterapeuter og manuellterapeuter (gjeldende fra 23.03.2020)

Takster for videokonsultasjon for fysioterapeuter og manuellterapeuter er nå tilgjengelig i PatientSky.

Takst

B. Videokonsultasjon

Hon.

Ref.

Egen.

Merk.

Rep.

B1a

Videokonsultasjon hos fysioterapeut Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt B1b og A2k

160,-

37,-

123,-

B1

0

B1b

Tillegg for behandling ut over 20 minutter per påbegynte 10 minutter, jf. takst B1a Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt B1a og A2k

76,-

39,-

37,-

B1

3

B2a

Videokonsultasjon hos manuellterapeut Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt B2b

261,-

98,-

163,-

B1

0

B2b

Tillegg for behandling ut over 20 minutter per påbegynte 10 minutter, jf. takst B2a Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt B2a

110,-

51-

59,-

B1

3

B3a

Videokonsultasjon hos fysioterapeut med tilleggskompetanse i psykomotorisk fysioterapi Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt B3b

202,-

79,-

123,-

B1

0

B3b

Tillegg for behandling ut over 20 minutter per påbegynte 10 minutter, jf. takst B3a

Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt B3a

97,-

58,-

39,-

B1

3

Merknad B1:

Takstene gjelder i forbindelse med utbrudd av SARS-CoV-2-viruset fram til 01.09.2020.

Bruk av takstene B1a-b, B2a-b og B3a-b forutsetter at videokonsultasjon foregår i henhold til krav til informasjonssikkerhet, jf. Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten.

Takstene kan benyttes ved undersøkelse og behandling. Takstene kan også benyttes ved oppfølging av pasienter per telefon. Utarbeidelse og utsendelse av individuelt tilpasset treningsprogram på e-post er inkludert i takstene.

Det er ikke anledning til å kreve fakturagebyr for video- og telefonkonsultasjoner.

Forskriften trer i kraft 23. mars 2020.

Oppdatering av takster for kiropraktorer (gjeldende fra 23.03.2020)

Takster for videokonsultasjon og elektronisk kommunikasjon for kiropraktorer er nå tilgjengelig i PatientSky.

Takst

Tekst

Honorar

K5

Enkel pasientkontakt ved brev, telefonsamtale eller elektronisk kommunikasjon, jf. Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten. Taksten forutsetter at det gis råd/veiledning.

63 kroner

K6

Videokonsultasjon

68 kroner

Merknad til takstene K5 og K6

Takstene gjelder i forbindelse med utbrudd av SARS-CoV-2-viruset fram til 01.09.2020.

Bruk av takst K6 forutsetter at videokonsultasjon foregår i henhold til krav til informasjonssikkerhet, jf. Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten.

Forskriften trer i kraft 23. mars 2020.

Endringslogg 17.03.2020

Forbedringer

 • Det er nå mulig å kombinere takstene 2ae og 2cd for videokonsultasjoner som varer lenger enn 20 minutter.

 • Når helsesekretæren oppretter et regningskort for pasient med time hos vikar, kommer vikarens regnskap automatisk opp på regningskortet.

 • Betal senere er nå tilgjengelig for allerede opprettede regningkort.

 • Det er nå mulig å legge til Helfo-takster og forsikringstakster på samme regningskort.

 • Blokkerte regningskort i tidsvalideringsvinduet markeres i grått for å tydeliggjøre at det ikke kan flyttes.

 • Mulig å se begrunnelse for avviste Helfo-ordre uansett fra hvor den åpnes i portalen.

 • Det er nå mulig for pasienter å booke videokonsultasjoner direkte fra hjemmesiden til klinikken (uten å logge inn i PatientSky-portalen). Les mer her.

 • Automatisk innhenting av informasjon fra journalen når det opprettes en epikrise, slik som start- og sluttdato for behandling og aktivt problem.

 • Tidsvalidering for leger er tilpasset.

 • Forbedringer tilknyttet valg av perioder under rapporter i økonomi-modulen.

 • Generelle forbedringer relatert til journalnotat.

 • Generelle forbedringer relatert til notifikasjoner i varslingsbjellen.

Feilrettinger

 • Feilrettinger knyttet til videokonsultasjon

 • Feilrettinger knyttet til kreditering av avviste Helfo-ordre med kun Helfo-andel

Endringslogg 10.03.2020

Økonomi-modulen er oppdatert!

 • Du vil nå alltid ha mulighet til å se begrunnelse for avviste Helfo-ordre, uansett fra hvor du åpner det aktuelle regningskortet.

 • Tidsvalideringen for Helfo-takster er nå også tilpasset leger og deres takster.

 • Du har nå bedre oversikt over hvilke regningskort du kan flytte i tidsvalideringsvinduet. De som er låst, og dermed ikke mulig å flytte vil være grået ut.

Endringslogg 06.03.2020

ICPC-2 og 2b oppdatert med Covid-19 (koronavirus) PatientSky er i kontinuerlig dialog med Direktoratet for e-helse og Folkehelseinstituttet. Fredag 6. mars fikk vi instruksjon om å oppdatere våre ICPC-2 / ICPC-2B diagnosekoder for å støtte de nye endringene inkludert R991 Covid-19. Vi foretok oppdateringen samme dag og de nye endringene er nå tilgjengelig for alle våre kunder. Spørsmål angående Covid-19, korona-viruset, bes rettes til myndighetene.

Endringslogg 04.03.2020

Flere hurtigtaster introduseres!

 • CTRL + SPACE = Søk etter hurtigtaster (se hvordan)

 • ALT + ENTER = Lagre påbegynt skjema/melding

 • ALT + G = Gå direkte til korrespondanse-fanen i journalen

 • ALT + Q = Nytt skjema

 • ALT + U = Ny rekvisisjon

 • ALT + Z = Åpner pasientkortet og sosial-fanen

 • ALT + 1 = Ny lab-rekvisisjon

 • ALT + 2 = Nytt lab-resultat

 • ALT + 4 = Nytt administrativt notat

 • ALT + 5 = Åpner pasientkortet og økonomi-fanen

 • ALT + 6 = Nytt dokument

Generelle oppdateringer av journalen Vi har oppdatert journalbildet for å gjøre det mer effektivt og oversiktlig. Følgende endringer er gjort:

 • Menyen for administrativt notat og utskrift er flyttet (se hvor)

 • Når du oppretter et nytt journalnotat vil fokuset automatisk være i anamnese-feltet slik at du kan starte å skrive med en gang (se hvordan)

 • For dere som bruker behandlingsforløp, har nå feltet for problemstilling og behandlingsforløp har byttet plass (se hvor)

 • For å legge til en ansvarlig på et journalnotat, må du klikke på de tre prikkene nederst i journalnotatet (se hvor)

 • Knappen for Opprett og legg til er erstattet med et binders-ikon (se hvor)

 • I oversikten for korrespondanse i journalen har vi lagt til en kolonne som viser om ulike meldinger sendt til pasienten er lest eller ikke (se hvor)

Oppdatering av økonomi-modulen Vi har forbedret økonomi-modulen ytterligere, slik at blant annet tilbakebetalinger og generering av rapporter går raskere. Dette tillater deg å jobbe mer effektivt når du jobber i økonomi-modulen.

Forbedringer:

 • Man trenger kun å klikke én gang på timen i timeboken for å aktivere pasienten i søkefeltet (se hvordan)

 • Forbedring av hvordan adresse legges inn på pasientkortet etter migrering av data (se hvordan). Husk å bruke enter-tasten generelt i dette flow.

 • Forbedringer for mottak av elektroniske meldinger fra SSHF og OUS

 • Forbedringer av arbeidsflyten for Opprett ansettelse i sykmelding

 • Forbedringer for CSV-filer (eksport av rapporter i økonomi-modulen)

 • Forbedringer knyttet til betalingsoppfølging i Faktura-appen

 • Mulighet til å legge til ansvarlig-ID som rekvirent i rekvisisjon til eUnilabs.

Feilrettinger:

 • Rettet feil knyttet til klinikknotat

 • Feilretting knyttet til skjulte timer.

 • Rettet feil som førte til at betalte fakturaer alltid fikk dagens dato.

Endringslogg 12.02.2020

PatientSky er oppdatert!

Skanning av vedlegg direkte inn i journalen Flere av våre kunder har etterspurt denne funksjonen, og endelig lanseres den! Du kan nå skanne vedlegg direkte inn i journalen, slik at du ikke trenger å ha sensitiv pasientinformasjon liggende lokalt på din PC. Funksjonen må aktiveres av oss i PatientSky først. Når denne er aktivert kan du starte skanningen direkte fra "Opprett og legg til" og "Ny fil" i journalen.

Skanne vedlegg direkte inn i journalen

Du kan også lese mer om løsningen her:

Unilab integrasjonen har fått flere forbedringer:

 • Helsesekretærer og helsesykepleier kan nå benytte Unilabs integrasjonen

 • Om du ikke har stillingen "lege" og benytter Unilabs integrasjonen, og pasienten ikke har en registrert fastlege på klinikken vil du få opp valget over tilgjengelige rekvirenter

Andre feilrettinger:

 • Når du bruker snarveien alt + n (nytt journalnotat) vil musepekeren automatisk stilles i anamnese-feltet

 • Oppdatert med "ekstern info"- på meldinger i meldingsloggen

 • Feilretting med feilet behandlingsforløp som har vært koblet mot pasient med standardbetaler som er en bedrift, som er endret til pasienten selv.

 • Diverse andre feilrettinger

Endringslogg 05.02.2020

PatientSky er oppdatert!

Sortering på journalmaler Du får nå sortering på dine egne journalmaler, og andre brukere på klinikkens journalmaler. På denne måten kan du enklere holde oversikt over dine egne maler.

Ny sortering på journalmaler

Se hvem du sender lab-svar til Du kan nå se hvem du sender lab-svar til. Ved behandling av en lab-bestilling vil du nå se hvem svaret blir sendt til.

Knappen nede til høyre viser nå rekvirenten som mottar svaret.

Feilrettinger:

 • Feilretting i telefonisystemet hvor det var problemer med at lyden falt ut

 • Feilretting i telefonisystemet hvor samtaler inn ikke viste i køen

 • Feilretting på endring i journalmaler gjort av ulike brukere. Endringen vil nå vises med en gang for alle brukere av malen

 • Feilretting på lagring av redigerte dokumentmaler

 • Visning av "ikke fakturerte" - viser nå pasientandel og ikke totalt (Forsikring, helfo)

 • Tooltip over en diagnosekode for å lese hele beskrivelsen, fungerer nå også på ICPC2-B

 • Feilretting i kommentar på lab-resultat fra ekstern lab, som overskriver kommentar og gjør at den ikke kan leses. Rettet

 • Du kan nå klikke på rader i PatientSky fakturamodulen for å angi hvilke ordre det skal genereres faktura på

 • Forbedring i søkefelt i betaling- og faktureringsoppfølging i PatientSky Fakturamodulen

Endringslogg 31.01.2020

PatientSky er oppdatert!

Vi har oppdatert med siste aksepterte AT versjon. Dette er en oppdatering som påvirker vårt medisinmodul. I praksist betyr dette at våre pilotklinikker på medisinmodulen nå kan benytte maler og magistrelle features. Vi har også klargjort vår multidoseløsning, slik at vi snart er klare for første pilot.

Les mer om magistrelle features her. Les mer om maler her. Les mer om multidose her.

Endringslogg 30.01.2020

Utskrift av alle eller utvalgte timer Du kan nå skrive ut ut kommende, gjennomførte eller avbestilte timer direkte fra pasientkortet. Du velger selv hvilke timer du ønsker å skrive ut.

Utskrift av alle eller utvalgte kvitteringer Du kan nå skrive ut alle kvitteringer til en pasient via pasientkortet.

Legg til nye deltakere på en avsluttet gruppetime Du kan nå legge til nye deltakere på en gruppetime som er avsluttet.

Oversikt over korrespondanse Bedre oversikt over korrespondanse med/om pasienten via journalen

Andre rettelser:

 • Alle ikke fakturerte regningskort sorteres nå på opprettelsesdato på pasientkortet

 • Sende ny legeerklæring fra en eksisterende med tidligere utfylt informasjon

 • Enklere å kombinere takstene C34C og C34H

 • Rettelse på dato på faktura i fakturamodulen slik at du kan sette eldre fakturaer som betalt på riktig dato

 • Forbedring av tidsvalideringen for Helfo-oppgjør

 • Overlappende advarsel i e-konsultasjoner fikset

 • Rettet feilmelding når kunde forsøker å opprette samleregning (og den skal betales med kort/kontant)

 • Egenandel vises ikke på regningskortet ved forsikring - rettet

 • Visningsinnstillinger i timeboken vises flere ganger, dette er nå rettet

 • Større tekst i utskriftsdokumenter

 • Feilretting på kopier/lim inn tekst fra word til journalnotat eller journalmal. Nå tas kun tekst med, og ikke all kode i tillegg

 • Bedre prioritert av visningsdata når du klikker på ulike handlinger. Raskere opplevelse av PatientSky-plattformen

 • Diverse feilrettelser for våre fastlegepilotkunder

 • Diverse andre feilrettelser