Endringslogg

Les mer om oppdateringer og endringer på PatientSky-plattformen.

Endringslogg 12.02.2020

PatientSky er oppdatert!

Skanning av vedlegg direkte inn i journalen Flere av våre kunder har etterspurt denne funksjonen, og endelig lanseres den! Du kan nå skanne vedlegg direkte inn i journalen, slik at du ikke trenger å ha sensitiv pasientinformasjon liggende lokalt på din PC. Funksjonen må aktiveres av oss i PatientSky først. Når denne er aktivert kan du starte skanningen direkte fra "Opprett og legg til" og "Ny fil" i journalen.

Skanne vedlegg direkte inn i journalen

Du kan også lese mer om løsningen her:

Unilab integrasjonen har fått flere forbedringer:

 • Helsesekretærer og helsesykepleier kan nå benytte Unilabs integrasjonen

 • Om du ikke har stillingen "lege" og benytter Unilabs integrasjonen, og pasienten ikke har en registrert fastlege på klinikken vil du få opp valget over tilgjengelige rekvirenter

Andre feilrettinger:

 • Når du bruker snarveien alt + n (nytt journalnotat) vil musepekeren automatisk stilles i anamnese-feltet

 • Oppdatert med "ekstern info"- på meldinger i meldingsloggen

 • Feilretting med feilet behandlingsforløp som har vært koblet mot pasient med standardbetaler som er en bedrift, som er endret til pasienten selv.

 • Diverse andre feilrettinger

Endringslogg 05.02.2020

PatientSky er oppdatert!

Sortering på journalmaler Du får nå sortering på dine egne journalmaler, og andre brukere på klinikkens journalmaler. På denne måten kan du enklere holde oversikt over dine egne maler.

Ny sortering på journalmaler

Se hvem du sender lab-svar til Du kan nå se hvem du sender lab-svar til. Ved behandling av en lab-bestilling vil du nå se hvem svaret blir sendt til.

Knappen nede til høyre viser nå rekvirenten som mottar svaret.

Feilrettinger:

 • Feilretting i telefonisystemet hvor det var problemer med at lyden falt ut

 • Feilretting i telefonisystemet hvor samtaler inn ikke viste i køen

 • Feilretting på endring i journalmaler gjort av ulike brukere. Endringen vil nå vises med en gang for alle brukere av malen

 • Feilretting på lagring av redigerte dokumentmaler

 • Visning av "ikke fakturerte" - viser nå pasientandel og ikke totalt (Forsikring, helfo)

 • Tooltip over en diagnosekode for å lese hele beskrivelsen, fungerer nå også på ICPC2-B

 • Feilretting i kommentar på lab-resultat fra ekstern lab, som overskriver kommentar og gjør at den ikke kan leses. Rettet

 • Du kan nå klikke på rader i PatientSky fakturamodulen for å angi hvilke ordre det skal genereres faktura på

 • Forbedring i søkefelt i betaling- og faktureringsoppfølging i PatientSky Fakturamodulen

Endringslogg 31.01.2020

PatientSky er oppdatert!

Vi har oppdatert med siste aksepterte AT versjon. Dette er en oppdatering som påvirker vårt medisinmodul. I praksist betyr dette at våre pilotklinikker på medisinmodulen nå kan benytte maler og magistrelle features. Vi har også klargjort vår multidoseløsning, slik at vi snart er klare for første pilot.

Les mer om magistrelle features her. Les mer om maler her. Les mer om multidose her.

Endringslogg 30.01.2020

Utskrift av alle eller utvalgte timer Du kan nå skrive ut ut kommende, gjennomførte eller avbestilte timer direkte fra pasientkortet. Du velger selv hvilke timer du ønsker å skrive ut.

Utskrift av alle eller utvalgte kvitteringer Du kan nå skrive ut alle kvitteringer til en pasient via pasientkortet.

Legg til nye deltakere på en avsluttet gruppetime Du kan nå legge til nye deltakere på en gruppetime som er avsluttet.

Oversikt over korrespondanse Bedre oversikt over korrespondanse med/om pasienten via journalen

Andre rettelser:

 • Alle ikke fakturerte regningskort sorteres nå på opprettelsesdato på pasientkortet

 • Sende ny legeerklæring fra en eksisterende med tidligere utfylt informasjon

 • Enklere å kombinere takstene C34C og C34H

 • Rettelse på dato på faktura i fakturamodulen slik at du kan sette eldre fakturaer som betalt på riktig dato

 • Forbedring av tidsvalideringen for Helfo-oppgjør

 • Overlappende advarsel i e-konsultasjoner fikset

 • Rettet feilmelding når kunde forsøker å opprette samleregning (og den skal betales med kort/kontant)

 • Egenandel vises ikke på regningskortet ved forsikring - rettet

 • Visningsinnstillinger i timeboken vises flere ganger, dette er nå rettet

 • Større tekst i utskriftsdokumenter

 • Feilretting på kopier/lim inn tekst fra word til journalnotat eller journalmal. Nå tas kun tekst med, og ikke all kode i tillegg

 • Bedre prioritert av visningsdata når du klikker på ulike handlinger. Raskere opplevelse av PatientSky-plattformen

 • Diverse feilrettelser for våre fastlegepilotkunder

 • Diverse andre feilrettelser