EG Pasientsky Brukermanual
Brukermanual
Search
K

Endringslogg

Les mer om oppdateringer og endringer for helsepersonell og pasienter som bruker EG Pasientsky-plattformen.

Endringslogg 22.02.2024

For dere som er Hove Total kunder:
 • Du logger inn på plattformen via portal.pasientsky.no. (Du trenger ikke å gjøre noe. Portal.hovemedical.no blir automatisk omdirigert til portal.pasientsky.no.)
 • Den primære fargen i Hove Total er endret til blå.
For alle:
 • Du vil legge merke til at EG Pasientsky nå erstatter PatientSky på ulike steder i plattformen.
 • Området for Personlig fargetema i dine innstillinger er fjernet, og det er ikke lenger mulig å endre fargetemaet.
 • Funksjoner, moduler og integrasjoner forblir uendret og vil være kjent for deg som bruker.
Endringene utgjør en viktig del av rebrandingsprosessen. Du kan lese vårt siste nyhetsbrev her.

Endringslogg 07.02.2024

1. Forbedringer til journaloverføring og journalutskrift
Pasients ID (navn og fødselsnummer), utskriftdato og behandlerens navn er nå inkludert.
 • Pasients ID (navn og fødselsnummer) og utskriftdato er inkludert.
  Pasientens ID (navn og fødselsnummer) og utskriftdato vil nå være synlig i bunnteksten på alle sider av journaloverføring og utskrift av journal.
 • Navn på forfatter av journalnotat i journaloverføring.
  I tillegg til pasientens ID vil det nå komme frem hvem som er forfatter av hvert journalnotat i journaloverføringen. Se eksempel her.
2. Forbedringer til Administrativt notat
Administrativt notat er oppdatert.
 • Vi har endret plasseringen av Kategori og Notat.
  Dette vil hjelpe deg med å fokusere bedre på behandlingskonteksten før du velger Kategori for administrativt notat.
 • Flere kategorier er lagt til.
  Vi har lagt til kategoriene Blodprøve, Inntaksskjema, Labsvar, Brev fra pasient, Ultralyd og Telefon.
 • Kategorien du sist brukte vil automatisk bli valgt.
  Basert på tilbakemeldinger fra dere, er det ofte den samme kategorien som blir brukt hver gang et administrativt notat opprettes. For å gjøre det mer effektivt for dere, har vi oppdatert funksjonen slik at kategorien automatisk vil være den samme som du valgte forrige gang du opprettet et administrativt notat.
 • Feltet Kategori er gjort søkbart.
  Dersom du vil endre kategorien kan du nå søke i fritekst i eller velg det som passer best fra listen (se eksempel).
3. Feilretting knyttet til Undersøkelse i Rekvisisjon (elektronisk)
Vi har rettet funksjonen slik at all informasjon, inkludert typen undersøkelse, nå blir inkludert i rekvisisjonen når du trykker på Tidligere undersøkelser. Se eksempel her.
Rekvisisjon (elektronisk) kan finnes i bindersikonet
under Behandlingsnotat. Les mer her.
4. Feilretting knyttet til kartet på nettsiden
Merk at det kun er klinikkadministrator som har tilgang til klinikkens oppsett.
Vi har oppdatert kartet på nettsiden slik at kartet viser adressen hentet fra seksjonen Kontaktinfo vist på nettsiden i nettsideinnstillingene.
Sørg for at du har riktig adresse og at Vis seksjonen for kart er huket på (se hvor).
For dere som tidligere har brukt koordinatene fra Google Maps
Dersom du har riktig klinikkadresse lagt til under Kontaktinfo vist på nettsiden vil kartet fortsatt fungere som normalt.
Du finner klinikkartet under Finn oss. Pasienter har også mulighet til å klikke på Veibeskrivelse (Directions) på kartet for å finne veien til din klinikk.

Endringslogg 01.02.2024

Introduksjon av Forsikring-fanen
Vi har lagt til en ny rapportoversikt som viser alle regningskort med forsikringsandel. Dette vil gjøre det enklere for deg å holde kontroll på alle forsikringsordre på din klinikk.
Forsikring-fanen finner du under Rapporter i økonomimodul (se hvor).
Eksempel på oversikt over regningskort med forsikringsandel
Under fanen finner du:
 • Til fakturering gir deg oversikt over ordre som skal faktureres.
 • Fakturert gir deg oversikt over alle fakturerte regningskort som inneholder forsikringsandel.
Merk at forsikringsrapport ikke kan eksporteres. Du kan filtrere på regnskap, aktør, datointervall eller periode, og datotype. Trykk på Søk-knappen for å hente inn rapporten.
Oversikt over betalte regningskort med forsikringsandel er under utvikling.
💻

Endringslogg 24.01.2024

 1. 1.
  Søk-knapp er lagt til i alle rapporter.
  • Rapporten for dagens dato hentes automatisk. Dersom du endrer noen av filterne i rapporten må du trykke på Søk-knappen
   for å vise endringene.
   Merk at knappen blir klikkbar når det er gjort endringer i filtreringen.
  • I Måneds- og årsrapporten vil gjeldende måned vises som standard.
   Dersom du ønsker å se en annen måned, må du klikke på filtreringsikonet
   , velge de månedene du vil inkludere i oversikten, og deretter trykke på Søk-knappen for å hente inn rapporten. Se eksempel nedenfor.
 2. 2.
  Maksimum begrensning for periode - en periode kan ikke overstige 12 måneder.
  Vi har gjort endringer slik at du kan velge maksimum ett år om gangen når du skal se oversikt over eller ta ut rapporter. Det gjelder steder der du kan velge Period eller manuelt velge datointervall.
  Dette gjelder alle rapporter og når du skal eksportere rapporter.
  Dersom du velger en periode større enn 12 måneder, vil du motta et varsel om at perioden ikke kan overstige 12 måneder.
  Eksempel på varsling når perioden overstiger 12 måneder.
  Les mer om Rapporter her.
 3. 3.
  Oppdatering til punkt 2 (Arbeidsgiver) i sykmeldingen.
  • Dersom En arbeidsgiver eller Ingen arbeidsgiver er valgt i punkt 2.1: Feltene 2.2, 2.3 og 2.4 skal ikke være synlige.
  • Dersom Flere arbeidsgivere er valgt i punkt 2.1: Feltene 2.2, 2.3 og 2.4 skal være synlige.
Oppdateringen er i samsvar med lovkrav fra NAV. Les mer om Sykmelding her.
Oppdateringen til punkt 2 Arbeidsgiver