Endringslogg

Les mer om oppdateringer og endringer for helsepersonell og pasienter som bruker PatientSky-plattformen.

Endringslogg 07.07.2021

Det er utviklet egen håndtering for mottak av Covid-19 prøvesvar fra Sykehuspartners testløsning. Håndteringen implementeres for alle våre kunder som mottar labsvar fra denne løsningen.

Les hvordan det fungerer her.

Endringslogg 06.07.2021

Plattformen er oppdatert med forbedringer og feilrettinger.

Forbedringer

 • Dersom pasienten har en standardbetaler registrert, velger du enkelt fra regningskortet om standardbetaleren eller pasienten skal betale det aktuelle regningskortet (se hvordan). Slik trenger du ikke fjerne standardbetaleren permanent i tilfeller pasienten skal betale et regningskort selv. Les hvordan du legger til standardbetaler og hvordan du endrer betaler.

 • Når du logger av telefonen vil påloggingsstatusen din raskere reflektere for kollegene dine.

Feilrettinger

 • Feilretting knyttet til rekvirering via eUnilabs for pasienter med D-nummer.

 • Du blir varslet dersom du ved en feiltakelse har valgt fasttelefon og forsøker å legge til et mobilnummer på pasientkortet (se hvordan). Pasientvarslinger kan kun sendes til mobilnummer - slik sikrer du at varselet blir sendt.

 • Vinduet for sending av svarrapport kommer opp automatisk når labsvar for prøven NPU59390 signeres. Les mer om sending av svarrapport ved hurtigtest her.

Endringslogg 02.07.2021

Forbedring til forsikring

For forsikringskrav uten Sak-ID vil antall brukte behandlinger justeres automatisk på pasientkortet. Justeringen skjer i det systemet genererer en EHF-faktura når du oppretter et regningskort. Dette betyr at du ikke må justere dette selv når et forsikringskrav er brukt på regningskortet. Du varsles med en bekreftelse på dette når regningskortet er opprettet. Se hvordan:

Antall brukte behandlinger justeres automatisk

Les mer om forsikring og dekning her.

Endringslogg 23.06.2021

Ny funksjonalitet

Du kan selv velge fargetema blå eller oransje i portalen. Dette gjør du fra din profil. Les mer her.

Endre fargetema i portalen

Forbedringer

 • Det er lagt til søkefunksjon i nasjonalitet på pasientkortet, slik at du kan søke etter land istedenfor å scrolle gjennom hele listen (se hvordan).

 • Du varsles hvis du legger til en ekstern identifikator som allerede er registrert på en annen pasient. Du vil også se hvilken pasient identifikatoren er registrert på, i tilfelle du vil endre det (se hvordan).

Feilrettinger

 • Brukerinnstillinger for post er igjen tilgjengelig i din profil. Les mer om dette her.

 • Rettet feil knyttet til eksportering av omsetningsrapport.

 • Feilretting i forbindelse med konfigurasjon av kommunikasjonstyper.

Endringslogg 22.06.2021

Pasienter kan melde ankomst selv

Vi introduserer ankomstregistrering for pasienter. Klinikken kan tilby pasienter å melde ankomst selv via PatientSky-appen eller via Convene betalingsterminal, for klinikker som har terminal.

I PatientSky-appen kan pasienter melde ankomst tidligst 5 minutter før timen.

Lær mer om ankomstregistrering eller ta kontakt for å bestille tjenesten.

Endringslogg 09.06.2021

Ny funksjonalitet

 • Du kan opprette egne svarmaler som kan brukes når du besvarer dialoger. Slik svarer du mer effektivt og unngår å skrive liknende svar om og om igjen. Les hvordan du oppretter maler her og hvordan du bruker dem her.

Besvar dialog med mal
 • Det er mulig å videresende elektroniske meldinger, for eksempel epikriser, henvisninger med flere, internt til andre ansatte på klinikken. Les mer her.

Videresende elektroniske meldinger

Forbedringer:

 • Nedtrekksmenyen i timeboken er forlenget, for lettere å få oversikt over flere timebøker.

 • Det er mulig å overføre en journal med filstørrelse opp til 50 MB.

 • Oppgjørskontoret er blitt DigiCare. Navnet er endret alle steder på plattformen, deriblant i kundelisten.

 • SLV-varsler vil ikke lenger mottas i Viktige varsler. Varsler sendt før denne oppdateringen vil fortsatt være tilgjengelig, men kan arkiveres.

Feilrettinger:

 • I takstrapporten blir opprettelsesdato benyttet istedenfor ordredato.

 • Rullefeltet i journalen vil være tilgjengelig når zoom i Chrome nettleser er 100%.

 • Når en HELFO-takst brukes flere ganger, vil kvitteringen vise summen per takst, for eksempel: 3 Behandling à 40,00.

 • Feilretting i forbindelse med eksport av takstoversikt.

 • Maks selvbestilte timer vil også gjelde for gruppetimer.

Endringslogg 31.05.2021

I denne oppdateringen introduserer vi nye funksjoner for HelseNorge-integrasjonen, og flere forbedringer og feilrettinger.

Ny funksjonalitet

 • Nå kan dere selv definere hvem på klinikken som skal motta de ulike meldingstypene sendt fra HelseNorge. Les mer her.

Konfigurasjon for meldinger sendt fra HelseNorge

Forbedringer

 • I vinduet for e-kontakt og e-konsultasjon er det lagt til en informasjonsboks om hvem meldingen kan leses av (se hvor).

 • I reseptforespørsler og i innboksen er det gjort visuelt tydeligere hva som er listen over resepter som ønskes fornyet og hva som er kommentar fra pasient (se eksempel).

 • Gruppetimer vil ikke kunne bestilles via HelseNorge.

 • Kun leger, helsesekretærer og sykepleiere har tilgang til e-konsultasjoner som journalhendelse.

 • E-kontakt sendt til pasient fra klinikken vil ikke lenger mottas i klinikkens innboks, men i åpne. Slik blir det færre innkommende dialoger i innboks.

 • Det er mulig å legge til flere deltakere når du starter en e-kontakt eller e-konsultasjon. Slik kan du sørge for at en kollega som skal være involvert mottar meldingen.

Feilrettinger

 • Når en annen behandler enn pasientens fastlege sender en e-konsultasjon, vil journalhendelsen vise riktig navn på avsender.

 • Tjenester som ikke er aktivert for brukeren i Adresseregisteret vil ikke komme opp som alternativ i Hove Total.

 • Informasjonen “Siste aktivitet”, “Siste beskjed” og “Siste beskjed fra” i innboksen oppdaterer seg korrekt.

 • Regel for hvilken pasientliste som har tilgang til å bestille en bestemt timetype reflekteres i HelseNorge.

Endringslogg 26.05.2021

Plattformen er oppdatert med en rekke forbedringer og feilrettinger. Forbedringer til skjema

 • På utvalgte lab-skjema varsles du om at sjekkbokser der det markeres hvilke prøver som skal tas, må fylles ut med penn (se hvor).

 • Avkrysningsbokser markeres når du tabber i skjema (se hvordan).

 • Det tar kortere tid å forhåndsvise et utfylt skjema som er lagret i et journalnotat (se hvordan).

Andre forbedringer

 • Telefontimer indikeres med et fylt telefonikon (se hvor). Dersom en pasient er booket på timen, kan du klikke på ikonet på timen for å starte samtalen. Dersom klinikken ikke bruker vår telefoniløsning, vil pasientkortet åpnes når du klikker ikonet, og området der pasientens telefonnummer vises.

 • Du blir varslet når du setter opp en pasient på en telefontime og pasienten mangler telefonnummer (se hvordan).

 • I Viktige varsler mottar du heretter kun meldinger som er merket som viktige på plattformen. Dette innebærer meldinger som hukes av som “Viktig” i postmodulen og meldinger med høy prioritet (3 stjerner).

 • Tidsanvisningen i timeboken settes som standard til 07.00 - 17.00 for nye brukere (se hvor). Slik vil færre brukere trenge å gjøre endringer.

 • Det er mulig å legge til utkast av journalnotat i en epikrise (se hvordan).

 • Har du gruppetimer og tar utskrift av timeboken, vil navn og fødselsdato for deltakerne inkluderes (se hvordan).

 • Smartluker blir automatisk ekskludert fra helligdager når man planlegger arbeidsplanen.

 • Vi har fått tilbakemeldinger på at feltet for polisenummer under forsikringsavtale ikke er relevant og har derfor fjernet det.

 • Fjernet overflødig tooltip over fødselsdato på forsikringskrav.

 • Det er gjort en rekke forbedringer for å optimalisere reaksjonstiden i telefonimodulen.

Feilrettinger:

 • Klinikkens navn vises i pasientvarslinger.

 • Når en gruppetime er avlyst, gjøres tidsperioden tilgjengelig for online booking.

 • Pasienter kan kun bestille det antallet som er angitt for maks selvbestilte timer på timetypen.

 • Alle journalmaler vil være tilgjengelig når man velger en journalmal i behandlingsnotatet.

 • Rettet feil knyttet til online synlighet for smartluker. Les hvordan det fungerer her.

 • Feilkalkulering av takst G er rettet.

 • Feilrettinger knyttet til Helfo-betalinger.

Endringslogg 25.05.2021

Nye funksjoner og forbedringer i appen.

Det er enklere å starte videokonsultasjoner:

 • Pasienten mottar en push-varsel 15 minutter før videokonsultasjonen starter. Når pasienten klikker på varselet, blir man automatisk sendt til det virtuelle venterommet.

 • Pasienten kan starte videokonsultasjonen direkte fra Hjem-siden. Når det er 15 minutter til timen starter, blir knappen “Start videokonsultasjon” tilgjengelig ved siden av timen.

Andre forbedringer:

 • Pasienten trenger ikke å identifisere seg på nytt med PIN eller annen foretrukket innlogging dersom appen åpnes igjen innen 30 sekunder fra man gikk ut.

 • Forbedret analysering vil gjøre det enklere å finne årsakene til uregelmessig kortslutninger.

Endringslogg 18.05.2021

Plattformen er oppdatert!

Nettside For dere som bruker plattformens nettsideløsning, kan det nå defineres hvilken online booking det skal linkes til på nettsiden deres. Velg mellom ekstern bookingside uten innlogging eller link til pasientportalen. Les mer her.

Andre forbedringer

 • Når du laster ned en pasientliste, vises landkoden for pasientens telefonnummer.

 • Timebekreftelse på epost til pasient viser timens navn og lengde.

 • Kun brukere med tilgang til pasientens problemliste vil ha tilgang til journalmaler og dokumentmaler. Les mer her.

Endringslogg 06.05.2021

Systemet tilgjengelig på nettbrett

I denne oppdateringen har vi tilpasset systemet slik at enkelte moduler og funksjoner er tilgjengelig å bruke på nettbrett. Les mer i denne artikkelen.

Endringslogg 05.05.2021

Plattformen er oppdatert for klinikker som bruker hurtigtest for Covid-19.

Bruker dere hurtigtesten NPU59390 - Us-SARS-relatert koronavirus (inkl. SARS-CoV-2) antigen skal svarrapport sendes fra rekvirerende lege til FHIs Laboratoriedatabase og MSIS.

Les mer i denne artikkelen.

Endringslogg 28.04.2021

Ny funksjonalitet

 • Legg til viktige merknader på pasient. En etterlengtet funksjon blant våre kunder som gir deg mulighet til å varsle andre ansatte om forhold rundt pasienten eller viktige påminnelser til deg selv og dine kolleger. Merknaden vises når pasient er aktivert i søkefeltet og i journalen. Les mer her. Merk: Denne funksjonen er kun tilgjengelig for deg som har journal fra PatientSky Clinic eller Hove Total.

Viktig merknad om pasient
 • Alle på klinikken har nå tilgang til innsynslogg. Denne gir deg oversikt over hvilke ansatte som har åpnet journalen og pasientkortet, per ansatt eller per pasient, basert på hvilke tilganger du har. Les mer om innsynsloggen her.

Forbedringer og feilrettinger til sykemelding

 • Rettet feil knyttet til inaktiv send-knapp etter valg av periode for sykemeldingen.

 • Rettet en feil hvor tekst skrevet i felt “Eventuelle andre innspill til NAV” kan ha lagt seg i felt 7.1 når en sykemelding forlenges.

 • Når du forlenger en sykemelding, blir bidiagnosene i den originale sykemeldingen automatisk med i forlengelsen.

 • Det er tydeliggjort at punkt 11 “Tilbakedatering” må fylles ut når en sykemelding tilbakedateres. Dette vil minske sjansen for at sykemeldingen feiler og må fylles ut på nytt.

Forbedret stabilitet

 • Økt hastighet i sammenstilling med Reseptformidleren.

 • Økt hastighet for innlasting av lab-ark og signering av lab-resultater.

 • Bedret innlasting av større journaler.

 • Belastningen på innboks er redusert. Innboksen oppdateres og tar imot nye meldinger hvert femte sekund, men ønsker du å hente inn meldinger manuelt, kan du trykke på den nye oppdateringsknappen (se hvordan).

Andre forbedringer

 • Du kan nå velge 30 minutters intervall i smartluke.

 • Forbedring til utseende på oppsett av timeluke.

Feilrettinger

 • Skrives sluttidspunkt manuelt før man velger timetyper i en smartluke, blir det beholdt etter timetypene er valgt.

 • Regningskortikon skal nå dukke opp på timen når du knytter regningskortet til en timeavtale i etterkant.

 • Fakturaer skal nå kunne lages under flere omstendigheter da den nå ikke lenger trenger å vente på at andre funksjoner skal gjøre seg ferdig med regningskortet.

Endringslogg 19.04.2021

Ny funksjonalitet i appen

 • Brukere kan se hvilken timetype de har bestilt (for eksempel time over telefon, video eller med fysisk oppmøte).

 • Pasienter kan nå bestille telefontimer. Dette gjøres på samme måte som vanlige timer.

Endringer på Hjem-siden:

 • Nå vises varighet på timene.

 • Reserverte timer har nå oppdaterte ikoner som indikerer hvilken timetype det er, for eksempel telefontime eller time med fysisk oppmøte.

 • Før ble det vist hvor lang tid som gjenstår til en oppsatt time. Dette ererstattet med dato og tidspunkt for timen.

Endringer til siden med timeinformasjon:

 • Møtested vises nå for timer med fysisk oppmøte, hvis det er angitt for timetypen. Hvis det ikke er angitt et møtested, vises klinkkens besøksadresse i stedet.

 • Det indikeres med ikoner hva slags timetype det er.

 • Klinikk-ikonet er oppdatert.

Ulike oppdateringer:

 • Tidsformatering har blitt standardisert over hele appen.

 • Funksjonen for bakgrunnsplassering er fjernet.

 • Støtte for Android versjoner <5.0 er fjernet.

 • Feil knyttet til tilbakeknapp er rettet.

Endringslogg 14.04.2021

Ny funksjonalitet i timeboken

I denne oppdateringen har vi gjort timeluker smartere for behandler, for pasientene og alle som bruker timeboken.

Se eksempler for deg som jobber på:

Les mer om oppsett og bruk av smartluker:

Endringslogg 07.04.2021

Oppdateringer

 • Helfo har kommet med en ny søknadsløsning for individuell stønad på blå resept. Dette skal nå gjennnomføres via Helfo sin nye tjenesteportal. Ler mer om vår integrasjon her.

 • Du kan nå velge å arkivere refusjonsøknader fra Helfo og SLV-søknader som ligger i innboksen (se hvor).

Feilrettinger

 • Ved makulering av regningskort vil ikonet for regningskort også fjernes fra en booket time.

 • "Arkiver"-knappen vil ikke lengre være synlig på meldinger i arkivet.

Endringslogg 10.03.2021

Oppdateringer

 • Samlekvitteringer ble tidligere printet med én kvittering på hvert ark - nå er kvitteringer samlet i en oversikt (se hvordan). Slik blir det færre ark å skrive ut og lettere for pasientene å se total sum for perioden de ønsker utskrift av. Les mer om samlekvittering her.

Feilrettinger‌

 • Frikort 1 ble vist som Frikort 2 på regningskortet - dette er nå rettet, slik at det bare er frikort 1 som er med.

 • Sletter du en egendefinert takst vil du ikke lenger oppleve problemer med å gjenbruke den samme takstkoden.

Endringslogg 25.02.2021

Denne oppdateringen har med seg mye ny funksjonalitet på plattformen:

 • Du kan nå definere hvilke pasienter som skal ha mulighet til å booke en bestemt timetype i kalenderen din. Dette betyr at du kan skille på hvilke type timer pasientene skal ha mulighet til å booke uten å måtte opprette flere timebøker.

  • I timetypen, gå til fanen Regler. Her kan du velge hvilke pasientliste som kan bestille timen online. Dette er samme sted tidligere kalt Takster hvor behandler kan legge til hvilke takster er knyttet til timen.

  Les mer om oppsett av timetyper her.

 • Det er enda enklere å sende Helfo oppgjør i tide ved å abonnere på påminnelser. Les mer her.

 • Plattformen støtter sammenslåing av frikort tak 1 og 2.

 • Mottar du en melding som ikke er knyttet til en pasient kan du identifisere meldingen og legge den inn i riktig journal. Lær hvordan her.

 • Påminnelse om å legge inn fullt fødselsnummer på pasient ved bruk av Helfo-takst slik at egenandel blir registrert i frikortregisteret.

 • Utvidet historikk på regningskort slik det er lettere å se når endringer har gjort.

 • Egendefinere besøksadresse for timetype, f.eks. Ved siden av hovedinngangen i eget telt.

 • Takst 701h for hurtigtest/anitgentest covid-19 er lagt til for leger.

 • Det er tilrettelagt for å sende kommunalt fellesoppgjør. Bli kjent med funksjonaliteten i denne artikkelen.

 • Du har nå mulighet til å skrive ut timekort for administrative timer (skjulte timer).

Feilrettinger

 • Utfordringer med å sende henvisninger via DIPS Interactor er fikset.

 • Rettelser på brukergrensesnittet på regnskapsrapporter.

 • Det er igjen mulig å slette egne takster.

 • Godkjente Helfo oppgjør blir registrert på dagen de ble godkjent og ikke dato de ble sendt.

Endringslogg 04.02.2021

I denne oppdateringen har vi gjort en rekke forbedringer i PatientSky-appen:

 • Rettet oversettelser i Google Play og App Store

 • Videokonsultasjoner fungerer som de skal

 • Videoheader blokkerer ikke lenger noe på større mobilskjermer

 • Funksjonene på appens forside fungerer som de skal på alle skjermstørrelser og ved bruk av zoom-innstillinger på telefon

 • Push-varsler på Android er rettet

 • Rettet feil knyttet til tekst i e-konsultasjon

 • Mulig å bruke linjeskift i dialoger

 • Når du benytter tilbakeknappen tas du til forrige vindu og ikke til hjem-siden

 • Rettet tekst i app-ikonet på Android

Les mer om appen her.

Endringslogg 03.02.2021

Se vår oppdatering med nye funksjoner og forbedringer.

 • Ny rapport over takstbruk er tilgjengelig for eksportering i Økonomi-modulen. I den får du enkelt oversikt over behandlers bruk av takster innenfor en egendefinert tidsperiode. Les mer om rapporten her.

Forbedringer til online booking uten innlogging:

 • Når pasienten bruker mobil er knappen for gjennomføring av bestilling gjort lettere tilgjengelig. Slik sikrer vi at pasienten gjennomfører bestillingen.

 • Datovelgeren er gjort mer brukervennlig. Benytt piltastene for å endre måned og år.

 • Pasienten informeres dersom timetypen som er valgt ikke er ledig de neste seks månedene.

 • Hele hjelpeteksten i e-post-feltet er nå synlig.

 • Rettet feil knyttet til inntasting av telefonnummer.

 • Grafiske tilpasninger ved bestilling fra mobil.

Feilrettinger i portalen:

 • Søkefeltet i journalen viser resultater når du søker etter journalhendelser i fritekst.

 • Når startdatoen for en sykemelding tilbakedateres i felt 0, blir datoene tilbake i tid tilgjengeliggjort i felt 4.3.1.

 • Dersom du befinner deg i konfigurasjonsmodulen, vil du nå kunne åpne andre moduler ved hjelp av snarveier.

Endringslogg 28.01.2021

Identifisering av Covid-19 risikopasienter

Det er utviklet en rapport for å bistå ved identifisering av risikopasienter for Covid-19 vaksinering. Vi ber alle lese nøye gjennom denne artikkelen for retningslinjer og produktbeskrivelse.

Endringslogg 25.01.2021

I denne oppdateringen har vi gjort endringer i Klinikkmodulen. I likhet med andre moduler, har vi samlet alle funksjoner knyttet til konfigurasjon over i Konfigurasjon og innstillinger - i tannhjulet nederst i menystolpen (se hvor).

For klinikkmodulen innebærer dette:

Andre klinikkrelaterte verktøy ligger fremdeles i Klinikkmodulen, som har fått oppdatert meny (se hvor).

Forbedringer:

 • Filtrer på diagnosekoder i filarkivet fra egen meny (se hvordan).

 • Oppsett for SEO (Søkemotoroptimalisering) er fjernet fra oppsettet for nettside.

 • Det er lagt til en beskrivelse i feltet for sluttdato når fravær registreres på en ansatt.

 • Når du oppretter eller bruker en dokumentmal, har vi tydeliggjort hvor dokumentnavnet vil vises. Dokumentnavnet vises på etiketten i journalnotatet (se hvor).

 • Søkekriteriene i både kontaktlisten og kundelisten er rettet slik at du får riktig treff i søk.

 • Når du åpner en pasientliste står vinduet stabilt når du scroller i listen.

 • Ansattvinduet vil ikke lukke seg når man klikker utenfor vinduet.

Endringslogg 20.01.2021

Oppdateringer

I forbindelse med vaksinasjonen av Covid-19, har vi oppdatert SYSVAK integrasjonen med følgende:

 • Covid-19 vaksine er tilgjengelig når vaksinen skal legges til

 • Legge til vaksinasjonsgrunn ved vaksinering (risikogruppe, helsepersonell, annet eller ukjent årsak)

I tillegg har vi oppdatert plattformen med disse endringene:

 • Legg til diagnosekoder fra ICPC-2b når du oppretter legeerklæringer. Du kan også legge til diagnoser som ikke allerede er lagt til på pasienten fra før. Bidiagnoser som eventuelt legges til trenger ikke lenger å være inaktive problemstillinger.

 • Eika Forsikring AS er lagt til i kundelisten på plattformen. Det vil si at dere kan fakturere forsikringsselskapet.

 • I forbindelse med ny opplæringsportal, vil knappen som tidligere tok dere til opplæringssportalen Litmos, nå ta dere til brukermanualen. Her vil dere finne de samme e-læringsvideoene som tidligere.

Feilrettinger:

 • Du kan enkelt redigere alle takster du tidligere har opprettet, uansett om det er pris, takst-koden, eller navn.

 • Journalnotater som tilknyttes en time eller annet, vil nå kunne lagres.

 • Fyll inn hele Brukersted ID når du setter opp Pasientreiser uten at du hopper til neste linje mellom hver karakter.

 • Reseptforspørsler fra pasienter hvor teksten er lengre enn meldingsvinduet.

 • Sende inn ønske om nytt skjema via pasientens journal.

 • Oversettelsen for label.owner har blitt lagt til igjen.

 • Resepter som ikke kunne tilbakekalles da de sto som allerede tilbakekalt.

Endringslogg 07.01.2021

PatientSky-appen har blitt ny

PatientSky appen har fått et helt nytt og brukervennlig design.

Pasientens mest brukte klinikk finnes i toppen med en gang man logger inn. Har pasienten flere kan de swipe mellom dem og dermed enkelt velge hvilke klinikker de ønsker å ta i bruk.

Det meste av funksjonalitet vil være den samme som tidligere, og kjent for pasientene.

Dersom pasientene har automatisk oppdatering på sin telefon, så vil oppdateringen av appen skje automatisk. Hvis ikke så må de gå inn i Appstore/Google play og oppdatere appen manuelt.

Les mer om den nye appen her.

Feilrettinger

 • Muligheten til å endre takstkoder som dere selv har opprettet er tilbake.

 • Muligheten til å velge pasientens fastlege som mottaker, også for e-dialog.

 • Summering av antall meldinger i de ulike innboksene er rettet, og skal nå inneholde riktig informasjon.