Endringslogg
Les mer om oppdateringer og endringer for helsepersonell og pasienter som bruker PatientSky-plattformen.

Endringslogg 02.05.2022

Eksportering av takstoversikt er oppdatert
Vi har forbedret eksport av takstrapporten og gjort den mer oversiktlig og ryddig. I tillegg til å filtrere på regnskap, kan du nå også filtrere basert på aktør.
Takstoversikten er oppdatert
Velg perioden du ønsker å se enten ved å basere rapporten på opprettelsesdato (dato for når regningskortet ble opprettet) eller ordredato (dato for timen).

Endringslogg 30.03.2022

Når du skriver henvisninger eller legeerklæringer lagres de automatisk som utkast. Slik unngår du at verdifullt arbeid går tapt, om du ved et uhell skulle lukke meldingen eller mister internettilgangen.
Les mer her:

Endringslogg 23.03.2022

Det er gjort forbedringer i bakgrunnen i lab-modulen, som også innebærer noen ørsmå endringer. Denne oppdateringen var teknisk nødvendig for å kunne forbedre lab-modulen med ny funksjonalitet i månedene som kommer.
Det er noen små visuelle endringer i lab-modulen
 • Noen ikoner ser litt annerledes ut og obligatoriske felter er merket med rød stjerne.
 • Dersom analysen har referanseverdier, vil dette feltet låses og markeres grått når du legger til et lab-resultat. Hvis resultatet ikke er patologisk, kan du fjerne markeringen i feltet (se hvor).
 • Når du sletter en gruppeanalyse, blir du bedt om å bekrefte før den slettes (se hvordan).
 • Når du lager en gruppeanalyse og legger til analyser, kan du nå holde musepekeren over analysen for å se NLK-kode. Dette er nyttig for å kunne skille analysene fra hverandre dersom de har identiske navn (se eksempel).
Det er ellers ingen større endringer i funksjonalitet.

Endringslogg 16.03.2022

Nå kan du tilpasse pasientvarslinger
Vi har nå gjort pasientvarslinger mer fleksible slik at du kan tilpasse varslinger basert på hva du eller din pasient foretrekker: SMS, e-post, eller både SMS og e-post. Les mer her.
Forbedringer og feilrettinger
 • Helsesekretærer kan nå på vegne av ansvarlig behandler, videresende henvisinger mottat via Tjenestebasert adressering internt og eksternt. Ansvalig behandler må ha HPR-nummer og ha rolle som:
  • Manuell terapeut
  • Lege
  • Fysioterapeut med autorisasjon
  • Psykolog
 • Når du skriver en legeerklæring, er det nå tydelig dersom ansettelse på pasient ikke er gyldig. Ved å holde musepekeren over feltet, kan du se hva som er feil og hva du må gjøre for å rette opp.
 • Manglende ikoner på timer i timeboken er nå fikset.

Endringslogg 02.03.2022

Private maler i postmodulet
Vi støtter nå muligheten til å opprette og bruke private postmaler i tillegg til å kunne bruke klinikkens maler.
Les mer om private postmaler og maler generelt i brukermanualen.
Forbedringer:
 • Pasientens telefonnummer med relevant landskode er lagt til på:
  • Henvisninger 2.0
  • Dialogmeldinger
  • PLO-meldinger
  • Sykemelding
  • Legeerklæring
  • Epikrise
 • Det er lagt til nye labkoder som kan legges til i intern lab som forklart her: NPU59097US-SARS-CoV-2 RNA NPU08047S-HPYLO1 (Helicobacter).
 • Ved labrekvisisjoner for u-glukose og CRP vil det ikke lenger være numerisk, men Tekst som standard for hvordan resultatet registreres.

Endringslogg 03.02.2022

Vi støtter Henvisning 2.0! Det er store endringer i Henvisning-skjemaet. Skjemaet er utviklet etter e-helsedirektoratets standard.
Nå kan du videresende henvisninger, legge ved filer og tilpasse skjemaet etter ditt behov.
Du finner alle detaljene i en ny og utvidet artikkel. Les mer om Henvisning 2.0.

Endringslogg 19.01.2022

En ny økonomirapport er klar!
Du som bruker vårt økonomisystem kan nå ta ut måneds - og årsrapport.
Rapporten gir oversikt over økonomien per måned for hele året. Dette er en nyttig oversikt for måneds - eller kvartalsrapportering eller årsrapportering til regnskapsfører. Rapporten kan også være nyttig for å selv holde oversikt over omsetningen og sammenligne måneder.
Les mer om rapporten her og hvordan du eksporterer den her.

Endringslogg 06.01.2022

Tilbakemeldinger er under pilotering!
Modulen Tilbakemeldinger gjør det mulig å sende ut spørreskjemaer til pasienter og få oversikt over tilbakemeldingene deres. Les mer her.

Innlogging med HelseID

Nå støtter vi innlogging med HelseID, en felles innloggingsløsning for helse- og omsorgssektoren. Les om HelseID. Ved å logge inn i PatientSky med HelseID vil du ha fordelen av å automatisk bli innlogget i andre systemer som også benytter HelseID, som for eksempel Fürst Forum Web.