Endringslogg

Les mer om oppdateringer og endringer for helsepersonell og pasienter som bruker PatientSky-plattformen.

Endringslogg 20.01.2021

Oppdateringer

I forbindelse med vaksinasjonen av Covid-19, har vi oppdatert SYSVAK integrasjonen med følgende:

 • Covid-19 vaksine er tilgjengelig når vaksinen skal legges til

 • Legge til vaksinasjonsgrunn ved vaksinering (risikogruppe, helsepersonell, annet eller ukjent årsak)

I tillegg har vi oppdatert plattformen med disse endringene:

 • Legg til diagnosekoder fra ICPC-2b når du oppretter legeerklæringer. Du kan også legge til diagnoser som ikke allerede er lagt til på pasienten fra før. Bidiagnoser som eventuelt legges til trenger ikke lenger å være inaktive problemstillinger.

 • Eika Forsikring AS er lagt til i kundelisten på plattformen. Det vil si at dere kan fakturere forsikringsselskapet.

 • I forbindelse med ny opplæringsportal, vil knappen som tidligere tok dere til opplæringssportalen Litmos, nå ta dere til brukermanualen. Her vil dere finne de samme e-læringsvideoene som tidligere.

Feilrettinger:

 • Du kan enkelt redigere alle takster du tidligere har opprettet, uansett om det er pris, takst-koden, eller navn.

 • Journalnotater som tilknyttes en time eller annet, vil nå kunne lagres.

 • Fyll inn hele Brukersted ID når du setter opp Pasientreiser uten at du hopper til neste linje mellom hver karakter.

 • Reseptforspørsler fra pasienter hvor teksten er lengre enn meldingsvinduet.

 • Sende inn ønske om nytt skjema via pasientens journal.

 • Oversettelsen for label.owner har blitt lagt til igjen.

 • Resepter som ikke kunne tilbakekalles da de sto som allerede tilbakekalt.

Endringslogg 07.01.2021

PatientSky-appen har blitt ny

PatientSky appen har fått et helt nytt og brukervennlig design.

Pasientens mest brukte klinikk finnes i toppen med en gang man logger inn. Har pasienten flere kan de swipe mellom dem og dermed enkelt velge hvilke klinikker de ønsker å ta i bruk.

Det meste av funksjonalitet vil være den samme som tidligere, og kjent for pasientene.

Dersom pasientene har automatisk oppdatering på sin telefon, så vil oppdateringen av appen skje automatisk. Hvis ikke så må de gå inn i Appstore/Google play og oppdatere appen manuelt.

Les mer om den nye appen her.

Feilrettinger

 • Muligheten til å endre takstkoder som dere selv har opprettet er tilbake.

 • Muligheten til å velge pasientens fastlege som mottaker, også for e-dialog.

 • Summering av antall meldinger i de ulike innboksene er rettet, og skal nå inneholde riktig informasjon.