Endringslogg

Les mer om oppdateringer og endringer for helsepersonell og pasienter som bruker PatientSky-plattformen.

Endringslogg 19.04.2021

Ny funksjonalitet i appen

 • Brukere kan se hvilken timetype de har bestilt (for eksempel time over telefon, video eller med fysisk oppmøte).

 • Pasienter kan nå bestille telefontimer. Dette gjøres på samme måte som vanlige timer.

Endringer på Hjem-siden:

 • Nå vises varighet på timene.

 • Reserverte timer har nå oppdaterte ikoner som indikerer hvilken timetype det er, for eksempel telefontime eller time med fysisk oppmøte.

 • Før ble det vist hvor lang tid som gjenstår til en oppsatt time. Dette ererstattet med dato og tidspunkt for timen.

Endringer til siden med timeinformasjon:

 • Møtested vises nå for timer med fysisk oppmøte, hvis det er angitt for timetypen. Hvis det ikke er angitt et møtested, vises klinkkens besøksadresse i stedet.

 • Det indikeres med ikoner hva slags timetype det er.

 • Klinikk-ikonet er oppdatert.

Ulike oppdateringer:

 • Tidsformatering har blitt standardisert over hele appen.

 • Funksjonen for bakgrunnsplassering er fjernet.

 • Støtte for Android versjoner <5.0 er fjernet.

 • Feil knyttet til tilbakeknapp er rettet.

Endringslogg 14.04.2021

Ny funksjonalitet i timeboken

I denne oppdateringen har vi gjort timeluker smartere for behandler, for pasientene og alle som bruker timeboken.

Se eksempler for deg som jobber på:

Les mer om oppsett og bruk av smartluker:

Endringslogg 07.04.2021

Oppdateringer

 • Helfo har kommet med en ny søknadsløsning for individuell stønad på blå resept. Dette skal nå gjennnomføres via Helfo sin nye tjenesteportal. Ler mer om vår integrasjon her.

 • Du kan nå velge å arkivere refusjonsøknader fra Helfo og SLV-søknader som ligger i innboksen (se hvor).

Feilrettinger

 • Ved makulering av regningskort vil ikonet for regningskort også fjernes fra en booket time.

 • "Arkiver"-knappen vil ikke lengre være synlig på meldinger i arkivet.

Endringslogg 10.03.2021

Oppdateringer

 • Samlekvitteringer ble tidligere printet med én kvittering på hvert ark - nå er kvitteringer samlet i en oversikt (se hvordan). Slik blir det færre ark å skrive ut og lettere for pasientene å se total sum for perioden de ønsker utskrift av. Les mer om samlekvittering her.

Feilrettinger‌

 • Frikort 1 ble vist som Frikort 2 på regningskortet - dette er nå rettet, slik at det bare er frikort 1 som er med.

 • Sletter du en egendefinert takst vil du ikke lenger oppleve problemer med å gjenbruke den samme takstkoden.

Endringslogg 25.02.2021

Denne oppdateringen har med seg mye ny funksjonalitet på plattformen:

 • Du kan nå definere hvilke pasienter som skal ha mulighet til å booke en bestemt timetype i kalenderen din. Dette betyr at du kan skille på hvilke type timer pasientene skal ha mulighet til å booke uten å måtte opprette flere timebøker.

  • I timetypen, gå til fanen Regler. Her kan du velge hvilke pasientliste som kan bestille timen online. Dette er samme sted tidligere kalt Takster hvor behandler kan legge til hvilke takster er knyttet til timen.

  Les mer om oppsett av timetyper her.

 • Det er enda enklere å sende Helfo oppgjør i tide ved å abonnere på påminnelser. Les mer her.

 • Plattformen støtter sammenslåing av frikort tak 1 og 2.

 • Mottar du en melding som ikke er knyttet til en pasient kan du identifisere meldingen og legge den inn i riktig journal. Lær hvordan her.

 • Påminnelse om å legge inn fullt fødselsnummer på pasient ved bruk av Helfo-takst slik at egenandel blir registrert i frikortregisteret.

 • Utvidet historikk på regningskort slik det er lettere å se når endringer har gjort.

 • Egendefinere besøksadresse for timetype, f.eks. Ved siden av hovedinngangen i eget telt.

 • Takst 701h for hurtigtest/anitgentest covid-19 er lagt til for leger.

 • Det er tilrettelagt for å sende kommunalt fellesoppgjør. Bli kjent med funksjonaliteten i denne artikkelen.

 • Du har nå mulighet til å skrive ut timekort for administrative timer (skjulte timer).

Feilrettinger

 • Utfordringer med å sende henvisninger via DIPS Interactor er fikset.

 • Rettelser på brukergrensesnittet på regnskapsrapporter.

 • Det er igjen mulig å slette egne takster.

 • Godkjente Helfo oppgjør blir registrert på dagen de ble godkjent og ikke dato de ble sendt.

Endringslogg 04.02.2021

I denne oppdateringen har vi gjort en rekke forbedringer i PatientSky-appen:

 • Rettet oversettelser i Google Play og App Store

 • Videokonsultasjoner fungerer som de skal

 • Videoheader blokkerer ikke lenger noe på større mobilskjermer

 • Funksjonene på appens forside fungerer som de skal på alle skjermstørrelser og ved bruk av zoom-innstillinger på telefon

 • Push-varsler på Android er rettet

 • Rettet feil knyttet til tekst i e-konsultasjon

 • Mulig å bruke linjeskift i dialoger

 • Når du benytter tilbakeknappen tas du til forrige vindu og ikke til hjem-siden

 • Rettet tekst i app-ikonet på Android

Les mer om appen her.

Endringslogg 03.02.2021

Se vår oppdatering med nye funksjoner og forbedringer.

 • Ny rapport over takstbruk er tilgjengelig for eksportering i Økonomi-modulen. I den får du enkelt oversikt over behandlers bruk av takster innenfor en egendefinert tidsperiode. Les mer om rapporten her.

Forbedringer til online booking uten innlogging:

 • Når pasienten bruker mobil er knappen for gjennomføring av bestilling gjort lettere tilgjengelig. Slik sikrer vi at pasienten gjennomfører bestillingen.

 • Datovelgeren er gjort mer brukervennlig. Benytt piltastene for å endre måned og år.

 • Pasienten informeres dersom timetypen som er valgt ikke er ledig de neste seks månedene.

 • Hele hjelpeteksten i e-post-feltet er nå synlig.

 • Rettet feil knyttet til inntasting av telefonnummer.

 • Grafiske tilpasninger ved bestilling fra mobil.

Feilrettinger i portalen:

 • Søkefeltet i journalen viser resultater når du søker etter journalhendelser i fritekst.

 • Når startdatoen for en sykemelding tilbakedateres i felt 0, blir datoene tilbake i tid tilgjengeliggjort i felt 4.3.1.

 • Dersom du befinner deg i konfigurasjonsmodulen, vil du nå kunne åpne andre moduler ved hjelp av snarveier.

Endringslogg 28.01.2021

Identifisering av Covid-19 risikopasienter

Det er utviklet en rapport for å bistå ved identifisering av risikopasienter for Covid-19 vaksinering. Vi ber alle lese nøye gjennom denne artikkelen for retningslinjer og produktbeskrivelse.

Endringslogg 25.01.2021

I denne oppdateringen har vi gjort endringer i Klinikkmodulen. I likhet med andre moduler, har vi samlet alle funksjoner knyttet til konfigurasjon over i Konfigurasjon og innstillinger - i tannhjulet nederst i menystolpen (se hvor).

For klinikkmodulen innebærer dette:

Andre klinikkrelaterte verktøy ligger fremdeles i Klinikkmodulen, som har fått oppdatert meny (se hvor).

Forbedringer:

 • Filtrer på diagnosekoder i filarkivet fra egen meny (se hvordan).

 • Oppsett for SEO (Søkemotoroptimalisering) er fjernet fra oppsettet for nettside.

 • Det er lagt til en beskrivelse i feltet for sluttdato når fravær registreres på en ansatt.

 • Når du oppretter eller bruker en dokumentmal, har vi tydeliggjort hvor dokumentnavnet vil vises. Dokumentnavnet vises på etiketten i journalnotatet (se hvor).

 • Søkekriteriene i både kontaktlisten og kundelisten er rettet slik at du får riktig treff i søk.

 • Når du åpner en pasientliste står vinduet stabilt når du scroller i listen.

 • Ansattvinduet vil ikke lukke seg når man klikker utenfor vinduet.

Endringslogg 20.01.2021

Oppdateringer

I forbindelse med vaksinasjonen av Covid-19, har vi oppdatert SYSVAK integrasjonen med følgende:

 • Covid-19 vaksine er tilgjengelig når vaksinen skal legges til

 • Legge til vaksinasjonsgrunn ved vaksinering (risikogruppe, helsepersonell, annet eller ukjent årsak)

I tillegg har vi oppdatert plattformen med disse endringene:

 • Legg til diagnosekoder fra ICPC-2b når du oppretter legeerklæringer. Du kan også legge til diagnoser som ikke allerede er lagt til på pasienten fra før. Bidiagnoser som eventuelt legges til trenger ikke lenger å være inaktive problemstillinger.

 • Eika Forsikring AS er lagt til i kundelisten på plattformen. Det vil si at dere kan fakturere forsikringsselskapet.

 • I forbindelse med ny opplæringsportal, vil knappen som tidligere tok dere til opplæringssportalen Litmos, nå ta dere til brukermanualen. Her vil dere finne de samme e-læringsvideoene som tidligere.

Feilrettinger:

 • Du kan enkelt redigere alle takster du tidligere har opprettet, uansett om det er pris, takst-koden, eller navn.

 • Journalnotater som tilknyttes en time eller annet, vil nå kunne lagres.

 • Fyll inn hele Brukersted ID når du setter opp Pasientreiser uten at du hopper til neste linje mellom hver karakter.

 • Reseptforspørsler fra pasienter hvor teksten er lengre enn meldingsvinduet.

 • Sende inn ønske om nytt skjema via pasientens journal.

 • Oversettelsen for label.owner har blitt lagt til igjen.

 • Resepter som ikke kunne tilbakekalles da de sto som allerede tilbakekalt.

Endringslogg 07.01.2021

PatientSky-appen har blitt ny

PatientSky appen har fått et helt nytt og brukervennlig design.

Pasientens mest brukte klinikk finnes i toppen med en gang man logger inn. Har pasienten flere kan de swipe mellom dem og dermed enkelt velge hvilke klinikker de ønsker å ta i bruk.

Det meste av funksjonalitet vil være den samme som tidligere, og kjent for pasientene.

Dersom pasientene har automatisk oppdatering på sin telefon, så vil oppdateringen av appen skje automatisk. Hvis ikke så må de gå inn i Appstore/Google play og oppdatere appen manuelt.

Les mer om den nye appen her.

Feilrettinger

 • Muligheten til å endre takstkoder som dere selv har opprettet er tilbake.

 • Muligheten til å velge pasientens fastlege som mottaker, også for e-dialog.

 • Summering av antall meldinger i de ulike innboksene er rettet, og skal nå inneholde riktig informasjon.