Opprett regningskort
Lær hvordan du oppretter regningskort og tar betalt i PatientSky.
For å ta betalt fra pasienten og eventuelt Helfo, oppretter du et regningskort.
Aktiver pasienten i søkefeltet og bruk snarveien Alt + B (se hvordan). Du kan også klikke på regningskort-ikonet flere steder i portalen (se hvordan). Legg merke til følgende:
  Pasienten er lagt inn fordi pasienten er valgt i søkefeltet.
  Timen legges inn hvis pasienten er satt opp på time i dag, eller har hatt en time de siste tre dager. Dersom timen ikke ligger tilknyttet, anbefaler vi at du finner den i listen og legger den til (se hvor).
  Ordredato og tidspunkt endres automatisk til å være lik den tilknyttede timen.
  Tidtakeren begynner å gå fra pasienten er aktivert i søkefeltet. Klikk i feltet for å se logg over når pasienten har vært aktivert (se hvordan). Tidtakeren logger kontinuerlig all tid som er brukt på en pasient, men loggen viser kun de fire siste dagene, da dette er antallet dager mellom fredag, helgen og mandag. Slik vil du for eksempel kunne se på mandag hvor lenge du jobbet med en pasient på fredag, dersom du venter med å opprette regningskortet. Skulle du ha behov for å pause tidtakingen, trykk på klokken. Trykk igjen for å starte.
  Regnskap og aktør er satt ut fra det som er valgt i oppsettet "Velg standard".
  Problemstilling hentes fra pasientens siste journalnotat.
  Hvis du har lagt til takster på timetypen, og regningskortet er knyttet til timen, kommer takstene inn automatisk. Grønn varseltrekant indikerer at taksten er lagt til automatisk, mens blå indikerer at det finnes alterrnative takster. Hold musepekeren over taksten for mer beskrivelse. Husk også at du har mulighet til å legge til samme egendefinterte takst flere ganger.
  Bruker du Helfo-takster
   Vi sjekker om pasienten har et relevant frikort eller annen garantikode
   Vi sjekker om noen andre Helfo-takster skal legges til.
   Du vil også få en påminnelse om å legge inn fullt fødselsnummer på pasient ved bruk av Helfo-takst slik at egenandel blir registrert i frikortregisteret. Du kan søke i folkeregisteret (se hvordan). For dere som skal sende Helfo-oppgjør, har dere mulighet til å legge til en merknad dersom det er nødvendig (se hvor).
Kommer det som er nevnt over inn automatisk er alt konfigurert riktig. Merk også at du kun vil se relevante felt for din rolle i regningskortet.
Jobber du på legevakten en kveld, kan du huke av for På vakt. Dette er en måte å flagge regningskortet på for at rrefusjonen mot Helfo skal bli godkjent om man bruker kveldstakster. På vakt vil være avhuket også neste gang du oppretter et regningskort.

Velg betaling

Hvis pasienten skal betale en egenandel, kan dere ta betalt med følgende alternativ:
  1.
  Integrert betalingsterminal (NETS, Verifone eller Convene) (se eksempel).
  2.
  Merke betalt med kort eller kontant for frittstående betalingsløsninger. Bruker dere løsninger som Vipps eller iZettle markerer du regningen som betalt med kort. Om du tar imot betaling kontant i ditt frittstående kassesystem, markerer du regningen som betalt kontant. Du kan også registrere hvilken dag du mottak betalingen (se eksempel).
  3.
  Dersom dere har fakturaløsningen til PatientSky, vil faktura være et alternativ (se eksempel).
  4.
  Merk som Betales senere dersom det skal opprettes samleregning til pasienten. Slike regningskort kan fortsatt sendes til HELFO for oppgjør, selv om pasienten skal betale senere.
Er det ingen egenandel, trykker du opprett regning (se hvordan).
Regningskort kan også lagres som utkast og hentes opp igjen fra pasientkortet senere (se hvordan).
I PatientSky er regningskort en frittstående funksjon som alltid kan opprettes, enten det er en time tilknyttet eller ikke. Det må alltid opprettes et regningskort, men mye av innholdet fylles automatisk ut. Behandler bør alltid sjekke om regningskortet ser korrekt ut for å unngå feil, samt velge hvordan det skal betales.

Endre betaler

Dersom pasienten er registrert med en annen standardbetaler, for eksempel en bedrift, vil denne automatisk stå som betaler når du oppretter regningskortet.
Du kan enkelt velge hvem av pasienten og standardbetaleren som skal betale det aktuelle regningskortet. Dette gjør du ved å klikke Fjern standardbetaler eller Bruk standardbetaler (se hvordan).

Finn tilbake til regningskort

Når det er opprettet et regningskort som er knyttet til en time vises det i timeboken med et regningskort-ikon (se hvor).
Alle opprettede regningskort finner du:
  1.
  I området Økonomipasientkortet (se hvordan).
  2.
  I Økonomimodulen og Innbetalinger (se hvor).
  3.
  I Reskontro kan du sortere på pasient (se hvor).
Du har også tilgang til å se historikken over regningskortet. Åpne regningskortet og gå til fanen Historikk. Her vil du kunne finne ordredato (dato for timen), dato for når betalingen skjedde, og handingsdato. Handlingsdato forteller deg når de ulike handlingene ble registrert på plattformen. For eksempel: Du registrerte betalingen 25. februar, men selve betlingen ble gjennomført den 23. februar (se hvor).

Se kvittering

For å se og skrive ut kvittering, åpne regningskortet fra der du foretrekker, for eksempel fra økonomi på pasientkortet. Gå til fanen Kvittering (se hvor).

Samlekvittering

Dersom pasienten ønsker en samlet kvittering for flere behandlinger, kan du skrive ut en samlekvittering.
  1.
  Åpne pasientkortet og gå til Økonomi.
  2.
  Nederst i vinduet, klikk på utskriftsikonet og velg ordrene du ønsker skal være med i samlekvitteringen (se hvordan).
  3.
  Skriv ut.
Alle ordrene du valgte vises samlet på ett ark.

Regningskort til bedrift

Slik oppretter du regningskort til bedrift:
  1.
  Aktiver bedriften i søkefeltet (se hvordan).
  2.
  Klikk på ikonet for å opprette nytt regningskort. Bedriften er lagt til på regningskortet.
  3.
  I feltet pasient, legger du til pasienten bedriften skal betale på vegne av (se hvordan).
  4.
  Legg til takster. Dersom det er satt opp akster på timen og regningskortet er knyttet til en time, så vil takstene komme opp automatisk. Et støttes for både egendefinerte og Helfo-takster.
  5.
  Velg betalingsmetode. Dersom du velger faktura, er det adressen som er registrert på bedriften som benyttes.

Andre regningskort

Les hvordan du oppretter regningskort for gruppetimer her. Les hvordan du oppretter regningskort til forsikringsselskap her. Les hvordan du oppretter regningskort for avlyste timer her.
Last modified 27d ago