Legemiddelgjennomgang

Hva er en legemiddelgjennomgang?

En legemiddelgjennomgang er en systematisk fremgangsm√•te for √• kvalitetssikre den enkelte pasients legemiddelbruk, for √• ivareta effekt og sikkerhet. Selve legemiddelgjennomgangen kan gj√łres av behandlende lege alene, eller i tverrfaglige team der behandlende lege er en del av teamet. Legen er ansvarlig for den endelige beslutning om videre legemiddelbehandling for pasienten. Legemiddelgjennomganger skal baseres p√• en samstemt legemiddelliste fra aktuelle behandlingsniv√•, samt relevante kliniske opplysninger.

Takst for legemiddelgjennomgang

2LD: Systematisk legemiddelgjennomgang hos fastlege Systematisk legemiddelgjennomgang i tr√•d med Helsedirektoratets veileder, herunder bruk av relevant beslutningsst√łtte og innhenting av informasjon fra andre enn pasienten i n√łdvendig grad (hjemmesykepleie, p√•r√łrende, spesialisthelsetjeneste). Kan kun kreves for egne listeinnbyggere med behov for langvarig behandling med fire legemidler eller mer n√•r fastlege finner dette n√łdvendig ut fra en medisinsk vurdering. Vurdering av behov, hvem som er konsulent og iverksatte tiltak skal fremg√• av pasientjournalen. Taksten kan benyttes inntil tre ganger pr. kalender√•r. pr. pasient

Hvorfor og n√•r gjennomf√łres en legemiddelgjennomgang?

  • Pasienter med omfattende legemiddelbruk

  • B√łr gjennomf√łres jevnlig, max 3x pr. kalender√•r

  • S√¶rlig viktig n√•r pasienten skifter omsorgsniv√•

  • Scenarier hvor det kan forekomme legemiddelrelateret problemer f.eks. flere legemidler som potensielt kan p√•virke hverandre / den √łnskede effekten.

Hva skal man se på?

  • Hvert legemiddel m√• gjennomg√•s; er det korrekt indikasjon, dose, styrke etc.

  • Er det den optimale kombinasjonen av legemidler

  • Kontroll om der er feil / uhensiktsmessige legemidler

  • Kontroll av om legemiddelet fortsatt er i bruk

  • Kontroll av om legemiddel er gitt uten effekt og evt. birkvirkninger

  • Etter endt gjennomgang, husk √• dokumentere det i journalen og opprett regningskort til helfo.

Les mer om de nasjonale retningslinjene her