Legemiddelgjennomgang

Hva er en legemiddelgjennomgang?

En legemiddelgjennomgang er en systematisk fremgangsmÄte for Ä kvalitetssikre den enkelte pasients legemiddelbruk, for Ä ivareta effekt og sikkerhet. Selve legemiddelgjennomgangen kan gjÞres av behandlende lege alene, eller i tverrfaglige team der behandlende lege er en del av teamet. Legen er ansvarlig for den endelige beslutning om videre legemiddelbehandling for pasienten. Legemiddelgjennomganger skal baseres pÄ en samstemt legemiddelliste fra aktuelle behandlingsnivÄ, samt relevante kliniske opplysninger.

Takst for legemiddelgjennomgang

2LD: Systematisk legemiddelgjennomgang hos fastlege Systematisk legemiddelgjennomgang i trÄd med Helsedirektoratets veileder, herunder bruk av relevant beslutningsstÞtte og innhenting av informasjon fra andre enn pasienten i nÞdvendig grad (hjemmesykepleie, pÄrÞrende, spesialisthelsetjeneste). Kan kun kreves for egne listeinnbyggere med behov for langvarig behandling med fire legemidler eller mer nÄr fastlege finner dette nÞdvendig ut fra en medisinsk vurdering. Vurdering av behov, hvem som er konsulent og iverksatte tiltak skal fremgÄ av pasientjournalen. Taksten kan benyttes inntil tre ganger pr. kalenderÄr. pr. pasient

Hvorfor og nÄr gjennomfÞres en legemiddelgjennomgang?

  • Pasienter med omfattende legemiddelbruk
  • BĂžr gjennomfĂžres jevnlig, max 3x pr. kalenderĂ„r
  • SĂŠrlig viktig nĂ„r pasienten skifter omsorgsnivĂ„
  • Scenarier hvor det kan forekomme legemiddelrelateret problemer f.eks. flere legemidler som potensielt kan pĂ„virke hverandre / den Ăžnskede effekten.

Hva skal man se pÄ?

  • Hvert legemiddel mĂ„ gjennomgĂ„s; er det korrekt indikasjon, dose, styrke etc.
  • Er det den optimale kombinasjonen av legemidler
  • Kontroll om der er feil / uhensiktsmessige legemidler
  • Kontroll av om legemiddelet fortsatt er i bruk
  • Kontroll av om legemiddel er gitt uten effekt og evt. birkvirkninger
  • Etter endt gjennomgang, husk Ă„ dokumentere det i journalen og opprett regningskort til helfo.

Les mer om de nasjonale retningslinjene her

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/legemiddelgjennomganger/Legemiddelgjennomganger%20%E2%80%93%20Veileder.pdf/_/attachment/inline/dabc9103-bba9-4a92-9382-12e6f9160e2d:5850d4e841293ea9caeab645a9dfe0f3a3d5ca74/Legemiddelgjennomganger%20%E2%80%93%20Veileder.pdf
Last modified 1yr ago