Links

Bruk

Lær hvordan du logger på og av telefonen og håndterer innkommende samtaler.

Logge av/på telefonen

Når telefonikonet
er rødt betyr det at du er logget av telefonen. Klikk på ikonet for å logge på.
Logget av (venstre) og logget på (høyre)
For å logge av telefonen holder du musepekeren over telefonsymbolet, fører den over de tre prikkene og klikker på Koble fra.
Koble fra telefonen

Grupper og funksjoner

Hvilke innkommende samtaler du mottar kommer an på hvilke grupper du er medlem av og hvilke grupper og funksjoner du er logget på.
Eksempel: Hvis du er helsesekretær og skal ta innkommende samtaler til resepsjonen, må du ha funksjonen Resepsjon callsenter. Denne funksjonen er lagt til som standard for rollen helsesekretær og vises på ansattkortet.
Hvis du jobber på laboratoriet, vil det være nyttig å opprette en egen gruppe for LAB slik at andre kolleger på klinikken kan ringe direkte til gruppen.
Du finner oversikt over dine grupper og funksjoner i kontekstvelgeren. Du mottar samtaler fra de gruppene og funksjonene du er logget inn i. For å unngå å motta samtaler, logg ut av funksjonen eller gruppen.
Kontekstvelgeren med oversikt over dine grupper og funksjoner

Innkommende anrop

Widgets

Det er tre ulike widgets du må legge til for å motta og få oversikt over innkommende anrop.
Pålogget
Telefonkø
Gruppekø
I pålogget-widgeten ser du hvem av dine kolleger som er logget på telefonen, og om de er i en samtale.
 • Hvis du finner navnet i widgeten, er vedkommende pålogget.
 • Dersom navnet er rødt, er personen i en annen samtale.
 • Hvis en pil
  vises ved siden av navnet, betyr det at personen har viderekoblet telefonen til sin mobil og vil mottar samtaler der.
For å ringe til vedkommende klikker du på det blå telefonsymbolet til høyre for navnet.
Pålogget-widget
I telefonkø-widgeten vises alle samtaler du mottar, både fra grupper du er medlem av og invididuelle samtaler til ditt direktenummer. For ansatte med funksjonene Resepsjon callsenter, mottas samtaler fra hovedkøen her.
Dersom telefonkøen er stengt, og du ønsker å åpne denne igjen vil du finne en snarvei til dette i denne widgeten.
Telefonkø
I gruppekø-widget kan du velge gruppen du vil motta samtaler fra. En gruppekø er nyttig hvis du for eksempel en dag skal jobbe på lab og ønsker en oversikt over innkommende samtaler direkte til lab-gruppen.
Gruppekø-widget

Ta imot innkommende anrop

Innkommende anrop ved søkefeltet og i widgets
Innkommende samtaler vises til høyre for søkefeltet på plattformen og i telefon-widgets.
Navnet på pasienten/kontakten vil vises dersom:
 • Telefonnummeret som ringer inn, er registrert på en pasient eller et kontaktkort
 • Pasient har registrert telefonnummer i appen eller pasientportalen
 • Pasient tidligere har foretatt en betaling på en Convene-terminal
 • Pasient oppgir fødselsnummer når vedkommende ringer inn
Dersom nummeret ikke er registrert, vil du se selve telefonnummeret til vedkommende som ringer inn.
For å svare på anropet klikker du på det hvite telefonsymbolet når det ringer eller bruker hurtigtasten ALT+W.
For å avvise samtalen klikker du på det røde telefonsymbolet når det ringer. Samtalen går da videre til andre som er i samme gruppe, eller tilbake til personen som eventuelt satte over. Aviser du et direkte anrop til deg, legges det på for pasienten.

Nødanrop

Dersom samtalen er en akutt/prioritert samtale vil du se dette ved at fargen er rød både i widget og i telefonlinjen.
Innkommende nødanrop

Aktiv samtale

I en aktiv samtale har du flere muligheter:
 • Parker samtalen: Klikk på pauseikonet og pasienten settes på vent.
 • Åpne pasientkortet: Klikk på pasientens navn.
 • Aktiver pasient i søkefeltet: Hold nede ALT og klikk pasientens navn.
 • Åpne tastatur: Klikk på tastatur-ikonet.
 • Åpne innstillinger: Klikk på telefonikonet.
 • Viderestille samtale: Klikk på pilen for å viderestille.
 • Legg på: Klikk på det røde telefonikonet og samtalen legges på.

Viderestille samtale

For å viderestille en samtale over til en kollega eller et annet nummer, klikk på pilikonet. Du kan sette over samtaler på to ulike måter. Samtaler som settes over til ny mottaker, vil forsvinne fra oversiktsbildet ditt.
Soft transfer =
Konsulter med vedkommende du ønsker å sette over samtalen til. Pasienten settes på vent og får ventemusikk.
Hard transfer =
Sett over en samtale direkte uten å konsultere med mottakeren.

Legg til pasienten på klinikken

Dersom en pasient som allerede er identifisert i PatientSky ringer inn, men ikke er registrert pasient på deres klinikk, kan pasienten legges til.
Klikk på pluss-tegnet
ved navnet til pasienten, enten i telefonlinjen eller i widget og pasienten legges til på klinikken.

Utgående anrop

For å ringe ut, hold musepekeren over det blå telefonikonet
. I inntastingsfeltet, skriv inn telefonnummer, navnet på pasienten (hvis pasienten er registrert på klinikken) eller navn på en kontakt.
Klikk på navnet/nummeret eller enter for å ringe.
Dersom du skal ringe utelandse numre, taster du kun inn landskoden før du taster inn nummeret. Er du usikker på om denne landskoden er åpnet på klinikken, da kontakt med vår kundesupport.

Legg til kontakter

For å spare tid, kan du legge til kontakter. Kontakter kan være privatpersoner, samarbeidspartnere eller tredjeparter som NAV eller et apotek. Les hvordan du oppretter en kontakt i kontaktlisten.
For å opprette kontakt direkte fra telefonen,
 1. 1.
  Klikk på telefonikonet
  og skriv inn nummeret til kontakten.
 2. 2.
  Klikk på Nytt kontaktkort og fyll inn detaljene.
 3. 3.
  Kontakten blir lagret til kontaktlisten.
Legg til kontakt direkte fra telefonikonet

Ring pasient

Du kan ringe pasienter direkte fra telefonikonet
, fra timeboken eller fra pasientkortet.
I timeboken, sørg for at du har aktivert telefon i visningsinnstillingene. Klikk på telefonikonet
på pasientens oppsatte time for å ringe.
pasientkortet, klikk på telefonnummeret i området Basis for å ringe.

Sett opp pasient på time

Du kan enkelt sette opp en pasient på time direkte fra en samtale.
 1. 1.
  For å aktivere pasienten, hold nede ALT og klikk på pasientens navn.
 2. 2.
  Gå til timeboken og dobbeltklikk på en time.
 3. 3.
  Trykk Lagre og timen er satt opp.

Ring til gruppe

Du kan ringe direkte til en gruppe ved å søke opp gruppen i telefonfeltet. Alle som er medlem i gruppen, vil motta anropet og hvem som helst i gruppen kan svare samtalen.

Ring en rolle

Dersom du ønsker å få opp alle ansatte med en bestemt rolle på klinikken, for eksempel en lege, kan du søke etter rollen lege i telefonfeltet. Da får du opp alle ansatte med denne rollen og kan velge hvem du vil ringe.
Søk opp rolle