Generelt om Telefoni

Logge av/på telefonen

For å logge på telefon klikker du på det røde telefonikonet.

For å logge av telefonen holder du musepekeren over telefonsymbolet, fører den over de tre prikkene og klikker på Koble fra.

Innkommende anrop

Dine innkommende anrop vil vises i en egen boks øverst til høyre . Hvilke køer du mottar samtaler fra, er avhengig av hvilke grupper du er sjekket inn i. Du sjekker inn og ut av grupper ved å klikke på kontekstvelgeren oppe til høyre. Her aktiverer og deaktiverer du de gruppene du ønsker oppkall fra.

Dersom telefonnummeret som ringer inn, er registrert på en pasient eller et kontaktkort, vil navnet til pasienten/kontakten vises. Dersom nummeret ikke er registrert, vil du se selve telefonnummeret til vedkommende som ringer inn.

For å svare på anropet klikker du på det grønne telefonsymbolet når det ringer.

For å avvise samtalen klikker du på det røde telefonsymbolet når det ringer. Samtalen går da videre til andre som er i samme gruppe, eller tilbake til personen som eventuelt satte over. Direkte anrop til deg som avvises legges på for pasienten.

Dersom samtalen er en akutt/prioritert samtale vil du se dette ved at fargen er rød både i widget og oppe i telefonlinjen.

Aktiv samtale

Dersom du har klikket på det grønne røret og er i en aktiv samtale, kan du utføre ulike handlinger.

  • Parker samtalen: Pasienten settes på vent og får ventemusikk. Klikk på Pause-ikonet.

  • Klikk på navnet til pasienten: Pasientens pasientkort åpner seg

  • Klikk på tastaturet: Et tastatur åpnes

  • Klikk på telefonikonet: Du kan åpne innstillinger samtidig som du er i en samtale

  • Viderestille samtale: Klikk på pilen for å viderestille

  • Legg på: Klikk på det røde telefonikonet og samtalen legges på

Viderestille samtale

For å viderestille en samtale over til en kollega eller et annet nummer - Klikk på pilen. Du kan sette over samtaler på to ulike måter. Samtaler som settes over til ny mottaker, vil forsvinne fra oversiktsbildet ditt.

Soft transfer = Konsulter med vedkommende du ønsker å sette over samtalen til. Pasienten settes på vent og får ventemusikk.

Hard transfer = Sett over en samtale direkte uten å konsultere med mottakeren

Lagre pasient på klinikken

Dersom en pasient som har identifisert seg, ikke er pasient på din klinikk, men er pasient på en annen klinikk og er registrert i PasientSky, kan du enkelt legge til pasienten med få klikk.

Du får opp et ved navnet til Pasienten. Klikk på dette enten via Widget eller i den aktive samtalen/oppkallet. Pasienten legges nå til på klinikken.

Telefoni-widget

Det finnes ulike kø-widgets du kan legge til for å tilpasse din oversikt over innkommende samtaler.

Pålogget – Ring internt

I pålogget-widgeten ser du hvem av dine kolleger som er logget på telefonen, og om de er i en samtale.

../../Desktop/8.2.1%20-%20Pålogget.png Dersom du finner navnet i widgeten, er vedkommende pålogget. Dersom navnet er rødt, er personen i en annen samtale.

Dersom det er registrert en pil ved siden av navnet til personen betyr dette at personen har viderekoblet telefonen til sin mobil, og vil motta samtaler der.

For å ringe til vedkommende klikker du på det grønne telefonsymbolet til høyre for navnet.

Telefonkø

I telefonkø-widgeten vises alle samtaler du mottar. Hvis du for eksempel er lagt til i brukergruppen for Lab og Resepsjon, vil denne oversikten vise begge køene. Også samtaler til ditt eventuelle direktenummer vises her.

Dersom telefonkøen er stengt, og du ønsker å åpne denne igjen vil du finne en snarvei til dette i denne widgeten.

Gruppe-kø

Her kan du velge brukergruppen du vil ha en oversikt over. Eksempelvis er dette gunstig om du en dag skal jobbe på lab, og vil ha en oversikt over hvilke innkommende samtaler som kommer direkte til lab.

Dersom du får en oversikt over grupper som ikke er tilkoblet VoiP, kan du enkelt gå inn i gruppeinnstillingene og velge Oppsett tilgjengelighet. Her kan du fjerne gruppen fra Voip internt i klinikken og for pasienter. Merk at dette kun må gjøres for grupper som ikke er tilkoblet VoiP, ellers vil dere ikke motta noen oppkall i gruppen.

Utgående anrop

For å skrive inn telefonnummer holder du musepekeren over og skriver inn telefonnummeret i “Inntast nummer”-feltet. Her kan du skrive inn telefonnummeret du vil ringe til, eller navn på den personen du vil ringe. Du kan også søke opp navn på kontaktkort.

Ring pasient
Ring fra pasientkortet

Om du taster inn et nummer som ikke er registrert i PasientSky, kan du lagre dette som et kontaktkort ved å trykke på “+ Nytt kontaktkort”.

For å ringe ut klikker du på Enter etter du har satt inn nummeret du ønsker å ringe til.

Dersom du har søkt opp et nummer som er registrert i PasientSky, kan du også klikke direkte på navnet for å ringe ut.

Du kan kun ringe til norske telefonnummer.

Ring fra timeboken

Du kan ringe til pasienten direkte fra timeboken uten å skrive inn telefonnummer eller gå inn på pasientkortet. Gå til en time med den aktuelle pasienten, og klikk på i høyre hjørne. Du vil da ringe til nummeret som står som kontaktnummer på pasientens pasientkort, og som står etter navnet til pasienten på timen, om du har dette som et visningsvalg.

Ring fra pasientkortet

Du kan enkelt ringe til pasienten fra pasientkortet. Klikk direkte på telefonnummeret under kontakt for å ringe ut.

Ring til interne grupper

Du kan søke etter og ringe til brukere som er online i en gruppe. Det ringer hos alle brukere som er online, og første person til å ta anropet.

Søk på stillingstyper internt

Du kan søke etter stillingstyper på klinikken og velge brukere som har denne stillingstypen. Klikk i søkefeltet, og skriv inn navnet på stillingen du ønsker å søke etter, f.eks. Assistent. Du får nå opp alle brukere som har denne stillingen på klinikken.

Sette opp time i Timeboken fra aktiv samtale

Når du har en aktiv samtale med en registrert pasient, kan du enkelt sette opp en ny time i timeboken.

Hold inne alt-knappen på tastaturet, og klikk på navnet til pasienten.

Pasienten aktiveres i pasientsøkefeltet. Dobbeltklikk på en ledig time i timeboken til ønsket behandler. Skriv eventuelt inn en kommentar om hvorfor du ønsker en time, og klikk på Lagre.

Pasienten har nå fått en time og kan se dette i appen eller i PasientPortalen. Dersom klinikken har valgt å aktivere Varsler, vil pasienten også motta varsel på telefonen og på mail.

Opprett ny kontakt