Ny epikrise

Lær hvordan du kan opprette en elektronisk epikrise.

Ny elektronisk epikrise

Start med å opprette et nytt journalnotat, klikk på binders-ikonet til velg Epikrise.

Ved å velge Epikrise får du opp epikrise skjema og kan fylle dette ut.

Merk at vi i denne artikkelen beskriver den elektroniske henvisningen. Ser du etter henvisning for deg som ikke er på NHN følger du linken under.

Epikrisen åpnes og ser slik ut:

Start med å fylle ut mottakerfeltet. Her kan du søke opp den du ønsker å sende epikrisen til, eller trykke Velg fastlege for å hente den ansvarlige fastlegen fra NHN fastlegeregister. Dette feltet er koblet opp mot adresseregisteret og du kan søke på navn på behandler, institutt eller HER-ID.

Kopi til: Her kan du søke etter eventuelle personer du ønsker at skal få en kopi av denne epikrisen, eller trykke Velg fastlege for å sende til den registrerte fastlegen ui NHN fastlegeregister.

Ansvarlig: Hvem er den ansvarlige for denne epikrisen? Du er valgt som standard, men du kan bytte ved å trykke på X, og starte å skrive navnet på den aktuelle personen.

Type: Velg hvilken type behandling du har gitt pasienten.

Tittel: Hvilken tittel skal komme i emnefeltet når du sender epikrisen?

Rapporterings status: Definer hvilken status denne epikrisen er i; endelig rapport, foreløpig rapport, planlagt eller tilbakekalle rapport.

Behandlingsstart og slutt: Skriv inn datoene for når du behandlet denne pasienten.

Hoveddiagnoser: Her finner du de aktive diagnosekodene på denne pasienten. Velg fra listen. Merk at du må ha registrerte problemer på pasienten for å finne noe i denne listen.

Bidiagnoser: Dersom det er andre diagnoser som er tilknyttet, kan du velge de fra listen her.

Prognoser: Skriv inn din prognose, eller søk i de journalnotatene som er lagret på pasienten. Klikk da Søk etter data.

Behandlingsbeskrivelse: Skriv inn beskrivelse av din behandling av pasienten her, eller søk i de journalnotatene som er lagret på pasienten. Klikk da Søk etter data.

Undersøkelsesresultat: Skriv inn dine resultater fra undersøkelsen her, eller søk i de journalnotatene som er lagret på pasienten. Klikk da Søk etter data.

Velg så Lagre og send. Epikrisen sendes så elektronisk til den valgte mottakeren.

For å se hvordan du kan behandle en mottatt epikrise, sjekk denne artikkelen:

Søk etter data

For at du på en enkel og rask måte kan tilføre journalnotater til en epikrise velger du Søk etter data i det feltet du ønsker å legge til informasjon fra journalen. Her vil du finne de journalnotatene som er skrevet på pasienten. Klikk på Kopier under det feltet du ønsker å legge til, eller kopier hele notatet dersom du ønsker det.

Se status på epikrise

For å se status på en epikrise kan du enkelt klikke deg inn på klinikkens meldingslogg. Denne finner du ved å klikke på Klinikk i modulmenyen til venstre og velge Meldingslogg.

I Type feltet velger du Epikrise som meldingstype, for å filtrere ut epikriser i hovedlisten.

Klikk så på meldingen du ønsker mer informasjon om. Her finner du visning av selve meldingen, samt meldingsdata. Dersom det er feilmeldinger vil disse være oppført under Status øverst i feltet til høyre.

Merk at vinduet enkelt kan minimeres eller flyttes på for å se informasjon du f.eks har skrevet i journalen.

Hvor mottar jeg innkommende epikriser?

Disse vil finnes i viktige varsler, innboks, i journalen til pasienten, i widget (innboks + siste hendelser).

Meldinger som feiler

Dersom du sender en epikrise eller andre elektroniske meldinger som feiler, vil du varsles om dette ved at meldingen legger seg i bjelleikonet. Klikk på meldingen for å åpne den. Da kan du foreta endringer, avvise eller tilbakekalle.