Bruke Timeboken

Lær hvordan du kan bruke Timeboken i PatientSky.

Timebok

Her kan du lære om de mest brukte funksjonene:

Generelt om timeboken i PatientSky

Ved å klikke på Timebok kommer vi inn i oversiktsbildet. Her kan man komme inn i ulike oversiktsbilder, avhengig av hvilken visning man velger.

Sette opp oversiktsbildet

For å bla gjennom de ulike timebøkene på klinikken klikker du i nedtrekksmenyen oppe til venstre i oversiktsbildet. Her finner du alle timebøkene som er opprettet. Klikk på hver enkelt timebok for å se den ønskede timeboken i oversiktsbildet.

Du kan også benytte eller opprette en visningsgruppe dersom du ønsker å gruppere flere timebøker i ditt oversiktsbilde.

Klikk på Opprett visningsgruppe for å gjøre dette, og velg de timebøkene du ønsker å ha med.

Dersom knappen Opprett visningsgruppe ikke finnes i ditt bilde, gå til Timebok og fra sub-menyen velg Visningsgrupper. Her kan du også opprette nye visningsgrupper.

For resepsjonister, assistenter eller helsesekretærer kan det være nyttig å opprette en visningsgruppe for alle behandlernes timebøker, slik at man enkelt får oversikt over alle samtidig og kan sette opp pasienter på time.

Visningsinnstillinger

Hver bruker på klinikken kan selv velge hvilke visningsinnstillinger som skal være aktivert i timeboken. Klikk på tannhjulet øverst til venstre for å få opp de ulike visningsinnstillingene.

Alle innstillingene kan aktiveres eller deaktiveres, og det kan velges egne innstillinger for de ulike visningene av timeboken: dagsvisning, ukesvisning eller gruppevisning.

Betydningen av de ulike visningsinnstillingene:

 • Skjul helger: Helgene skjules i timeboken

 • Bruk farger: Fargene som ble angitt for timetypen, benyttes i timeboken. Velger du bort denne, vil alle timene bli grå.

 • Starttid/Sluttid: Tidspunktet for når konsultasjonen skal starte, står i timeluken når en konsultasjon er bestilt.

 • Tilgjengelig online: Viser om timen er tilgjengelig online for bestilling. Vises med et ikon øverst til høyre i timeluken.

 • Type ikon: Viser ikonet som ble valgt for timetypen øverst til høyre i timeluken.

 • Notat: Dersom det skrives notat i timebestillingen vil notatet vises i timeluken.

 • Pasientnavn: Viser navnet til pasienten dersom det er bestilt en time.

 • Pasientbemerkning: Dersom pasienten har skrevet inn en kommentar da timen ble bestilt, vises den i timeluken.

 • Kjønn: Kjønnet på pasienten vises i timeluken.

 • Alder: Alderen på pasienten vises i timeluken.

 • Pasientens tlf.nr: Telefonnummeret til pasienten vises i timeluken.

 • Skjul ledige timer: Alle ledige timer skjules fra timeboken.

 • Pasientadresse: Adressen til pasienten vises i timeluken.

 • F.dato: Fødselsdatoen til pasienten vises i timeluken.

 • Fødselsnummer: Fødselsnummeret til pasienten vises i timeluken.

 • Ute av kontoret: Viser om det er satt inn en besøksadresse på timer. På denne måten kan man se om legen er ute av kontoret eller for eksempel på hjemmebesøk.

 • Besøksadresse: Viser besøksadresse dersom timen er satt opp som hjemmebesøk.

 • Sjekk inn/ut: Gir mulighet for å sjekke inn og ut pasienter. Dette er nyttig for å vise legen at neste pasient på listen er kommet. Når man sjekker inn en pasient, blir timeluken blå, når man sjekker ut blir timeluken grå.

 • Henvendelsesårsak: Dersom det er satt inn en henvendelsesårsak (Av behandler) vil denne vises i timeluken.

 • Vis fastlege: Initialene til pasientens fastlege vises når pasienten er satt opp på time.

 • Kontaktflate: Fjerner eller viser ikonet som indikerer hvilken kontaktflate timetypen har: fysisk oppmøte på klinikken, videokonsultasjon eller telefontime.

 • Vis nåværende tid: Fjerner eller viser den røde tidslinjen i timeboken som viser nåværende tid på dagen.

 • Telefonsnarvei: For klinikker som har telefoni fra PatientSky. Det vises et telefonikon øverst til høyre i timeluken, og man har mulighet til å klikke på dette for å ringe direkte til pasienten som har booket timen.

 • Snarvei til video: Vis video-ikonet som en snarvei til å starte videokonsultasjon med pasienten.

 • Regningskort: Regningskort-ikonet vises hvis timen er fakturert for.

Endre skriftstørrelse i timeboken

Dersom du synes skriftstørrelsen i timeboken er liten, kan du klikke på tannhjulet øverst til venstre og velge ønsket skriftstørrelse i nedtrekksmenyen.

Definer lengden av visningen i Timeboken

I visningsinnstillingene kan du legge inn start - og sluttidspunkt for hvor mye av dagen du vil skal vises i timeboken. På denne måten slipper du å scrolle gjennom blankt tidsintervall hvor det ikke er planlagte timer. For å sette innstillingen, trykk på tannhjulet øverst til venstre og skriv inn ønsket tidspunkt. Klikk Oppdater og du vil se at visningnen endrer seg til ønsket lengde.

Tidslinjen

Timeboken fungerer i sanntid. Det vil si at tidslinjen, den røde streken på skjermen, forflytter seg etter som tiden går. Når hendelser er i fortid, får man muligheter som ikke tidligere var tilgjengelig.

Dersom du ønsker å skjule denne tidslinjen, kan du enkelt skru av/skru på denne under Visningsinnstillinger.

Klikk på øverst til venstre i timeboken. Innstillingen Vis nåværende tid vil som standard være aktivert. Fjern avhukingen ved å klikke på (bilde), og tidslinjen fjernes av oversiktsbildet.

Marker som “ikke møtt”

../../Desktop/Skjermbilde%202017-04-04%20kl.%2012.59.46.png Dersom en pasient ikke møter til oppsatt konsultasjon, er det behov for å markere denne som Ikke møtt. Når en konsultasjon er i fortiden, får du mulighet til å angi statusen Ikke møtt. For å finne dette valget høyreklikker du på en konsultasjon som er i fortiden, og klikker på Handlinger. Da ser du valget ikke møtt.

Printe

../../Desktop/Skjermbilde%202017-04-04%20kl.%2013.25.31.png I noen tilfeller vil det være nødvendig å printe ut for eksempel timekort fra timeboken.

For å komme til print-modulen høyreklikker du på en time og velger Print nede til venstre.

 • Timekort: Print ut et timekort.

 • Innkallelse: Print ut en timeinnkallelse

 • Godkjennelse for oppmøte: Mye brukt til for eksempel skoleelever som trenger bekreftelse på oppmøte med tanke på fravær på skolen.

 • Flyttet time: Dersom timen blir flyttet og pasienten ikke har smarttelefon.

Sende en time som vedlegg til pasient

../User%20prosjektet/Brukermanualer/Bilder%20til%20Brukermanual/7.3.10%20-%20time%20som%20vedlegg.png Noen ganger har man behov for å sende en melding til pasienten med en oppsatt time som vedlegg.

For å gjøre dette klikker du på ønsket time og velger snarveien til dialogen.

Pasienten vil nå motta en melding i postkassen, enten i appen eller PasientPortalen, og timen vil ligge ved som vedlegg. Pasienten kan klikke på vedlegget og se den oppsatte timen.

Widget

For å enkelt ha en oversikt over hvilke pasienter som skal inn til time i dag, kan du aktivere Widget for Timeboken.

Klikk på nede til venstre. Velg deretter hvilken timebok du ønsker å se oversikten for. Du vil nå se tidspunktet for konsultasjonen, navn på pasient, kjønn og alder.