Links

Oppdatering av skjemaer

Her er en oversikt over de siste skjemaene som har blitt lagt til i systemet.

Oppdatering 01.09.2023

Skjema
Type
Leverandør
Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade -Arbeidstilsynet
Skjema
Generelle
NAV 08-0708 - Legeerklæring ved arbeidsuførhet
Skjema
NAV

Oppdatering 08.08.2023

Skjema
Type
Leverandør
Allergi - Avdeling for medisinsk biokjemi Molde Sykehus
LAB
Helse Møre og Romsdal
Erklæring fra behandlende lege - ved søknad om dekning av utgifter til infertilitetsbehandling
Skjema
Helfo
Henvisning - Avdeling for bildediagnostikk Vestre Viken
Henvisning
Vestre Viken
Rekvisisjon medisinsk biokjemiske analyser
LAB
St. Olavs Hospital HF
Rekvisisjon for mikrobiologiske prøver
LAB
St. Olavs Hospital HF
Lab1
Skjema
Lab1 AS
Skjema for melding om avvik/uønska hending
Skjema
Helse Førde
Allergianalyser -Ålesund
LAB
Helse Møre og Romsdal

Oppdatering 03.07.2023

Skjema
Type
Leverandør
Astma kontroll test (Voksen alder 12-60+)
Skjema
Generelle
Norsk revidert klokketest
Skjema
Generelle
Søknad om skoleskyss - Møre og Romsdal fylkeskommune
Skjema
Møre og Romsdal Fylkeskommune
Cytologi
LAB
Helse Møre og Romsdal

Oppdatering 14.06.2023

Skjema
Type
Leverandør
Kols vurderingskjema - CAT
Skjema
Generelle
GAD - 7
Skjema
Generelle
Norsk funksjonsskjema Del 2
Skjema
Generelle
Norsk funksjonsskjema
Skjema
Generelle
Rehabiliteringssenter Air
Skjema
Generelle

Oppdatering 24.05.2023

Skjema
Type
Leverandør
SkoleSKYSS - legeerklæring (Bergen)
Skjema
Generelle
Cytologi
LAB
Haukeland universitetssykehus
ESAS-R
Skjema
Generelle
PHQ-9
Skjema
Generelle
Audiometriundersøkelse utført
Skjema
Generelle
Helsekort for gravide
Skjema
Helsedirektoratet
DUDIT - Drug use disorder identification test
Skjema
Generelle
AUDIT - Alcohol use disorder identification test
Skjema
Generelle
Mal 1 - Melding om ikke oppfylte helsekrav til førerett
Skjema
Statsforvalteren
Mal 2 - Melding om ikke oppfylte helsekrav til førerett
Skjema
Statsforvalteren
Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Kongsvinger Kommune
Skjema
Kongsvinger Kommune

Oppdatering 27.04.2023

Skjema
Type
Leverandør
Rekvisisjon til Andrologisk laboratorium - Sædanalyse - reproduksjon
LAB
Oslo Universitetssykehus
Genetiske analyser
LAB
St. Olavs Hospital HF
EPWORTH - Søvnighetskala
Skjema
Helse Sør-Øst
Helsekort for gravide (m/symfyse fundusmål)
Skjema
Helsedirektoratet

Oppdatering 13.04.2023

Skjema
Type
Leverandør
Medisinsk Biokjemi (2023) - Molde
LAB
Helse Møre og Romsdal
Melding til MFR av graviditet etter assistert befruktning (ART)
Skjema
Folkehelseinstituttet

Oppdatering 29.03.2023

Skjema
Type
Leverandør
Vedlegg søknad om parkeringtillatelse - Legeerklæring
Skjema
Trondheim Kommune
Begjæring om svangerskapsavbrudd
Skjema
Helsedirektoratet

Oppdatering 22.03.2023

Skjema
Type
Leverandør
Cytologi (2023)
LAB
St. Olavs Hospital HF
Etiketter 24 stk - Navn, fødselsnummer og dato
Skjema
Generelle
Henvisning til fysioterapeut og rideterapi
Skjema
Helfo
Helseattest førerett
Skjema
Helsedirektoratet
Histologi
LAB
Helse Stavanger HF
Histologi
LAB
St. Olavs Hospital HF

Oppdatering 10.03.2023

Skjema
Type
Leverandør
Vestland fylkeskommune - parkeringstillatelse for forflytningshemmede - legeerklæring
Skjema
Vestland fylkeskommune
Rekvisisjon for sædanalyse
LAB
Helse Førde

Oppdatering 27.02.2023

Skjema
Type
Leverandør
Spørreskjema for pasienter med vannlatingsproblemer I-PSS
Skjema
Generelle
Schengenattest for medbringing av narkotikaklassifisert legemiddel
Skjema
Generelle
Liebowitz Social Anxiety Scale
Skjema
Generelle
Unilabs Cytologi
LAB
Unilabs
TT - kort Innlandet fylkeskommune - Søknad
Skjema
Innlandet fylkeskommune

Oppdatering 20.02.2023

Skjema
Type
Leverandør
Søknad og legeerklæring for forflytningshemmede - Drammen kommune
Skjema
Drammen kommune
TT - kort Oslo kommune - Søknad
Skjema
Oslo Kommune
TT - kort Nordlands fylkeskommune - Søknad og legeerklæring
Skjema
Nordland fylkeskommune
TT - kort Oslo kommune - Legeerklæring
Skjema
Oslo Kommune
Helse Bergen - Avdeling for patologi - Biopsiundersøkelse
LAB
Haukeland universitetssykehus
Histologi
LAB
Unilabs
Tilvising til rehabiliteringsopphald, Helse Vest
Henvisning
Generelle
TT - kort Rogaland Søknad og legeerklæring
Skjema
Rogaland fylkeskommune

Oppdatering 02.02.2023

Skjema
Type
Leverandør
Audiometriundersøkelse utført
Skjema
Generelle
Utlån av behandlingshjelpemidler / Utlevering av forbruksmateriell
Melding til 3. part
Generelle
Histologi
LAB
Oslo Universitetssykehus
Søknad om førerkort/ kompetansebevis - Egenerklæring
Skjema
Generelle
FSS - SKALA FOR GRADERING AV DET Å VÆRE SLITEN, UOPPLAGT OG HA MANGEL PÅ OVERSKUDD
Skjema
Generelle
Sørlandet sykehus - Mikrobiologiske undersøkelser
LAB
Sorlandet Sykehus HF
Søknad om helse- og omsorgstjenester- Renabiliteringsopphold i Altea
Skjema
Bærum kommune
NAV 10-07.10 - Ortopediske hjelpemidler
Skjema
NAV
TT Kort Møre og Romsdal fylkeskommune - Egenerklæring
Skjema
More og Romsdal Fylkeskommune
TT-kort Nordlands fylkeskommune - Søknad og legeerklæring
Skjema
Nordland fylkekommune

Oppdatering 23.10.2022

Skjema
Type
Leverandør
Nordlandsykehuset - Rekvisision labratoriemedisinsk avdeling
LAB
Nordlandssykehuset
POLITI - BISTANDSANMODNING VED GJENNOMFØRING AV TVUNGEN PSYKISK HELSEVERN
Skjema
POLITI
Norsk pasientskadeerstatning - Uttalelse
Skjema
Norsk pasientskadeerstatning
Henvisning til spesialisthelsetjenesten
Skjema
Helsedirektoratet

Oppdatering 11.10.2022

Skjema
Type
Leverandør
NAV 10-07.65 - T04 Tilleggsskjema for manuell rullestol
Skjema
NAV
TT - Kort Innlandet fylkeskommune - Legeerklæring
Skjema
Innlandet fylkeskommune
Helseerklæring for arbeidsdykking
Skjema
Arbeidstilsynet
TT - Kort Innlandet fylkeskommune - Søknad
Skjema
Innlandet fylkeskommune

Oppdatering 05.10.2022

Skjema
Type
Leverandør
NAV 10-07.77 - T15 Tilleggsskjema for synsmiddelhjelp
Skjema
NAV
NAV 10-07.10 - Ortopediske hjelpemidler
Skjema
NAV
NAV 10-07.20 - Hjelp til vurdering og utprøving
Skjema
NAV
Hormonlaboratoriet
LAB
Oslo Universitetssykehus
Henvisning til spesialist 05-04.21
Henvisning
Helfo
ADHD - slevrapporteringsskala for voksne (ASRS-v1.1)
Skjema
Generelle

Oppdatering 22.09.2022

Skjema
Type
Leverandør
Fibromyalgi - Nye Kliniske Fibromyalgi Diagnostiske Kriterier
Skjema
Generelle
Søknad om tilrettelegging ved eksamen - UiO
Skjema
Universitetet iOslo - UiO
Henvisning til logopedi for barn og unge
Henvisning
Nordre Follo Kommune
Henvisning til assistert befruktning
Henvisning
Universitetet iOslo - UiO
CAT - COPD Assessment Test™)
Skjema
Generelle
ALLERGICVAKSINASJONSJOURNAL
Henvisning
Helse Sør-Øst

Oppdatering 12.09.2022

Skjema
Type
Leverandør
Histologi
Skjema
Vestre Viken
Cytologi
LAB
St. Olavs Hospital HF
Evidia Henvisning
Henvisning
Evidia
HAD
Skjema
Generelle
Søknad om tilleggsstipend ved nedsatt funksjonsevne for 2022-2023
Skjema
Statens lånekasse
Diakonhjemmet - Legemidler og farmakogenetikk
LAB
Diakonhjemmet Sykehus

Oppdatering 11.08.2022

Skjema
Type
Leverandør
TT kort Viken fylkeskommune- Søknad og legeerklæring
Skjema
Viken fylkeskommune
NAV 10-07.67 - TO6 Tilleggsskjema for stol med oppreisingsfunksjon
Skjema
NAV
NAV 10-07.69 - T09 Tilleggsskjema for rettelegging av adkomst til og i bolig
Skjema
NAV
Rekvisisjon for Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin
LAB
St. Olavs Hospital HF
Erklæring fra sjømannslege om bruk av faste medikamenter
Skjema
Sjøfartsdirektoratet
Prøver ved svangerskap
LAB
Akershus Universitetssykehus HF
Medisinsk Mikrobiologi - Molde
LAB
Helse Møre og Romsdal
Svangerskapsprøver
LAB
Helse Møre og Romsdal
Medisinsk Biokjemi - Ålesund
LAB
Helse Møre og Romsdal
Medisinsk Biokjemi - Molde
LAB
Helse Møre og Romsdal
Smertetegning
Henvisning
Generelle