PatientSky - Help
Norsk 🇳🇴
Search…
⌃K
Links

Oppdatering av skjemaer

Her er en oversikt over de siste skjemaene som har blitt lagt til i systemet.

Oppdatering 11.10.2022

Skjema
Type
Leverandør
NAV 10-07.65 - T04 Tilleggsskjema for manuell rullestol
Skjema
NAV
TT - Kort Innlandet fylkeskommune - Legeerklæring
Skjema
Innlandet fylkeskommune
Helseerklæring for arbeidsdykking
Skjema
Arbeidstilsynet
TT - Kort Innlandet fylkeskommune - Søknad
Skjema
Innlandet fylkeskommune

Oppdatering 05.10.2022

Skjema
Type
Leverandør
NAV 10-07.77 - T15 Tilleggsskjema for synsmiddelhjelp
Skjema
NAV
NAV 10-07.10 - Ortopediske hjelpemidler
Skjema
NAV
NAV 10-07.20 - Hjelp til vurdering og utprøving
Skjema
NAV
Hormonlaboratoriet
LAB
Oslo Universitetssykehus
Henvisning til spesialist 05-04.21
Henvisning
Helfo
ADHD - slevrapporteringsskala for voksne (ASRS-v1.1)
Skjema
Generelle

Oppdatering 22.09.2022

Skjema
Type
Leverandør
Fibromyalgi - Nye Kliniske Fibromyalgi Diagnostiske Kriterier
Skjema
Generelle
Søknad om tilrettelegging ved eksamen - UiO
Skjema
Universitetet iOslo - UiO
Henvisning til logopedi for barn og unge
Henvisning
Nordre Follo Kommune
Henvisning til assistert befruktning
Henvisning
Universitetet iOslo - UiO
CAT - COPD Assessment Test™)
Skjema
Generelle
ALLERGICVAKSINASJONSJOURNAL
Henvisning
Helse Sør-Øst

Oppdatering 12.09.2022

Skjema
Type
Leverandør
Histologi
Skjema
Vestre Viken
Cytologi
LAB
St. Olavs Hospital HF
Evidia Henvisning
Henvisning
Evidia
HAD
Skjema
Generelle
Søknad om tilleggsstipend ved nedsatt funksjonsevne for 2022-2023
Skjema
Statens lånekasse
Diakonhjemmet - Legemidler og farmakogenetikk
LAB
Diakonhjemmet Sykehus

Oppdatering 11.08.2022

Skjema
Type
Leverandør
TT kort Viken fylkeskommune- Søknad og legeerklæring
Skjema
Viken fylkeskommune
NAV 10-07.67 - TO6 Tilleggsskjema for stol med oppreisingsfunksjon
Skjema
NAV
NAV 10-07.69 - T09 Tilleggsskjema for rettelegging av adkomst til og i bolig
Skjema
NAV
Rekvisisjon for Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin
LAB
St. Olavs Hospital HF
Erklæring fra sjømannslege om bruk av faste medikamenter
Skjema
Sjøfartsdirektoratet
Prøver ved svangerskap
LAB
Akershus Universitetssykehus HF
Medisinsk Mikrobiologi - Molde
LAB
Helse Møre og Romsdal
Svangerskapsprøver
LAB
Helse Møre og Romsdal
Medisinsk Biokjemi - Ålesund
LAB
Helse Møre og Romsdal
Medisinsk Biokjemi - Molde
LAB
Helse Møre og Romsdal
Smertetegning
Henvisning
Generelle