Links

Objektive målinger

Lær hvordan du kan legge inn objektive målinger i behandlingsnotatet.
PatientSky benytter arketypene fra Open EHR for å legge til rette for en internasjonal standard for inntasting av prøvesvar for ulike kliniske prøver. På denne måten kan vi tilrettelegge for bedre internasjonal forskning på sikt. Ved å strukturere dataen på denne måten, vil den på sikt også kunne brukes andre steder på plattformen, som i skjemaer eller elektroniske meldinger.

Oppsett

For å legge til objektive målinger i feltet for Kliniske funn, gjelder følgende:
 • Brukeren må ha tilgang til journalmodulen og medisinmodulen.
 • Brukeren må ha en av følgende roller på plattformen: Lege, sykepleier, helsesykepleier eller helsesekretær.

Legg inn målinger

I feltet Kliniske Funn i behandlingsnotatet, klikk på @ for å få opp en liste over prøver der du kan skrive inn verdier.
 1. 1.
  Velg målingen du ønsker.
 2. 2.
  Legg inn verdier.
 3. 3.
  Trykk Registrer (se eksempel).
Målingene legger seg i Tidslinjen.

Endre målingen

 • I utkastet, klikk på målingen for å endre den (se hvordan).
 • Vil du endre målingen etter behandlingsnotatet er lagret, trykk på handlingsikonet
  på notatet, velg Rediger notat og endre målingen ved å klikke på den (se hvordan). Dersom du sletter og legger til målingen på nytt, vil det ikke registreres ny verdi tidslinjen.

Ulike typer målinger

Objektiv måling
Unit
Maks verdi
BMI (Body Mass Index)
kg/m2
100
Blodtrykk
mmHg
400
Kroppstemperatur
100
GCS (Glasgow Coma Scale)
Score
Høyde
cm
400
Oksymetri
%
100
Puls
BPM
400
Respirasjonsfrekvens
Per min
200
Vekt
kg
500

Eksperimentelle funksjoner

Denne løsningen er under Pilotering. Det vil si at den testes ut på et begrenset antall klinikker for å teste og eventuelt justere løsningen før den blir tilgjenglig for alle. Det er for å sikre en best mulig kundeopplevelse.
Eksperimentelle funksjoner gir deg tilgang til noen av våre oppdateringer tidligere enn andre brukere, og du bidrar da til den kontinuerlige forbedringen av vårt produkt. Med eksperimentelle funksjoner får du blant annet automatisk gjenkjenning av objektive målinger når du skriver journalnotat uten å bruke @. Du kan aktivere og deaktivere dette etter eget ønske.
Målingene som er inkludert i autogjenkjenning i kliniske funn er:
 • Blodtrykk
 • Kroppstemperatur
 • Høyde/Vekt
 • Oksimetri
 • Puls
 • Respirasjonsfrekvens

Aktivere/deaktivere eksperimentelle funksjoner

I behandlingsnotatet, klikk på Aktiver eksperimentelle funksjoner under feltet for Kliniske funn, om du ønsker å aktivere. I vinduet som kommer opp, klikk Aktiver (se hvordan).
Funksjonen er nå aktivert og fungerer automatisk.
Ønsker du å deaktivere, klikk på handlingsikonet
nederst i notatet og klikk Eksperimentelle funksjoner. Klikk så Deaktiver i vinduet som kommer opp (se hvordan).

Automatisk gjenkjenning av målinger

Når du starter å skrive i feltet Kliniske funn, vil systemet automatisk gjenkjenne og konvertere målingene. Konverterte målinger vises med fet skrift. Målingene blir også gjenkjent om du kopierer eller limer dem inn.
Skriv inn nøkkelord og systemet kjenner automatisk igjen målingene
Følgende nøkkelord blir gjenkjent av systemet og aktiveres i det du legger til verdien (tallet):
 • Blodtrykk - bt, blodtrykk, blodtryk, bp, blood pressure
 • Temperatur - temp, tmp, temperatur, temperature
 • Høyde - høyde, høgde, højde, height
 • Vekt - vekt, vægt, weight
 • Oksymetri - sp02, spo2, sat, o2
 • Puls - puls, pulse
 • Respirasjonsfrekvens - rf, respf., respf, respirationsfrekvens
For at nøkkelordene du skriver inn skal kjennes igjen automatisk, må du legge inn tallet/verdien etterfulgt av ‘mellomrom’ eller ‘enter’, for eksempel høyde 176 .
Noen objektive målinger kan kun være heltall, for eksempel blodtrykk. For disse kan du også bruke punktum for at de skal kjennes igjen automatisk.

Ofte stilte spørsmål

Kan jeg legge til egendefinerte nøkkelord som automatisk blir gjenkjent? Nei, det er kun nøkkelordene i listen over som vil kjennes igjen automatisk.
Finnes det flere eksperimentelle funksjoner enn automatisk gjenkjenning av objektive målinger? Nei, foreløpig er det kun denne funksjonen som gjøres tilgjengelig når du aktiverer eksperimentelle funksjoner. Du vil varsles på plattformen dersom vi lanserer flere.