IHR

Lær mer om PatientSky Clinic's integrasjon til IHR

Med IHR-integrasjonen i PatientSky, har dere mulighet til å sende lab- og røntgen-rekvisisjoner til sykehus som bruker IHR. Integrasjonen aktiveres av oss i PatientSky.

Installering av tjenesten

For at integrasjonen skal fungere, må dere laste ned PatientSky-tjenesten:

 1. Når PatientSky har aktivert integrasjonen for deg, logg inn eller oppdater nettleseren.

 2. Dersom Desktop Service ikke er installert fra før, må du installere dette først for at IHR skal bli tilgjengelig å bruke.

 3. Når Desktop Service er installert, eller dersom det var installert fra før, vil oppslagsikonet være synlig i søkefeltet når en pasient er valgt (se hvor).

 4. Trykk på oppslagsikonet. Herfra har du valget om å rekvirere lab-ordre eller røntgen via IHR (se hvor).

Hvordan rekvirere via IHR i PatientSky

Slik gjør du:

 1. Sørg for at pasienten du skal rekvirere for er valgt i søkefeltet.

 2. Klikk på Oppslags-ikonet fra søkefeltet for å se valgene (se hvor).

 3. Velg mellom IHR lab-rekvisisjon eller IHR røntgen-rekvisisjon fra listen (hva du har tilgang til avhenger av hvilken rolle du har).

 4. Rekvirenten vil automatisk være pasientens fastlege, men du kan velge en annen lege fra listen om det er nødvendig.

 5. IHR åpnes, og du gjennomfører resten av rekvisisjonen derfra. Vi kopierer over pasientens fødselsnummer, navn, kjønn og alder. Inne i IHR har du mulighet til å hente inn notat fra journal.

Alle sendte rekvisisjoner for både lab og røntgen finner du under Mine sendte i Post-modulen. De vil også finnes under Post i pasientens journal.

Mottatte rekvisisjoner fra IHR

Svar på sendte rekvisisjoner vil automatisk komme inn i PatientSky:

Mottatte lab-resultater vises:

 • I pasientens lab-oversikt

 • I post modulen

 • I korrespondanse-fanen i journalen til pasienten.

Mottatte røntgensvar vises:

 • I den løpende journalen til pasienten

 • I post modulen.

 • I korrespondanse-fanen i journalen til pasienten