Sammenstille med RF
Lær om Reseptformidleren og hvordan du sammenstiller med RF.

Sammenstilling med Reseptformidleren er viktig fordi:

 • Det er en kjent risiko at det ofte finnes gyldige e-resepter i Reseptformidleren på legemidler pasienten ikke skal bruke. Ved å ta stilling til legemiddellisten og trekke tilbake resepter som ikke lenger er aktuelle, bidrar du til å redusere feil bruk og pasientskader.
 • Du sikrer at pasienten ikke står på preparatet allerede og minsker risikoen for dobbeltforskrivning.
 • Du sikrer at pasienten ikke står på et preparat som interagerer med preparatet du skal forskrive.
Nyttige tips til riktig bruk av e-resept:
 1. 1.
  Slå alltid opp i reseptformidleren og sammenstill legemidlene før du rekvirerer nytt legemiddel.
 2. 2.
  Tilbakekall resepter fra reseptformidleren på legemidler pasienten ikke skal bruke.
 3. 3.
  Oppdater reseptformidleren ved endringer i pasientens legemiddelbehandling. Det vil si: på samme måte som når du rekvirerer nye legemidler, sørg for å sammenstille med reseptformidleren før du gjør endring på en resept, for eksempel endret dosering, fornyelse eller liknende.
Kilde: Riktig bruk av e-resept, Norsk Helsenett

Medisindata fra ditt tidligere system

For deg som kommer fra et annet system, migrerer vi informasjonen fra ditt gamle system over til ditt nye. På denne måten får du med deg medisinhistorikk på pasientene.
All migrert informasjon vil ligge øverst i medisinoversikten når du går inn i medisinmodulen til hver pasient.
Migrert informasjon ligger øverst i medisinmodulen for hver pasient

Sammenstilling første gang i nytt system

Før du fornyer eller forskriver nye legemidler, oppfordrer vi sterkt til å gjennomgå medisinlisten til hver enkelt av dine pasienter og sammenstille med RF første gang du bruker systemet. Dette er viktig og nødvendig for at pasientens legemiddelliste skal være oppdatert og korrekt. Les mer om hvorfor det er viktig her.
Det kan være lurt å beregne litt ekstra tid på denne jobben helt i starten med systemet.
For å unngå å legge inn faste resepter helt på nytt anbefaler vi på det sterkeste å sammenstille med RF før du gjennomgår den migrerte informasjonen.
Når du har sammenstilt med RF og gjennomgått migrert informasjon, vil alt enten være importert, avvist eller tilbakekalt, og listen over migrert informasjon vil bli borte fra oversikten.

Hvordan gjennomgå migrert informasjon

Videoen under viser hvordan du sammenstiller med RF første gang du er inne i pasientens medisinoversikt, og hvordan du gjennomgår migrert informasjon.
Sammenstilling med RF

Oversikt over migrert informasjon før sammenstilling

Migrert informasjon ligger øverst i medisinmodulen for hver pasient
Ved å klikke på Vis historikk får du en oversikt over medisiner som er migrert fra ditt forrige system. Her vil både aktive resepter som ligger i RF og eventuelle behandlinger pasienten har stått på tidligere være synlig (se hvordan).
Ved å klikke på Vis mer informasjon ser du en oversikt over de reseptene som er aktive i Reseptformidleren (se hvordan).
I historikksvinduet vil du blant annet se hvilken status resepten har i RF, utløpsdato, dosering, mengde og reit. Under Info vil du se ulike symboler. Hold musepekeren over disse for å se hva de betyr (se hvor).
Ved å klikke på
på hver enkelt resept kan du også fornye resepten eller se detaljert informasjon (se hvor).
Selv om du kan opprette en ny resept ved å klikke på Forny fra historikksvinduet, anbefaler vi på det sterkeste at du fullfører sammenstilling med RF før du oppretter en ny resept for pasienten

Slik sammenstiller du

Trykk på handlingsikonet i oversiktsbildet og velg Sammenstill med RF.
Sammenstillingen er delt opp i
 1. 1.
  Medisinsk CAVE
 2. 2.
  Ordinasjoner
 3. 3.
  Resepter
Dersom du lurer på hva tegnene betyr i sammenstillingsfanen kan du lese mer om tegnene i sammenstillingen.

Sammenstille CAVE-opplysninger

Dersom det er registrert medisinsk CAVE på pasienten lokalt vil du se dette under lokal informasjon i CAVE-fanen. Dersom det er registrert CAVE i RF og ikke lokalt kan du oppdatere din lokale informasjon ved å klikke Oppdater lokal.

Sammenstille ordinasjoner

Under lokal informasjon ser du alle dine lokale ordinasjoner. Hvis det finnes ordinasjoner i RF, vil de ligge under fanen RF informasjon. Gå igjennom informasjonen hvis nødvendig.

Sammenstille resepter

I resept-fanen får du full oversikt over alle resepter, både lokalt og i RF.
Resepter som foreligger i RF synkes mot din lokale informasjon. I tilfelle at tegnene i sammenstilling vises oransje eller rødt betyr det at det er påkrevd du bør ta stilling til. Les mer om tegnene i sammenstilling.
Dersom du importerer en resept fra RF til din lokale oversikt, får du opp vinduet for å opprette ny ordinasjon.
Resepter i RF inneholder strukturert informasjon, så flere av feltene i ordinasjonen vil være preutfylt. Er det noe som ikke er utfylt eller noe du vil endre, kan du se hva som er forskrevet til pasienten eksternt i den blå/oransje linjen øverst, for eksempel dosering.
Merk at bildet har blå linje, men hvis klinikken har oransje design er linjen oransje.
Når du har gått igjennom informasjonen i ordinasjonsvinduet, klikker du Lagre og importer.
Når du har gått igjennom alle fanene, vil knappen Fullført gjennomgang vises som aktiv og kan trykkes på (se eksempel).
Hvis du ikke rekker å fullføre sammenstillingen, og du trenger å fornye en resept som ligger i RF eller Migrert informasjon-fanen, må du lage en helt ny ordinasjon og resept i medisinoversikten til pasienten.
Gjør du dette, vil du bli varslet om dobbeltforskrivning på preparatet dersom det allerede ligger i RF, når du på nytt sammenstiller. Dette indikeres med rødt spørsmålstegn på resepten.
For å unngå dobbeltforskrivning, anbefaler vi derfor på det sterkeste at du fullfører sammenstillingen før du forskriver eller fornyer legemidler.

Verifisere oppkobling mot RF

Dersom du kommer i en situasjon der du ønsker å forsikre deg om at koblingen mot Reseptformidleren fungerer som den skal, kan du utføre en test direkte fra medisinoversikten.
Klikk på handlingsikonet øverst til høyre og velg Verifiser oppkobling mot RF i menyen. Du vil få opp en varsel om at verifiseringen er utført øverst til høyre. Fungerer det ikke som det skal, vil du få en feilmelding.

Tegnene i sammenstillingen

Tegntype
Forklaring
Preparatet er tatt stilling til i sammenstillingen. Du trenger ikke foreta deg noe.
Preparatet ligger både lokalt og i RF, og er tatt stilling til. Du trenger ikke foreta deg noe.
Preparatet ligger både lokalt og i RF, men med noen forskjeller. Du må ta stilling til om du vil fjerne oppføringen fra RF eller oppdatere den lokale med informasjonen fra RF.
Preparatet ligger kun i RF;
• Ved medisinsk CAVE, må du ta stilling til om du vil oppdatere lokal eller avvise den.
• Ved ordinasjoner, må du ta stilling til om du vil oppdatere lokal eller fjerne fra visningen.
• Ved resepter, må du ta stilling til om du vil tilbakekalle eller importere.
Indikerer at en resept kun ligger i RF, og at du har dobbeltforskrivninger på samme preparat eller på andre preparater med samme virkestoff.
Dobbeltforskrivningnene kan gjelde både resepter og ordinasjoner. Du må ta stilling til om du vil tilbakekalle eller importere.

Ofte stilte spørsmål:

Hvem har rettigheter til å sammenstille med RF? Helsepersonell med forskrivningsrett, først og fremst leger. Systemet sjekker automatisk hvilke rettigheter du har utfra HPR-nummeret.
Jeg har fått medisindata fra mitt tidligere journalsystem overført til det nye systemet. Hvorfor må jeg gå igjennom den migrerte dataen? Generelt sett er medisindataen fra ditt tidligere journalsystem ustrukturert. For at vårt system skal kunne gi deg den beste veiledningen når du skal forskrive medisin, gjennom interaksjonsvarslinger, doseringsforslag og andre varslinger, må dataen importeres på en strukturert måte. Dette imøtekommer lovkrav om pasientsikkerhet.
Last modified 1mo ago