EG Pasientsky Brukermanual
Brukermanual
Search
K

Automatiske takster

Du kan spare tid ved å koble takster til ulike handlinger i systemet, for eksempel når du har fullført en e-konsultasjon, sendt en intern lab-rekvisisjon eller en sykmelding. Ved å legge til ulike handlinger og definere hvilken takst handlingen skal utløse, vil takstene du velger automatisk komme opp på regningskortet til pasienten du jobber med.
Du kan konfigurere automatiske takster i Konfigurasjon og Innstillinger.

Tilgang til automatiske takster

Kun klinikkadministrator har tilgang til å:
 • Gi tilgang til Automatiske takster til ansatte. Les mer om Tilgang og rettigheter.
 • Legge til og endre handlinger.
 • Legge til, endre, slette, aktivere og deaktivere takster.
Åpne Konfigurasjon og innstillinger
og gå til Automatiske takster i menyen.
Det er kun ansatte med tilgang til Automatiske takster som skal kunne se oversikt over automatiske takster.
Konfigurer automatiske takster i Konfigurasjon og innstillinger.

Systemets tilgang

Handlinger defineres etter hvilket klinisk område en automatisk takst skal gjelde for. Hvis vi for eksempel har definert at en takst kun skal gjelde for klinisk område Medisinsk, vil kun klinikker med dette kliniske området ha taksten tilgjengelig.

Handlinger og Takster

Konfigurasjonen av automatiske takster er delt inn i to: Handlinger og Takster.
Konfigurasjonen er delt inn i to: Handlinger og Utløsere.
Handlinger refererer til de ulike handlingene du gjør i journalsystemet, som for eksempel å rekvirere en lab-prøve, avslutte en e-konsultasjon eller sende en sykmelding.
Hvilke handlinger som er tilgjengelige er avhengig av hvilke moduler dere har aktivert på klinikken. Eksempel: Dersom dere ikke har labmodulen, vil dere ikke få opp handlinger knyttet til denne.
Under Takster velger du hvilken handling som skal utløse hvilke takster. Her har du mulighet til å velge en eller flere takster, for eksempel: handlingen “Sykmelding opprettet" skal utløse takst L1 og 1ad.
Husk at du kan søke etter NLR-kode eller takst som du har opprettet i søkefeltet.

Handlinger

Det finnes to typer handlinger: Forhåndsdefinerte og Konfigurerbare handlinger.

1. Forhåndsdefinerte handlinger

Vi har laget de for alle klinikker. Disse ser du under System. De kan ikke konfigureres, men kan brukes til å sette opp en automatisk takst.
 • KOMMUNIKASJON (POST) - E-KONSULTASJON - AVSLUTTET
 • KOMMUNIKASJON (POST) - HENVISNING - OPPRETTET
 • KOMMUNIKASJON (POST) - LEGEERKLÆRING - OPPRETTET
 • KOMMUNIKASJON (POST) - LEGEMIDDELOPPLYSNINGER - SENDT
 • KOMMUNIKASJON (POST) - MEDISINSKE OPPLYSNINGER - SENDT
 • KOMMUNIKASJON (POST) - PASIENT E-DIALOG - AVSLUTTET
 • KOMMUNIKASJON (POST) - SYKMELDING - OPPRETTE
 • ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL (EPJ) - JOURNAL - OVERFØRT

2. Konfigurerbare handlinger

Det er fire typer handlinger dere kan konfigurere selv. Disse ser du under Klinikk.
 • AVANSERTE INNSTILLINGER - SKJEMA - LAGRET Du kan velge hvilket skjema handlingen skal knyttes til.
 • ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL (EPJ) - JOURNALNOTAT - LAGRET Du kan velge hvilken diagnosekode handlingen skal knyttes til.
 • LABORATORIE - REKVISISJON - OPPRETTET Du kan velge hvilken NLK-kode handlingen skal knyttes til.
 • MEDISIN - SYSVAK - VAKSINASJON - REGISTRERT Du kan velge hvilken vaksine handlingen skal knyttes til.
For enklere beskrivelse av handlingen, hold musepekeren over for forklaring (se hvordan).
Eksempel: Dersom du vil at takst 1e og 2ad skal komme opp automatisk på regningskortet hver gang du oppretter en lab-rekvisisjon på B Hemoglobin (NOR05172), oppretter du først handlingen, deretter legger du til takstene under Takster.

Legg til handling

Under Automatiske takster, gå til fanen Handlinger.
Nye handlinger kan legges til under Handlinger i Konfigurasjon og Innstillinger.
Klikk Legg til handling. Velg modul: Avanserte innstillinger, Elektronisk pasientjournal (EPJ), Laboratorie eller Medisin.
Dersom du ikke har disse modulene aktivert på din klinikk, vil ikke disse alternativene være tilgjengelig for deg.
Avanserte innstillinger
Journal
Lab
Medisin
 1. 1.
  Funksjon fylles ut automatisk: Skjema.
 2. 2.
  Under Navn, velg skjema. Taksten du senere velger vil komme opp på regningskortet hver gang du legger til dette skjemaet i journalnotat.
 3. 3.
  Velg et internt navn. Navnet kommer opp i listen over handlinger og bør reflektere hvilket skjema det gjelder.
Eksempel: AVANSERTE INNSTILLINGER - SKJEMA - [Internt navn: Allergi Skjema]
 1. 1.
  Funksjon fylles ut automatisk: Journalnotat lagret.
 2. 2.
  Velg Terminologi: ICPC2, ICPC-2B eller ICD10.
 3. 3.
  Velg Diagnosekode. Taksten du senere velger vil komme opp på regningskortet hver gang du lagrer et journalnotat med denne diagnosekoden.
 4. 4.
  Velg et internt navn. Navnet kommer opp i listen over handlinger og bør reflektere hvilken diagnosekode det gjelder.
Eksempel: ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL (EPJ) - JOURNALNOTAT - LAGRET - [Internt navn: Diabetes]
 1. 1.
  Funksjon fylles ut automatisk: Rekvisisjon opprettet.
 2. 2.
  Legg til NLK-kode. Taksten du senere velger vil komme opp på regningskortet hver gang du oppretter en rekvisisjon med denne NLK-koden.
 3. 3.
  Velg et internt navn. Navnet kommer opp i listen over handlinger og bør reflektere hvilken analyse det gjelder.
Eksempel: LABORATORIE - REKVISISJON - OPPRETTET - [Internt navn: Glukose]
Merk at når du legger til en handling for LAB, er det kun NLK-kodene (analysene) dere har lagt til i deres interne lab som er tilgjengelige å velge fra listen.
1. Funksjon fylles ut automatisk: Registrere Vaksine .
2. Legg til Vaksine.
Taksten du senere velger vil komme opp på regningskortet hver gang du registrerer denne vaksinen i SYSVAK.
3. Velg et internt navn. Navnet kommer opp i listen over handlinger og bør reflektere hvilken vaksine det gjelder.
Eksempel: MEDISIN - Registrere vaksine - [Internt navn: AstraZeneca]
Når handlingene er lagt til, gå til Takster for å velge hvilken takst hver handling skal utløse.

Takster

Under Automatiske takster, gå til fanen Takster. Du kan filtrere på Alle, System eller Klinikk.
Du kan filtrere på Alle, System eller Klinikk.
 • Under System finner du automatiske takster vi har lagt inn for alle klinikker. Dette er predefinerte handlinger der vi har lagt til passende takst. Disse kan ikke konfigureres.
 • Under Klinikk ligger automatiske takster dere selv lager og kan konfigurere selv.
Alle automatiske takster må aktiveres før de tas i bruk (se hvordan).
Automatiske takster laget av systemet er som standard deaktivert (se hvor), mens de som dere lager selv blir som standard satt aktive når de opprettes. Merk at når en takst blir aktivert og er i bruk, er taksten aktiv for alle brukere på klinikken.

Legg til automatiske takster

Klikk Legg til automatiske takster.
 1. 1.
  Velg den handlingen du vil skal utløse takster.
 2. 2.
  Legg til en eller flere relevante takster.
 3. 3.
  Dersom du vil unngå at taksten legges til mer enn én gang på regningskortet huk av på Taksten skal kun legges til én gang på regningskortet.
 4. 4.
  Velg hvilken rolle denne utløseren skal gjelde for, og eventuelt spesialisering. Dersom ingen rolle er valgt vil handlingen utløses for alle brukere på klinikken.
ed å klikke Legg til automatisk takst får du et nytt vindu hvor du kan legge til relevante takster.
I oversikten over automatiske takster, hold musepekeren over info-ikonet
for å se hvilken rolle og eventuelt spesialisering automatiske taksteren gjelder for (se hvor).

Ta i bruk automatiske takster

Når de automatiske takstene er aktivert, blir takstene automatisk lagt til på regningskortet når du gjør handlingen for pasienten du jobber med.
Eksempel: Dersom du har aktivert denne automatiske taksten: KOMMUNIKASJON (POST) - PASIENT E-DIALOG - AVSLUTTET - Takst: 1ad
 1. 1.
  Send eller svar på en e-dialog fra pasient
 2. 2.
  Klikk Send og avslutt
 3. 3.
  Opprett regningskort eller åpne utkast hvis det er opprettet
 4. 4.
  Taksten er lagt til automatisk. Dette indikeres med et utropstegn på taksten. Se nedenfor for hva de forskjellige fargene betyr. Du kan holde musepekeren over for å få mer informasjon.

Forskjellige farger på utropstegn

Merk at forskjellige farger på utropstegn i pasients regningskort angir om takster kan benyttes for pasient. Hold musepekeren over for mer informasjon (se eksempel).
 • Rød
  : Takstkode har blitt benyttet til maksimalt tillatt beløp.
 • Gul
  : Det er siste gang takstkode kan benyttes.
 • Blå
  : Takstkode har ikke oversteget maksimal tillatt beløp og kan derfor benyttes.
Eksempel på hvordan en autotakst blir utløst.

Logg over automatiske takster

I Økonomimodulen har klinikkadministrator tilgang på Logg over automatiske takster. Denne kan brukes til å holde oversikt over bruken av ulike handlinger og takster.
Du finner loggen i Økonomimodulen.
Merk at antall notifikasjoner på økonomimodul er ventende takster som trenger behandling og ikke tar hensyn til status for sendte Helfo-oppgjør.
Loggen viser to faner, Ikke-fakturerte takster og Utløste handlinger.

1. Ikke-fakturerte takster

I fanen Ikke-fakturerte takster vises ventende takster med pasients navn, tidspunkt og hvem som utløste taksten. Du kan klikke på taksten for å få opp pasientens regningskort (se eksempel).
Takster som venter på behandling vises som notifikasjonboble i Økonomimodulen.
I fanen for Ikke-fakturerte takster vises de ventende takstene med en notifikasjonsboble i Økonomimodulen.

2. Utløste handlinger

Info i fanen Utløste handlinger viser:
 • Hvilken handling som var utløst
 • Hvem handlingen var utløst av
 • Status for taksten: Fullført, Venter, Behandler og Feilet.
  • Fullført: Når autotaksten er brukt og betalingsmetode er valgt på regningskortet.
  • Venter: Systemet har oppfattet at en autotakst er brukt, men venter på å behandle den.
  • Behandler: Systemet jobber med å registrere taksten.
  • Feilet: En feil i systemet førte til at autotaksten ikke ble registrert brukt.
 • Dato og tidspunkt for når taksten ble utløst.
Du kan få se oversikt over utløste handlinger i fanen Utløste handlinger.
Du kan filtrere på hvilken periode du vil se på de automatiske takstene:

Logg på regningskortet

Behandler har tilgang til logg på regningskortet. Her får du oversikt over alle automatiske takster som har blitt brukt for denne pasienten.
På regningskortet finner du logg over automatiske takster for pasienten.
Loggen viser:
 • Hvilke takster som var utløst
 • Status for taksten: Brukt, Venter eller Slettet.
  • Brukt: Når taksten er på regningskortet og betalingsmetode er valgt.
  • Venter: Når taksten er på regningskortet, men regningskortet ikke er sendt til betaling enda.
  • Slettet: Når taksten ble slettet fra regningskortet.
 • Hvem handlingen var utløst av
 • Dato og tidspunkt for når taksten ble utløst
Logg over automatiske takster for pasienten