PatientSky - Help
Norsk 🇳🇴
Search…
⌃K
Links

Ansatte

Lær å legge til ansatte og redigere deres oppsett.
Under Ansatte finnes en oversikt over alle brukere som er ansatt på klinikken.
Oversikt over ansatte på klinikken
Du kan velge egne visningsinnstillinger og søke etter spesifikke ansatte på navn, fødselsdato eller signatur i søkefeltet.

Legg til ny ansatt

Klikk Legg til ny ansatt i oversikten.

Basis

Under fanen Basis:
 • Legg til fødsels - eller D-nummer. Dersom du ikke har den ansattes fødselsnummer tilgjengelig, kan du søke i folkeregisteret.
 • For noen stillinger kreves det at HPR-nummer legges til, for eksempel lege.
 • Legg til navn. Dersom brukeren er tilknyttet plattformen fra tidligere, vil navnet dukke opp automatisk.
 • Velg om brukeren skal ha mulighet for mobilpÃ¥logging. Dette mÃ¥ velges for brukere som kun har D-nummer, siden de ikke har mulighet for Bank-ID. Ved aktivering av mobilpÃ¥logging vil et engangspassord bli sendt ut til brukerens registrerte mobilnummer. Dette passordet er gyldig i 24 timer og mÃ¥ byttes etter bruk. Personlig passord + kode fra SMS brukes senere ved innlogging.
 • Hvis ønskelig, kan bilde av den ansatte legges til. Bildet vil vises i portalen og kan vises pÃ¥ nettsiden til klinikken, dersom dere har nettside fra oss.
 • Legg ogsÃ¥ til kontaktinformasjon, som epost, telefonnummer og adresse.
Basisinformasjon om ny ansatt

Ansettelse

GÃ¥ videre til fanen Ansettelse.
Primæroppsett:
 • Signaturen vises blant annet i timeboken, for de som bruker timebok.
 • Offentlig navn er navnet som vises ut mot pasienter og eventuelle tredjeparter. Om du vil bruke ditt faktiske navn, kan feltet stÃ¥ Ã¥pent.
 • Legg til HER-ID hvis den ansatte bruker elektroniske meldinger.
 • Velg den ansattes rolle fra listen. Dersom rollen ikke finnes, kan den opprettes herfra. For noen roller kan spesialisering ogsÃ¥ legges til.
 • Dersom det er lagt til funksjoner i rolleoppsettet, legges de til automatisk nÃ¥r rollen velges. Hvis relevant, kan enkelte fjernes eller flere legges til.
Under ansettelsesperiode:
 • Den ansatte fÃ¥r automatisk tilgang til portalen pÃ¥ datoen som settes pÃ¥ ansatt fra. Dersom det pÃ¥ forhÃ¥nd er satt en dato der brukeren skal gÃ¥ ut av stillingen, kan det settes en dato under ansatt til. Brukeren mister da automatisk tilgang denne dagen.
 • Dersom den ansatte skal ha en vikar, kan dette angis her. En vikar overtar alle funksjoner for brukeren i post og timebok, og kan ogsÃ¥ ta over i dynamiske grupper som er angitt i telefoni. En vikar fÃ¥r tilgang til eksisterende og eventuelt nye dialoger. Pasienter kan velge Ã¥ gjøre meldingen tilgjengelig for vikaren. Interne meldinger sendes bÃ¥de til hovedbruker og vikar.
 • Registrer fravær nÃ¥r den ansatte skal pÃ¥ ferie eller i permisjon. Dersom fravær er registrert, vil pasienter og kolleger fÃ¥ beskjed om at behandleren er borte i angitt tidsperiode og at lenger svartid mÃ¥ pÃ¥beregnes.
Feltene Ansatt fra - til kan også brukes dersom en bruker skal ut i permisjon eller av andre årsaker skal være lenge borte fra jobben og ikke skal ha tilgang til klinikken. Dette feltet genererer faktura for brukerens lisens basert på datoene. Lisensen faktureres månedlig.
Ansettelse - primæroppsett
GÃ¥ videre til fanen Oppsett tilgjengelighet:
Her konfigurerer du den ansattes tilgjengelighet for kommunikasjon, både mot pasienter og internt på klinikken.
Svar ja eller nei på spørsmålene.

Tilgang og rettigheter

Under denne fanen angir du tilganger og rettigheter spesifikt for brukeren. Brukeren får automatisk de tilgangene som er satt opp på rollen den ansatte innehar, men disse kan overstyres her.
Du angir her hvilke moduler brukeren skal ha tilgang til, og hvilke rettigheter de skal ha i det aktuelle modulet. Fjern avhuking for de modulene eller rettighetene brukeren ikke skal ha tilgang til og motsatt.
Tilganger og rettigheter for den ansatte

Rettigheter for post

Dersom postmodulen er aktivert for klinikken, vil alle ansatte ha tilgang til sin egen innboks; Innboks, Åpne, Mine sendte og Arkiv.
Tilgang til alle klinikkens meldinger, Klinikkens åpne og Klinikkens arkiv, må gis av klinikkadminstrator. Les mer om Postkassene.
For å gi tilgang til klinikkens innboks, klikk på Konfigurasjonsmodulen
. Trykk på Ansatte og velg ansatte ved navn eller bruk søkefeltet. Huk på Gi tilgang til alle klinikkens meldinger under Tilgang og rettigheter. (Se hvordan.)

Rettigheter for økonomi

Rettigheter for økonomimodulen er beskrevet her.​

Rettigheter for journalen

Spesifikke innstillinger kan angis for klinikker med Elektronisk pasientjournal (EPJ):
 • Pasientens helseproblemer: Angi om brukeren skal ha tilgang til Ã¥ se problemlisten.
 • Sosial informasjon: Angi om brukeren kan se Sosial-fanen pÃ¥ pasientkortet og i journalen.
 • Journalhendelser: Angi om brukeren ska ha generell tilgang pÃ¥ journalhendelser. Les flere detaljer her.​
 • Journal (vanlig konfidensialitet): Angi om brukeren skal ha tilgang til Ã¥ lese journalnotater med vanlig konfidensialitet (medisinsk informasjon f.eks).
 • Journal (høy konfidensialitet): Angi om brukeren skal ha tilgang til Ã¥ lese journalnotater med høy konfidensialitet (f.eks. notater skrevet av psykolog).

Oppsett utvidet tilgang i journal

Som standard kan hver bruker se sin egen journaldata. For å gi den ansatte tilgang til å se andre ansattes journaldata, klikk Oppsett utvidet tilgang. Dette gir muligheten for datadeling på tvers av brukere på klinikken.
Klikk Legg til nytt kriterie, hvis det ikke er satt opp noe fra før.
Legg til nytt kriterie for utvidet oppsett i journalen
Her setter du opp kriterier for hvilke data som blir gjort tilgjengelig for den aktuelle brukeren.
 • Lokasjon: Velg om datadeling skal skje pÃ¥ tvers av ulike avdelinger eller hele klinikken.
 • Rolle: Velg om datadeling skal skje mellom de ulike rollene som er angitt pÃ¥ klinikken.
 • Stillinger: Velg om datadeling skal skje mellom spesifikke stillinger (ansatte) pÃ¥ klinikken.
Oppsett for utvidet tilgang til journaldata
Du kan sette opp flere ulike kriterier. Velg Legg til nytt kriterie dersom du ønsker å legge til flere. I bunnen ser du en oversikt over hvilke brukeres data kriteriet gir denne brukeren tilgang til.
Oversikt over hvilke brukeres journaldata den ansatte får tilgang til

Redigere og fjerne ansatt

For å redigere en eksisterende ansatt sitt oppsett, klikk på den ansatte i oversikten.
For å fjerne en ansatt fra klinikken, klikk
ved siden av den ansatte, eller åpne den ansatte i oversikten og klikk Fjern ansatt.
Klikk på X-ikonet for å fjerne ansatt
Når du sletter en ansatt slettes kun den spesifikke ansatte, og rollen blir stående tom under Avdelinger, og Stillinger. All data brukeren hadde, vil kunne tas over av en eventuell ny person som skal besette den samme stillingen.
Merk at når en ansatt slutter, vikariatet er over eller skal ut i permisjon må klinikkadministrator fjerne brukeren fra klinikken. Dersom en ansatt ikke fjernes vil klinikken fortsatt faktureres for brukerens lisens
Dersom du vil registrere fravær eller legge til vikar kan du lese om det her.