Bruk

Sette opp en ny time

Slik setter du opp en ny time (se hvordan):

  1. Bruk hurtigtasten Alt + F for å søke etter pasienten i søkefeltet.

  2. Gå til timeboken din og dobbeltklikk på en ledig time. Dato for valgt time er synlig øverst i vinduet.

  3. Skriv inn eventuelt notat om hva timen gjelder.

  4. Klikk Lagre time, og pasienten er satt opp på time.

Pasienten som er valgt i søkefeltet blir automatisk satt opp på denne timen. Fjern pasienten fra timen ved å klikke på krysset og søk etter ny, dersom du er i ferd med å sette opp feil.

Ønsker du på endre timetypen, klikk i feltet Type og velg fra listen.

Ønsker pasienten utskrift av timekortet huker du på print timekort, og deretter lagre time.

Ved behov for å sette opp en time innimellom andre oppsatte timer dobbeltklikker du i det hvite området på siden av timene, og oppretter en ny time for pasienten (se hvordan).

Du kan se at pasienten selv har booket timen ved å holde musepekeren over timen, og ved at timen er striplet på den ene siden (se hvordan).

Innen det har gått fem minutter fra du har satt opp timen kan den slettes uten at det sendes ut en varsling til pasienten (se hvor). Etter fem minutter må timen avbestilles.

Endre timer

Ønsker du å endre oppsatte timer, kan du høyreklikke på de (se hvordan).

Her har du også mulighet til å:

  • Endre timetype ved å klikke på Type.

  • Sjekke pasienter inn og ut av timen for å indikere om pasienten har ankommet klinikken eller om behandler er ferdig med pasienten.

  • Avlyse timen på vegne av deg selv eller pasient, samt se logg over timen ved å klikke på handlingsikonet.

  • Skrive ut ved å klikke på printerikonet.

For å forlenge en oppsatt time, hold musepekeren over den nederste delen av timen til du får frem pilen. Klikk, hold og dra timen til ønsket tidspunkt (se hvordan). Du kan også åpne timen og justere tidspunktet manuelt.

Trenger du å flytte timen innenfor samme uke eller dag, kan du ta tak i den med musepekeren og dra den dit du ønsker (se hvordan).

Skal timen flyttes lenger frem i tid, høyreklikk på timen, og klikk på saksen. Gå til ønsket tidspunkt, høyreklikk på en ledig time, og velg Lim inn (se hvordan).

Hva skjer når pasienten settes opp på ny time

Er pasienten registrert med fullt fnr. kan de logge inn i PatientSky-appen eller pasientportalen for å se når de har time og evt annen informasjon om timen.

Er du usikker på om pasienten vet hva PatientSky er? Den grønne prikken ved profilbildet deres indikerer at de har logget inn på plattformen før. Kanskje har de vært hos en annen behandler som bruker PatientSky (se hvor).

Har dere aktivert varslinger, vil pasienten motta en varsling 5 minutter etter at timen er satt opp. Det vil si at dersom du gjør endringer på timen innen 5 minutter, så vil ikke pasienten motta dobbelt opp med varslinger. Gjøres det endringer etter 5 minutter, vil pasienten motta en varsling om at timen er flyttet.

Det blir også sendt ut varsling dersom timen avbestilles.