Mottatte meldinger
Lær hvordan du behandler mottatte meldinger.

Oversikt over mottatte meldinger

Alle mottatte meldinger kommer inn i Post-modulen. I postkassene vil du ha underkategorier som filtrerer innkommende meldinger ut fra kommunikasjonstype eller aktiverte moduler (se hvor).
Alle nye meldinger kommer i postkassen Innboks.
‌Du kan enkelt se at andre brukere er inne på meldingen ved at det indikeres med en blå prikk, både i post-modulen og i selve meldingen (se hvor).
Tips: Legg til Deltakere fra visningsinnstillinger for å få en oversikt over hvem som har lest meldingen (se hvordan).

Behandle mottatte meldinger

Antall nye meldinger markeres i Post-modulen.
Gå til Innboks, og klikk på meldingen du ønsker å lese (se hvor). Du kan også gå videre til undermenyene for hver enkelt meldingstype hvis du ønsker å jobbe med en og en type melding av gangen.
Alle meldinger fra pasienter, samt interne dialoger behandles likt. Elektroniske meldinger over NHN har en annen arbeidsflyt. Les mer om det her.
 • Videresend: Videresend meldingen til en annen kollega internt på klinikken. Du velger hvem du skal sende til i neste steg. Meldingen flyttes til Åpne.
 • Svar og avslutt: Du svarer på meldingen, og mottaker kan ikke svare tilbake etter dette. Meldingen flyttes til Klinikkens arkiv.
 • Svar: Du svarer på meldingen, og mottaker har mulighet til å svare deg. Meldingen flyttes til Åpne.
 • Avslutt: Du avslutter meldingen/oppgaven uten å svare. Meldingen flyttes til Arkiv. Merk at dette ikke er et alternativ for e-konsultasjoner, da svar på disse er lovpålagt. Les mer her.
 • Fullfør: Du fullfører oppgaven. Dette gjelder kun for meldinger som er satt som en oppgave. Meldingen flyttes til Arkiv.
Dersom det er aktivert pasientvarslinger, vil pasienten kunne motta varsel om ny melding enten via sms, e-post eller push-varsling‌.

E-konsultasjoner

Merk at for e-konsultasjoner er det lovpålagt å svare innen 5 dager. Derfor har vi satt som standard at e-konsultasjoner merkes som viktig (se eksempel).
Når en e-konsultasjon svares på, vil du du bli spurt om du ønsker at e-konsultasjonen skal legges til i journalen.
 • Velg Ja, og bekreft at dette er riktig pasient.
 • Du blir sendt til pasientens journal, hvor du må skrive inn informasjon og legge til en problemstilling for å lagre. E-konsultasjonen legges til som et vedlegg i journalen, og du kan klikke for å se innholdet.
Leger kan bruke takst 2AE når en e-konsultasjon er ferdig behandlet.
Dersom du har gitt pasienten mulighet til å svare på denne e-konsultasjonen vil eventuelle svar også legges til i dette notatet og du trenger ikke legge de til på nytt. Du vil også motta svar som vanlig i din innboks.

Andre meldinger

Reseptforespørsler Selve fornyelsen av resept må gjøres fra medisinmodulen i PatientSky, eller det journalsystemet dere bruker. Les mer om fornyelse av resept her.
E-dialoger For de fleste behandlere finnes det en takst som kan brukes når man har sendt (medisinske) råd til pasienten via e-dialog. Les mer om takstene her. Reseptforespørsler og e-dialoger kan også legges til i pasientens journal etter meldingen er avsluttet. Åpne meldingen fra Arkiv og trykk på de tre prikkene (se hvordan).
Fakturaspørsmål Fakturanummeret knyttes til henvendelsen, noe som gjør det lettere for den ansvarlige på klinikken å finne fakturaen og behandle henvendelsen.

Handlinger

Fra handlings-ikonet i meldingen har du flere muligheter (se hvor):
 • Logg for den spesifikke meldingen, som viser hvem som har lest meldingen og hvilke endringer som har blitt gjort.
 • Opprette en ny dialog fra eksisterende melding. Eksisterende melding legges til som vedlegg i den nye.
 • Legg til i journal, hvis du ønsker at meldingen også skal vises i den løpende journalen til pasienten. Mye brukt i forhold til e-konsultasjoner som må dokumenteres.
 • Er du en av flere deltakere i en intern dialog, kan du også velge å forlate dialogen for å ikke lenger motta meldinger
 • Merk dialogen som viktig. Den markeres da i rødt, legges øverst i innboksen og er synlig i Viktige varsler.
 • Merk dialogen som to-do.
 • Fjern meldingen fra innboks.
 • Flytt meldingen til innboks.

Elektroniske meldinger

Elektroniske meldinger slik som eksempelvis henvisning, epikrise, sykemelding, og rekvisisjon og svar, vil i tillegg til å legge seg i journalen, legge seg i post-modulen. Både sendte og mottatte. Les mer om å sende og motta elektroniske meldinger.