Overføre og motta journal

Journaler kan sendes og mottas i PatientSky. Her gjennomgåes hvordan dette gjøres.

Pasientens fulle journal kan overføres enten elektronisk via NHN, eller lastes ned som en PDF. Begge mulighetene har samme utgangspunkt i journalen til pasienten i PatientSky.

Overføre journal

 1. Åpne pasientens journal

 2. Klikk på menyen med de tre prikkene i journalen

 3. Overfør journal

Her velger du hvordan du ønsker å sende journalen:

 • Elektronisk melding (NHN) Dette avhenger av om du er NHN medlem.

 • Opprett som PDF for å laste ned journalen eller skrive den ut.

Overføring av journal

Innhold i eksporten

Eksporten inkluderer (hvis det finnes informasjon om det i PatientSky):

 • Pasientens navn og kontaktopplysninger

 • Pasientoppsummering (sosial informasjon, bosituasjon og ansettelser)

 • CAVE

 • Medikamenter

 • Journalnotater i kronologisk rekkefølge (nyeste først)

 • Lab-svar

 • Meldinger (selve meldingene ligger som vedlegg nederst i eksporten)

  • Epikriser

  • Sykmeldinger

  • Henvisninger

  • Rekvisisjoner

  • Dialogmeldinger

  • Legeerklæringer

  • Andre meldinger

Motta journal

Mottar du journal fra andre havner disse i innboksen hos mottakeren, signeres og legges ved som vedlegg til et journalnotat.

Ofte stilte spørsmål

Jeg får ikke sendt alle journalnotatene - hvordan løse det? Du har kun mulighet til å sende de journalnotatene som du selv har tilgang til å lese. Hvis dere har restriksjoner på hvilke notater dere skal ha tilgang til på klinikken, må dette evt. åpnes opp for før journalen sendes.

Det er ikke pasientens nye fastlege som kommer frem når jeg velger fastlege - hvorfor ikke? PatientSky slår opp i NHN sin fastlegelisten. Denne oppdateres alltid kun 1. i hver måned. det er derfor mulig at du ikke får opp ønsket fastlege. Du kan alltid søke etter mottaker i mottakerfeltet.

Kan jeg overføre deler av journalen til mottaker? Nei, enn så lenge støttes kun overføring av hele journalen.