Ekspederingsanmodning

Ekspederingsanmodning gjøres i når du oppretter en resept.

Ekspederingsanmodning = Hvilket apotek skal stå for en eller alle utleveringer av et preparat. Resepten knyttes til utlevering fra angitt apotek.

For å opprette en ekspederingsanmodning, opprett en resept som vanlig. Husker du ikke hvordan? Les mer her:

Klikk på Opprett ekspederingsanmodning til høyre i resept-vinduet.

Fyll ut informasjonen.

  • Type: Velg Forsendelse eller Utlevering (Direkte til pasient).

  • Utleverer: Begynn å skrive inn navnet på apoteket og velg fra listen.

  • Kontaktperson: Oppgi kontaktperson.

  • Forsendelse adresse: Velger du forsendelse i type-feltet, vil du få opp dette feltet. Pasientens adresse kommer opp automatisk. Klikk på krysset dersom du vil åpne pasientkortet og endre adresse.

  • LAR: Kommer kun opp som alternativ dersom pasienten er registrert som LAR pasient, og preparatet er merket med "inngår i LAR-behandling".

  • Kommentar: Skriv inn eventuell kommentar.

Resepten med ekspideringsanmondning av type "Utlevering", blir automatisk låst og tildeles et referansenummer.