Refusjonsresepter

Refusjonsresepter

For å opprette en refusjonsresept starter du med en vanlig resept.

I feltet Refusjonshjemmel, trykk pil ned og du vil se de tilknyttede tilgjengelige refusjonshjemlene for det valgte preparatet.

Se refusjonshjemmel

I feltet Refusjon over til høyre i bildet, ser du utfyllende informasjon om hjemmel. Velg den hjemmelen du skal benytte, basert på hvilken hjemmel du valgte vil du eventuelt få opp feltet "Refusjonskode", her ser du en liste over de tilgjengelige kodene basert på hvilken hjemmel du valgte.

Du kan alltid gå til Helfo info link for individuelle søknader til HELFO om refusjon, ved å benytte knappen nederst i Refusjonsfeltet.

Velg hvilken reit som er ønskelig.

For faste medisiner med refusjon vil reit 3 være preutfylt.