Bestill konsultasjon
Lær hvordan du kan bestille nye konsultasjoner via pasientportalen

Bestill ny konsultasjon

For å bestille ny konsultasjon klikker du på Bestill konsultasjon eller Start oppe i høyre hjørne i velkomstbildet.
  • Start ved å velge en klinikk dersom du ikke allerede er tilknyttet en.
  • Gå videre ved å velge en Behandler fra nedtrekkslisten.
Avhengig av om klinikken din benytter Timeforspørsler eller Timebok vil neste felt se slik ut:

Timebok

I timebok bestiller du timer direkte i legens timebok. Velg en dag med ledige timer, som indikeres med grønn farge. Ved å holde musepekeren over en aktuell dag ser du hvor mange timer som er ledige. Klikk på ønsket dag.
Du får nå presentert de nærmeste tidspunktene som er ledige. Dersom du ønsker et tidspunkt senere på dagen, klikker du på Vis alle for å få opp opp alle ledige timer denne dagen. Velg tidspunktet du ønsker time.
Skriv eventuelt inn en kommentar i Bemerkning
dersom du ønsker å fortelle legen hvorfor du ønsker en time.
Klikk på Bekreft. Timen vil nå være bestilt direkte i legens timebok, og du finner informasjon om timen i Bestilte konsultasjoner i oversiktsbildet og i appen.
Klikk på Kanseller bestilling for å komme tilbake til oversiktsbildet.

Timeforespørsler

Her kan du forespørre en time hos ønsket behandler på ønsket tidspunkt og dato. Klinikken må svare og bekrefte eller avkrefte timen du ønsket.
Velg hvilken dato du ønsker å forespørre time, ved å klikke på den ønskede dagen i kalenderen.
Velg hvilket tidsintervall du ønsker timen innenfor, ved å klikke på tidsintervallet. Merk at grått tidsintervall ikke kan benyttes fordi det er i fortiden.
Merk at selv om du har valgt ønsket dag og tidspunkt, er det ikke gitt at du får ønsket oppfylt.
Skriv eventuelt inn en kommentar i Bemerkning,
dersom du ønsker å fortelle legen hvorfor du ønsker en time.
Klikk på Bekreft. Timeforespørselen sendes nå til klinikken, og du finner informasjon om status på timen i Bestilte konsultasjoner i oversiktsbildet, og i appen.
Klikk på Kanseller bestilling for å komme tilbake til oversiktsbildet.

Videokonsultasjon

Dersom din klinikk har aktivert videokonsultasjon og du har bestilt dette følger du samme bestillingsprosess som over. Når det er tid for din time vil du motta en varsling, dersom klinikken har aktivert dette. Følg linken, logg inn og du kommer til førsteside-bildet.
Klikk på video-ikonet og du kommer inn i venterommet for din videokonsultasjon. Dersom legen allerede er tilstede i rommet vil du komme rett inn i videorommet.
Last modified 1yr ago