Pålogging/aktivering

Lær hvordan du aktiverer appen ved førstegangspålogging

Førstegangspålogging

Ved førstegangspålogging må du aktivere appen med din Bank-ID.

Klikk deg inn på appen og følg stegene. Husk å ha din BankID klar.

Deretter velger du en innloggingsmetode - enten Touch ID, Face ID, eller en firesifret kode.

Dersom du er helt ny bruker, vil du også få beskjed om å legge inn kontaktinformasjon: E-post og telefonnummer. Dette er viktig for at du skal motta korrekt varsling om informasjon fra din behandler og klinikk.

Hvorfor må jeg aktivere appen med BankID? Når man skal motta sensitive helseopplysninger er behandleren din påkrevd å sende dette til deg gjennom level 4 sikkerhetsnivå. Dette for at dine opplysninger skal holdes sikre og kun sees av deg. Ved å aktivere appen med BankID er vi sikker på at du er du. Deretter kan du logge inn i appen med kode, fingerscann eller face-id.