Oversikt

Hjem

Når pasienten har logget inn i appen, vil de først se Hjem-siden.
Her får de en oversikt over:
  Meldinger: Beskjeder og oppgaver pasienten må håndtere
  Fremtidige timer: Oversikt over kommende timer
  Betalinger: Oversikt over alle ubetalte regninger
Øverst har de mulighet til å raskt sette i gang timebestilling eller annen kommunikasjon med klinikken, eller søke etter en ny klinikk. De kan også søke etter klinikker fra forstørrelsesglasset.

Timer:

  Antall timer i dag eller i tiden fremover vises i overskriften.
  Maksimalt fem timer vises — pasienter kan se mer ved å trykke på Se mer.
  Tidligere timer er ikke vist i Hjem.
  Når det er 15 minutter til videokonsultasjonen starter, blir knappen “Start videokonsultasjon” tilgjengelig ved siden av timen.

Meldinger:

  Antall uleste og åpne meldinger vises i overskriften.
  Det vises maksimalt fire meldinger — pasienter kan se mer ved å trykke på Se mer.

Innstillinger

Fra Innstillinger har de mulighet til å administrere profilinnstillinger. De kan legge til/endre e-post addresse, telefonnummer og adresse.
Trenger de å endre lokalisering eller språk kan de også gjøre det.
Dersom pasientene har noen spørsmål til appen, så har de enkel tilgang til ofte stilte spørsmål, og muligheten til å ta kontakt med kundeservice.
De kan også lese retningslinjer for personvern, og eventuelt trekke samtykke og identifisering. Pasienten kan når som helst trekke samtykke. Merk at dersom samtykker trekkes, logges pasienten ut av appen, appen blir tilbakestilt, og dersom pasienten skal bruke appen igjen må de identifisere seg på nytt og godkjenne samtykket.
De kan også enkelt logge seg ut. For å logge seg inn igjen benytter de seg bare av den innloggingsmetoden de selv har valgt.

Menylinjen

Fra menylinjen nederst kan pasientene navigere i appen.
Herfra har de tilgang til:
  Betalinger: Oversikt over alle ubetalte og betalte regninger
  Post: Oversikt over alle uleste og leste meldinger. Trykker for å lese og eventuelt svare på meldingen om det er mulig
  Oppgaver: Oversikt over alle uferdige og fullførte oppgaver. Dette er oppgaver som klinikken gir til pasienter. Trykker for å åpne og eventuelt fullføre en oppgave. Hvis behandleren fullfører en oppgave på vegne av en pasient, så vil ikke oppgaven flyttes til fanen “Arkiv” før appen er restartet.
  Min kalender: Oversikt over alle kommende og tidligere timer (både vanlige og eventuelle videokonsultasjoner). Trykker for å se mer informasjon om time.
Klikk deg videre til Bruk for å lære mer om de ulike mulighetene paientene har i appen.
Last modified 1mo ago
Export as PDF
Copy link