Generelt om journalen

Åpne journalen

Det finnes ulike måter å komme inn i journalen på.
  1.
  Du kan aktivere en pasient i søkefeltet ved å søke på navn, fødselsdato eller personnummer. Klikk på de tre prikkene for å se de tilgjengelige valgene og klikk så på ikonet for Gå til journal.
  2.
  Bruke hurtigtasten Alt + J
  3.
  Du kan dobbeltklikke på en oppsatt time på aktuell pasient i timeboken.
  4.
  Du kan klikke på navnet til pasienten i timebok-widget.
  5.
  Du kan klikke på Gå til journal på pasientkortet til aktuell pasient.
Alle disse metodene fører deg inn til journalen. Du kommer inn i det oversiktsbildet du sist forlot, dersom du har vært inne på pasienten tidligere. I førstesidebildet finner du en oversikt over alle journalnotater og journalhendelser.

Journalvinduet

Til venstre, en topografisk oversikt over pasienten i det vi kaller for "mennesket". Her vil problemene som pasienten er tilknyttet være synlige, slik at du enkelt får en oversikt over hvilke problemer pasienten har, og har hatt. Under finner du problemlisten og eventuelle behandlingsforløp.
I midten har du den løpende journalen, hvor alle notater er lagret etter dato, siste først.
Til høyre har du en oversikt over pasientens kommende timer (den som er nærmest), eventuelle dialoger angående pasienten eller fra pasienten, og ufakturerte ordre. Altså regningskort som har status Betal senere eller Utkast.
I tillegg kan du her skrive notater angående pasienten både som er synlig for alle på klinikken og personlige notater som bare du kan se.
Du har også Hendelser siden sist som viser er oversikt over alt som har skjedd med/om pasienten siden sist besøk. Dette kan være f.eks meldinger mottatt angående pasienten (epikriser, henvisninger eller lignende), nye preparater som har blitt forskrevet eller nye e-konsultasjoner sendt fra pasienten.
Oversikt over journal

Redigere ditt visningsbilde

Dine innstillinger lagres og slås opp hver gang du åpner en ny pasient. Innstillingene gjelder kun for din bruker, og arves ikke av de andre på klinikken.
Du har følgende muligheter:
  Justere størrelsen på de ulike områdene (se hvor)
  Justere problemlisten (se hvor)
  Sette opp den typografiske oversikten, eller skjule den (se hvor)

Navigere i journalen

En journal består på sikt av mye data og informasjon rundt pasienten. Du har mulighet til å filtrere denne dataen. Klikk på filtreringsikonet og velg fra listen hva du ønsker å filtrere på. De filtreringene du velger, vil systemet "huske" til neste gang (se hvor).
Du kan også søke i fritekst i søkefeltet.
Ved å klikke på de ulike tegnene i menyen kan du navigere mellom de ulike delene av journalen - Lab, forskrivning, klinisk tidslinje, korrespondanse. Dette er avhengig av hvilke moduler du og klinikken har valgt.

Arbeide med flere pasienter av gangen

Du kan minimere arbeidet med denne pasientens journal ved å klikke på minus tegnet oppe til høyre. Arbeidet med denne pasienten legges da ned på arbeidslinjen, og du kan alltid hente det opp igjen. På lik linje som andre objekter i PatientSky (feks, pasientkortet eller ny melding). På denne måten kan du jobbe med flere pasienter av gangen. Du kan også avslutte arbeidet ved å klikke på X.

Sortering på ulike problemer/diagnosekoder

Dersom du ønsker å se journalnotater eller hendelser som er knyttet direkte til et problem/diagnosekode, kan du enkelt klikke på problemet det gjelder i problemlisten. Alle notater eller hendelser som er tagget til dette problemet vil da vises i journaloversikten på høyre side. På denne måten kan du enkelt lese deg opp på historikken til pasienter. Du kan også velge flere problemer ved å klikke på de. Dersom du ikke lengre ønsker å se på notater relatert til et problem, må du klikke på problemet igjen.

Journal i Widgets

Til høyre på PatientSky-plattformen har vi det som kalles for Widgets - snarveier til dine mest brukte funksjoner, som for eksempel innboksen din og en oversikt over timer i dag. Widgets kan åpnes og lukkes ved å trykke på den grå pilen til høyre på plattformen (se hvor).
I Widgets er det en egen journalwidget. Her finner du et notatfelt øverst. I dette feltet kan du skrive notater om pasienten uten at det legger seg i den løpende journalen. Dette er altså et felt utenfor journalen som behandleren for eksempel kan benytte til å notere seg ting det kan være viktig å huske om pasienten i forbindelse med en konsultasjon.
Under notatfeltet har du Hendelser siden sist. Denne gir en oversikt over hendelser som er registrert på pasienten siden sist journalnotat ble opprettet. Dette kan for eksempel være meldinger som er blitt sendt ut til eller angående pasienten, meldinger pasienten har sendt inn, eller henvisninger og epikriser som er mottatt for den aktuelle pasienten.
Last modified 2mo ago