Tilgang til journaldata
Lær mer om hvem som kan se din journaldata.
Som standard kan ansatte på klinikken kun se sin egen journaldata. Pasienter kan ikke se journaldata i app eller på nett, men det er pasienten som eier dataen. Pasienten kan når som helst be om en eksport av all data.
Klinikkadministrator kan sette opp rettigheter for hvem på klinikken som skal se hvilken data.
Dersom du åpner journalen til en pasient og ser at du ikke har tilgang til å se journalnotater, må du kontakte din klinikkadministator og få vedkommende til å sette opp tilgang.
Manglende tilgang til journalnotat

Tilgang til journalhendelser

For å ha generell tilgang til journalhendelser, må dette hukes av for den ansatte i klinikkoppsettet (se hvordan).
Journalhendelser er samlebetegnelsen på de ulike handlingene som kan utføres i journalen eller andre steder på plattformen, som for eksempel å sende epikrise, sykemelding eller andre elektroniske meldinger, forskrive resepter dersom du har medisinmodulen, og liknende. Disse legger seg som hendelser i den løpende journalen (se eksempel).
Hvilke journalhendelser hver ansatt får tilgang til, avhenger av rollen til den ansatte.
Kun leger, helsesekretærer og sykepleiere kan se journalhendelser relatert til medisin og LAB, eksempelvis informasjon om resepter, SLV-søknader, labsvar med flere.
Alle roller kan se journalhendelser relatert til epikriser, rekvisisjoner, henvisninger og andre elektroniske meldinger.
Merk at de som har tilgang til for eksempel LAB eller medisinmodulen, vil ha tilgang til å gå inn i disse modulene på en pasient, selv om man innehar en rolle som ikke har tilgang til journalhendelsene relatert til disse modulene.

Tilgang til dokumentmaler og journalmaler

Det er kun ansatte med tilgang til pasientens behandlingsnotater som skal kunne bruke og opprette dokumentmaler og journalmaler. Dokumenter kan legges til i et journalnotat, mens journalmaler kan brukes i notatet.
For å gi tilgang, huk på tilgangen Pasientens helseproblemer for den ansatte i klinikkoppsettet (se hvor).
Brukeren vil få tilgang til dokumentmaler og journalmaler i konfigurasjonsmodulen og i et behandlingsnotat.
Last modified 7mo ago