Registrere, sende og signere lab-svar

Alle lab-svar vil bli sendt til rekvirenten sin innboks i Post-modulet.

Lab-svar vil legge seg under Lab answer i innboksen Paraklinikk. Har du lagt til en snarvei for innboks i widgets, vil du også finne bestillingene her.

Alle lab-ordre og lab-svar vil legge seg som journalhendelser i den løpende journalen. Du kan derfor enkelt klikke deg inn for å se bestillinger og svar direkte fra jounalen.

Registrere lab-resultater

For å registrere resultatene fra lab-prøvene, gå til Post-modulet, klikk på Innboks, gå til innboksen Paraklinikk og velg Lab ordre. Klikk på den aktuelle lab-bestillingen.

 • Analyse: Hvilken prøve som skal analyseres

 • Type: Hvordan resultatet skal angis

 • Resultat: Her skriver du inn resultatet på lab-prøven

 • Referanseverdier: Her skriver du inn eventuelle referanseverdier

 • Kommentar: Legg til eventuelle kommentarer for prøven. Denne kommentaren vil være synlig for rekvirenten når resultatet sendes tilbake til rekvirenten.

 • Initialer: Initialer til vedkommende som registrere svaret for lab-prøven

 • Prøvetakingsdato: Datoen prøven ble tatt.

Legg til resultatet for lab-prøven ved å skrive inn verdien ut i fra hva som er beskrevet i feltet Type, og klikk enter.

Ønsker du å legge til referanseverdi og/eller en kommentar, klikk i feltene og skriv inn aktuell informasjon.

Du har også mulighet til å legge til nye prøver herfra. Velg en ny prøve ved å begynne å skrive inn hvilken prøve du ønsker. Du får da opp en liste.

Velg den prøven du ønsker, og skriv in aktuelt resultat som forklart tidligere.

Til høyre vil du blant annet kunne se meldingsinformasjon for denne lab-bestilling.

Her vil du kunne se:

 • Hvilken pasient lab-bestillingen gjelder

 • Deltakere og ansvarlige for denne lab-bestillingen. Dette vil som standard være lab-personalet

 • Forfallsdato for prøven

 • Eventuell oppgavebeskrivelse

Videre vil du ha mulighet til å sende dialog til rekvirenten direkte i dette vinduet.

Sender en av brukeren en melding på vegne av lab-personalet, vil rekvirenten få meldingen i innboks, og kan klikke seg inn å se meldingen. Rekvirenten vil ha mulighet til å svare i samme vindu.

MERK at for å sende en eventuell melding til rekvirenten, må man huske på å legge til rekvirenten som deltaker ved å klikke på dette pluss-ikonet under Deltakere.

Sende lab-svar

Når prøvene er tatt, og resultatet er registrert, vil du ha mulighet til å sende svaret direkte tilbake til rekvirenten som sendte lab-ordren.

For å sende svaret til rekvirenten, klikk på

Du vil i tillegg ha mulighet til å legge til Lab-svar direkte fra lab-modulet. Denne kan du brukes for å legge til eksterne lab-resultater, slik at du har alle lab-svar i en og samme oversikt.

Klikk på for å legge til et lab-svar.

Legger du til et lab-svar fra lab-oversikten, må du også huske på å legge til selve prøven som er analysert under feltet Analyse.

Rekvirenten vil da få svaret i innboksen Paraklinikk under Lab answer i Post-modulet, og kan klikke seg inn for å se resultatet.

Signere lab-svar

Når svaret sendes tilbake til rekvirenten, må resultatet signeres for å markere resultatet som lest.

For å signere lab-svaret, klikk på det aktuelle lab-svaret og klikk på

Man kan også signere lab-svaret direkte fra lab-modulet. Stå i lab-oversikten, og klikk på et av de usignerte svarene. Disse vil være markert i oransje i oversikten. Klikk så på