Sende helfo oppgjør

Lær hvordan du kan sende helfo-oppgjør både med og uten NHN tilknytning

For å sende ditt oppgjør til helfo gå du til Økonomimodulen i menyen til venstre. Hold musepekeren over , slik at du får opp sub-menyen.

Velg så helfo Ordre.

Velg hvilket regnskap, aktør og dato eller en egendefinert periode det gjelder.

Du får opp alle de aktuelle regningskortene i en liste nedover.

Klikk på Send til helfo til høyre i bildet.

Velg så hvilke regninger som skal sendes til HELFO ved å huke av på det det gjelder. Du kan også bruke Fjern alle markeringer eller Merk alle.

Klikk så på Send helfo-regninger.

Signer med ditt BuyPass smartkort.

Oppgjøret sendes så til helfo.

Egenandelsregistrering hos Helfo ved ren pasientandel

Egenadelregistrering hos Helfo ved ren pasientandel forekommer på en del ulike takster.

Når du har opprettet et regningskort med en ren pasientandeltakst, og valgt betalingsmetode for dette, blir dette sendt i bakgrunnen neste gang når helfo-oppgjør blir sendt.

Dette vil vises i regningskortets historikk når det har blitt sendt til helfo via oppgjør.

Det dukker ikke opp i listen av ordre som behandleren velger å sende til helfo, men blir automatisk lagt ved i bakgrunnen slik at helfo får informasjon om innbetaling. Det er samme scenario som når man har sendt krav om helfo-andel til helfo og pasienten i etterkant betaler pasientfaktura. Da vil innbetalingen følge med neste oppgjør som behandleren sender inn for å melde om at egenandel er betalt. Eksempel på historikkoppdateringen du vil kunne se på regningskortet etter regningen er blitt inkludert i et oppgjør.

Sende BKM uten NHN tilknytning

Dersom du ikke har tilknytning til NHN kan du likevel sende behandlerkravmelding til helfo.

Gå til Økonomi, klikk på Helfo-ordre, velg de regningskortene du ønsker å sende inn, signer og send.

BKM uten NHN tilknytning.

Oppgjøret ble ikke signert?

Dersom du ikke fikk signert oppgjøret med ditt Buypasskort kan du enkelt finne dette igjen og signere ved å gå til Helfo-Ordre i menyen. Her finner du alle oppgjør som er sendt, og du kan se status. Les mer her: