Opprett regningskort til bedrift

Du kan opprette et regningskort direkte ved å velge bedriften i søkefeltet og klikke på regningskort-ikonet.

Et tomt regningskort med bedriften som betaler vil da åpnes.

Under feltet Pasient kan du knytte en pasient opp mot det aktuelle regningskortet, men dette er ikke et påkrevd felt.

Etter en potensiell pasient er valgt vil du få opp feltene for diagnose og behandlingsforløp, om det er ønskelig å knytte dette opp mot regningskortet.

Takst

Du kan registrere alle egenlagde takster mot regningskort som er knyttet mot en bedrift. HELFO-takster kan ikke benyttes.

HELFO-takster kan ikke benyttes for bedrifter fordi Folketrygden dekker deler eller hele krav rettet mot innbyggere, ikke bedrifter. Når kravet er rettet mot en bedrift, står bedriften fullt og helt for betalingen.

Etter takst(ene) er valgt velger du hvilken betalingsmetode som er ønskelig, og regningskortet er nå opprettet.

Se regningskort knyttet til bedrift

Dersom du enkelt ønsker å se alle regningskort som er knyttet mot en bedrift klikk på Klinikk velg Kundeliste og velg den aktuelle bedriften fra listen. Gå så til fanen Ledger.

Her kan du sortere på regnskap og aktør, samt velge et datointervall. Du kan enkelt klikke på linjen der regningskortet du ønsker å se nærmere på befinner seg. Regningskortet åpnes.

Du ser status på regningskortet, samt hvilken pasient det eventuelt er tilknyttet.