Ta betalt via betalingsterminal

Dersom du har koblet opp en terminal til PasientSky plattformen, vil du få muligheten til å sende beløpet fra regningskortet direkte til terminalen.

Først må du sette opp terminalen, les hvordan her:

Etter dette er gjort starter du med å opprette et regningskort, som vanlig.

Når regningskortet er opprettet velger du Betal med kort. Dersom du har flere tilkoblede terminaler kan du velge mellom de ulike. Dersom du kun har 1 tilkoblet - kommer denne automatisk opp.

Klikk så på Bekreft og beløpet sendes til terminalen.

Pasienten kan nå betale direkte på terminalen og når betalingen er gjennomført vil regningskortet få status Betalt. Dette kan du finne igjen på pasientkortet til pasienten eller i rapportene.

Merk at pasienten ikke mottar kvittering i app eller pasientportalen, og kun får kvitteringen fra terminalen. Eventuelt kan du skrive ut kvittering til pasienten via Pasientkortet - Ledger - klikk på det aktuelle regningskortet og velg Skriv ut kvittering.