Sette opp time

Sette opp en time for pasient:

Når en pasient ønsker en time, enten ved å ringe inn eller ved personlig oppmøte, kan man enkelt sette opp dette.

Lær hvordan du kan knytte regningskortet opp mot en time:

Dobbeltklikk på en ledig time i ønsket behandlers timebok. Dersom du allerede har aktivert pasienten i søkefeltet, vil informasjonen til pasienten dukke opp automatisk.

Sett opp time
  • Pasient: Dersom pasienten ikke er aktivert i søkefeltet, kan du enkelt søke i Pasient-feltet. Her kan du søke på navn, fødselsdato og personnummer.

Når riktig pasient er slått opp, kan du bruke snarveiene til høyre for navnet til pasienten til å gjøre følgende: Opprette en ny dialog, kopiere fødselsnummer, nytt regningskort eller gå til journal. Hvilke snarveier som er tilgjengelige, er avhengig av hvilke moduler din klinikk har aktivert i PasientSky.

  • Type: Her velger du hvilken timetype konsultasjonen skal ha. Dersom du har dobbeltklikket på en eksisterende timeluke i timeboken, vil timetypen som er tilknyttet denne, være automatisk valgt. Du kan også enkelt bytte timetype ved å velge fra nedtrekkslisten.

  • Start/Slutt: Tidspunktet for når konsultasjonen skal starte og slutte.

  • Notat: Her kan du legge inn et notat. Dette feltet er ofte brukt for å legge inn notater til behandler angående pasienten. Merk at dette feltet er kun for internt bruk, og teksten vil ikke vises til pasient. Du kan også legge inn kommentar på timer som er i fortiden.

  • Print timekort: Dersom pasienten ikke benytter seg av smarttelefon eller av andre grunner ønsker å få printet ut et timekort, kan du huke av for det nederst til venstre.

  • Lagre time: Husk å trykke på Lagre time når du har fylt ut alle feltene. Timen blir nå lagret i den aktuelle timeboken.

Ved å klikke på feltet Annet får du opp mer funksjonalitet:

  • Kontaktflate: Dersom timetypen har flere kontaktflater valgt i innstillingene (f.eks: både video og fysisk møte) kan du velge mellom disse kontaktflatene når timen settes opp. Feltet er grått og kan ikke klikkes på dersom timetypen kun har 1 kontaktflate.

  • Besøksadresse: Dersom konsultasjonen er utenfor klinikken, for eksempel i forbindelse med hjemmebesøk, kan du legge inn besøksadressen her.

  • Årsak: Her kan du legge inn årsak for konsultasjonen. Grunnen til at dette feltet foreløpig er skjult, er fordi det per dags dato ikke er tilknyttet videre funksjonalitet, men dette er noe vi lanserer på sikt.

  • Parallell time: Her kan du huke av for dersom du ønsker at dette skal være en parallell time. Dette vil si at denne timen ikke bil overlappe andre timeluker til samme tidspunkt. Dette er nyttig å bruke for eksempelvis veiledet treningstimer for deg som tilbyr det. A10 taksten kan benyttes. Merk at det å huke av for parallell time her, vil gjøre det samme som å huke av for parallell time på selve timetypen.

Les mer om oppsett av timetyper her:

Multibooking av timer

Du har også mulighet til å sette opp flere timer samtidig.

Dette kan være nyttig dersom en pasient eksempelvis skal ha egentrening, og du ønsker fortsatt å kunne sette opp pasienter på timer til samme tidspunkt for annen behandling.

På denne måten vil du alltid kunne ha oversikt over hvilke pasienter som har treningstimer eller ikke.

Forlenge en time

Dersom du har behov for å forlenge en time, kan du enkelt dra og slippe timen direkte i timeboken.

Time åpnet av annen bruker

Dersom en time er åpnet av annen bruker vil dette indikeres med et blått ikon på timen. På denne måten unngår man dobbeltbooking av pasienter.

Legg til flere timeluker samtidig

Dersom du ikke har planlagt en ukemal eller bare ønsker å legge inn noen ekstra tomme timeluker for å fylle opp dagen din raskt, kan du legge til flere timeluker samtidig.

Dobbeltklikk i et tomt område av timeboken. Velg Opprett timeluke. Under Antall kan du skrive inn antallet timeluker du vil sette opp. Når timelukene er lagt til, er du klar til å sette opp pasienter på timene.

Se hvilken timeluke du jobber med

For at du tydelig skal se hvilken time eller timeluke du jobber med, er timen markert med en tykk kant når du jobber i den.